Den 43. výročí úmrtí Penna Sandro
Hledej

Detail uživatele jesen.cz:


  1 2 3 4 5 6 ...   > >>
KnihaDatumÚryvek
INSPIRACE Myšlenky a citáty na každý den - autorů kolektiv
Foto knihy INSPIRACE Myšlenky a citáty na každý den - autorů kolektiv
03.11.2019 15:38:25Nechoďte tam, kam vede cesta. Místo toho se vydejte na místa, kde žádná pěšina není a zanechte za sebou stopu.    Harold R. McAlindon 
Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není čin, ale zvyk.    Aristotelés
 
Třináct dýmek - Erenburg Ilja
Foto knihy Třináct dýmek - Erenburg Ilja
19.10.2019 12:50:35Margot byla subtilní a flegmatická. Páně Veuvotovy projevy lásky ji děsily a z pachu krve jí bylo mdlo. Nemohla s mužem mluvit ani o jarních šatech, které měli v obchodě Samaritánka, ani o intrikách domácí paní Lecricové, ani o pěkném počasí - pan Veuvot se ke všem těmto otázkám stavěl čistě odbornicky, počítaje, kolik kilogramů svíčkové stojí šaty s jemnou výšivkou. Margot, postrádajíc duchovní styk a víc poděšená než ukojená stykem tělesným, byla třetím rokem svého manželství definitivně zralá pro milence. Hledala jako každá jiná žena lásku tichou a pokojnou, lásku podobnou matné lampě svého budoáru, příliš tlumené než aby při ní muž mohl pracovat, a sdostatek jasné, aby nemohl usnout.
Zamyšlení režiséra - Vávra Otakar
Foto knihy Zamyšlení režiséra - Vávra Otakar
16.08.2019 22:46:02V čem spočívá tajemství sugestivnosti dramatu, které se kdysi považovalo za magické? Divadelní scéna má samozřejmě původ v ohraničeném prostoru kolem obětního oltáře, kde byl předváděn náboženský rituál. Tam v pravěku kouzelník kmene předváděl tancem mystický příběh boha - totemového zvířete, a pro větší účinnost se oblékl do jeho kůže a ztotožnil se s ním Výrazovými prostředky byl divoký křik, bezuzdná gesta, extatické rytmy.Tak vznikl jako součást rituálu náboženský tanec, první maska a kostým, jak o tom svědčí geniální jeskynní malby. Člověk vyjadřoval úctu a strach před zvířetem, které potřeboval k obživě. Věřil, že když nakreslí jeho tvar nebo převtělí se v ně při rituálním tanci, zmocní se ho, protože by na takové strašlivé zvíře, jako byl lev nebo bizon, jeho síly nestačily. Dlouho pozoroval zvíře z dálky a tato démonická bytost děsila člověka i ve snu. Posléze se mu podařilo nakreslit i jeho podobu a pohyb v geniální zkratce. Jsou to první známé projevy malířství, objevené v Lascaux a v Altamiře.
Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby - Kressl Vladimír
Bez obrázku
16.08.2019 19:07:00Úskalí první.
   Na počátku materiálu objevíte motiv, který vás velmi silně zaujme svojí plastičností. Aniž byste znali ostatní materiál, vybudujete si na tomto motivu koncepci svého budoucího díla. I když se vám, pod zorným úhlem studia dalšího materiálu, zvolený motiv nebude zdát již tolik atraktivní a pro myšlenku budoucího díla ani příliš podstatný, budete se neustále snažit ostatní materiál přizpůsobovat motivu, do kterého jste se zamilovali. Předčasně zvolené a zafixované koncepce se budete jen vělmi těžko zbavovat, bude vám neustálou přítěží. Proto buďte vždy trpěliví a velmi rozvážní při volbě motivu, který bude určující pro koncepci budoucího díla. Vyčkejte, až budete o tématu vědět vše a potom teprve volte.
Erotická inteligence - Perelová Esther
Bez obrázku
04.01.2019 11:05:07Když se ocitneme tváří v tvář neznámým stránkám našeho partnera, můžeme reagovat strachem nebo zvědavostí. Buď si ho zredukujeme na poznatelnou entitu, nebo ho přijmeme i s jeho tajemstvím. Když odoláme pokušení všechno řídit a zůstaneme otevření, zachováme si schopnost objevovat. Domovem erotiky je nevyzpytatelný prostor mezi úzkostí a okouzlením.
Zastavený čas - Najt Tomáš
Foto knihy Zastavený čas - Najt Tomáš
05.07.2018 08:52:47
„Už som vlastne v Nitre.“ poznamenal a postavil sa z trávy so všetkými vecami. Až tu si po prvýkrát všimol niečo, čo mu doteraz neudrelo vôbec do hlavy. Netvorí žiaden tieň. Nič z toho, čo presunie on, alebo aj on sám, nezanecháva tieň.
„Vidíš to, Falko? To znamená, že sme mŕtvi“ zarehotal sa Richard. V nulovom čase skrátka nezanecháva ani odraz v zrkadle, ani tieň. Svoj nový objav si pripomenul pokusom v doline, keď zišiel na cestu. Smetný kôš pred jedným z domov presunul o meter vedľa, no jeho tieň zostal stále na pôvodnom mieste aj s čiernym kruhovým podstavcom.
Podzimní horizont - Šelkovyj Sergej
Bez obrázku
20.06.2018 13:52:16z básně Klášterní knihovna:
Tady i já s listím umírám a Knihou žiji,
stále ostřeji v minutách cítím staletí trvající.
A v oblacích jsou viditelné, ač ne všem, plynoucí koráby.
A vzdušného hada po nebi vedou na očích myslitelé a snílci, knihomilové, věčné děti...
Podzimní horizont - Šelkovyj Sergej
Bez obrázku
20.06.2018 13:37:48z básně Praha
 
