Před 44 lety se narodil(a) Doušek Filip
Hledej

Detail uživatele pan.Kchiu:


  1 2 3   > >>
KnihaDatumÚryvek
Macocha - Hůlová Petra
Foto knihy Macocha - Hůlová Petra
10.10.2017 14:21:39
Ulice, kterou vidím z balkonu, je dusivý koláč svět, kterým se zalknu, pokud se jen trochu vážně pokusím jej slupnout ve víře, že je malinou, která se mi čtverácky podbízí. Kontruji: malinou nejsi