včely přiletěly na Pražský hrad.
Opět jsem tady a zase v pražských zdech
vyrůstá různobarevný sad.
V slepenci důmyslné výzdoby
se ukrývají skoro v každém domě stopy,
v nichž se mísí plavné slovanství
s germánským tvrdě přesným úhlem.
 
Podzimní horizont - Šelkovyj Sergej
Bez obrázku
20.06.2018 12:40:35Úplné zatmění
Ke sloce neumělé znovu přitahován
po uplynutí mnoha let.
Kosmogonie Úmyslu nemá
teplé pravdy, útulné, nesmutné.
 
Zimní vítr nestoudně a bez duše
bije do tváře a do očí.
Měsíční disk přikryl světlo nebeské.
Šalamounův kruh na nebi.
Šlehy a úsměvy - ze Samosaty Lúkianos
Foto knihy Šlehy a úsměvy - ze Samosaty Lúkianos
26.02.2018 09:50:42Viděl jsem například velikou svatyni Afrodity Byblijské v Byblu, kde se konají i tajné obřady na počest Adónidovu, ty obřady jsem poznal. Lidé si vyprávějí, že Adónidův příběh s kancem se přihodil v jejich krajině, a na památku té truchlivé události se každý rok bijí v prsa a zpívají žalozpěvy, konají tajné obřady a po celé krajině vládne veliký zármutek. Když skončí hořekování a pláč, nejprve přinášejí Adónidovi pohřební oběť, jako by byl mrtev, potom druhého dne o něm bájí, že je živ, vynášejí jej na vzduch a holí si hlavy jako Egypťané při úmrtí Ápise. Ženy, které si nechtějí dát hlavu oholit, trestají takto: v jednom dni je vystavují dočasnému prodeji, ale koupit si je smějí jen cizinci a stržený peníz se stává obětí Afrodítinou.
J.V. Andreae a J.A.Komenský: literární analogie adiference - Kopecký Milan
Bez obrázku
09.04.2017 18:08:25Studiem shod a analogií v tvorbě obou jmenovaných spisovatelů a zároveň zjišťováním diferencí, neboť jde o veliké osobnosti zčásti souměřitelné, zčásti nikoli. Souměřitelnost je dána jejich časově i oborově v podstatě shodným působením, širokým záběrem studia od dominantní teologie přes vědy společenské k přírodovědám a k matematice, poznáváním různých zemí ať cestováním, nebo působením v nich, hlubokou nespokojeností se stávajícími poměry a dychtivou snahou po reformách atd. Při těchto shodách vystupují fakta rozdílných životních osudů v rozdílných evropských prostorech a z toho plynoucí rozdílné projevy a výsledky jejich práce. J.V. Andreae si více než Komenský mohl určovat předpoklady ke své práci, ale to neznamená, že jeho život vyl zbaven tragických otřesů – v jednom případě dokonce dochází ke stejné tragedii: zničení hmotného i duchovního majetku.1 Přesto lze říci, přesto lze říci, že na práci Komenského p§sobilo množství nepředpokládaných vnějších vlivů, které ho nutily měnit obsah a dokonce i směr činnosti. Jeden z těchto zásahů bel přímo zásadní, jaký Andreae nepoznal, totiž přechod do exilu. Komenský jako spisovatel, který svou literární prací reagoval na společenské poměry ve vlasti a usiloval o jejich vývoj k lepšímu, musel v exilu změnit svůj program tak, aby posloužil celému lidstvu. Tvůrce, u něhož ve vlasti převažovala beletrie, a to v národním jazyce, musel se v exilu přetvořit na vědce používajícího převážně univerzální latiny.
Podania i opowieści z Zagłębia Dabrowskiego Sto lat temu i dzisiaj - Czubal Marianna
Foto knihy Podania i opowieści z Zagłębia Dabrowskiego Sto lat temu i dzisiaj - Czubal Marianna
01.01.2016 16:59:23 
Duše pykající v sieleckém zámku
 
Jedna z žen, která měla v noci službu na zámku, ke mně ráno přišla a říká, co se jí stalo v noci. V hluboké noci ji probudil jakýsi rozhovor. Vstala, aby se podívala z okna. Jde k oknu a tu náhle slyší hlasy na schodech. Otočila se. Natahuje ruku k vypínači aby rozsvítila. Ale ještě dřív se k němu natáhla nějaká neznámá ruka a stiskla vypínač. Rozsvítila.
 
A noční vrátná se ptá:
 
„Co ode mě chceš?“
 
„Modlitbu!“
 
„Můžu za tebe dát peníze na mši.“
 
„Ne. Já chci modlitbu. Já se za vás taky modlím.“
 
A v tom okamžiku uviděla noční vrátná vysokou šedou postavu, jak vešla do zdi.
 
Poslední teutonská lest - Junek Václav
Foto knihy Poslední teutonská lest - Junek Václav
21.06.2015 13:20:28Proto se stále zmenšující území Říše v prvních jarních měsících doslova hemžilo křižujícími vlaky a autokolonami, spějícími k opuštěným šachtám, dopředu připraveným jeskyním, úkrytům v horských solných dolech a vůbec všude tam, kde bylo možné poukrývat všechno, co bylo třeba a co se ještě stačilo.
Výstraha zvědavcům - James Montague Rhodes
Foto knihy Výstraha zvědavcům - James Montague Rhodes
29.06.2014 22:48:22"Poslyšte, Parkinsi," připojil se soused z druhé strany, "jestli máte namířeno do Burnstow, to byste mohl obhlédnout okolí tamního templářského preceptorátu a dát mi vědět,  zda v tom místě stojí za to v létě kopat."
 
...To já jenom, že se chystám o prázdnínách vyjet s rodinou tím směrem, a protože jen málo anglických templářských domů bylo řádně zaneseno do map, napadlomě, že bych se ve volných dnech mohl věnovat něčemu užitečnému."
 
...zachytil nohou zčásti o kořen hlodaše, zčásti o balvan a svalil se na zem. Když vstal a rozlédl se kolem sebe, zjistil, že půda je tu zbrázděna drobnými výmoly a pahrbky. Při bližším ohledání se ukázalo, že pahrbky tvoří kupy křemene zalité maltou a porostlé trsy trávy. Správně usoudil, že se musí nalézat na místě někdejšího preceptorátu, kam se slíbil zajít podívat. Badatelův rýč by si tu opravdu přišel na své, jak se zdálo: podstatná část základů se patrně nacházela nepříliš hluboko pod zemí, takže by se podle nich nechal odvodit celkový půdorys stavby. Neurčitě si vybavoval, že templáři mívali ve zvyku stavět okrouhlé chrámy, a také se mu zdálo, že jedna skupina pahrbků či kopečků nedaleko něho je uspořádána téměř do kruhu. Málokdo odolá pokušení, naskytne-li se mu možnost trošku si amatérsky zabádat v oboru, kterým se jinak vůbec nezabývá - i třeba jen proto, aby si dokázal, kam by to byl schopen dotáhnout, kdyby se mu věnoval vážně. Náš pan profesor byl opvšem sotva veden takovými nízkými pohnutkami, hodlal však upřímně vyhovět přání pana Disneyho. Pečlivě tedy odkrokoval zmíněný kruhovitý prostor a do notesu si poznamenal jeho přibližné rozměry. Poté se pustil do průzkumu podlouhlé vyvýšené části ležící východně od středu kružnice; domníval se, že by snad mohlo jít o spodní část oltářního stupně. Na jedné straně, k severu, bylo kus drnu vyrýpnuto - o to se zřejmě zasloužil nějaká kluk či jiná ferae naturae. Tady by mohl prozkoumat půdu, zda se pod ní nenacházejí stopy zdiva, a proto vytáhl nůž a začal odstraňovat zeminu. Vzápětí učinil další objev: část půdy se mu pod nožem propadla dovnitř a odhalila malou dutinu. Škrtal jednu sirku za druhou, aby zjistil, co je to za otvor, ale silný vítr mu je všechny zhášel. Oklepal a oškrábal stěny otvoru a přišel na to, že se jedná o schránu uměle vytvořenou ve zdivu...
Prsten třeboňské Madoně - Seifert Jaroslav
Foto knihy Prsten třeboňské Madoně - Seifert Jaroslav
15.04.2014 00:35:48Na ústech světců loudil jsem
slovo, jímž píseň počít měla,
by tančíc lehce v rytmu svém,
podmanivě se rozezněla...
  1 2 3 4 5 6 ...   > >>Dnes je 20.01.2020
Před 61 lety se narodil(a) Salvatore Robert AnthonyCopyright © Knihovnicka.net | Created by puktom
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno
Kniha návštěv | Antikvariát | Všeobecné podmínky užívání a ochrana osobních údajů
Mapa stránek | Podpořte nás | Partneři | Odkazy | Publikování | RSS 2.0 | Nápověda | Kontakt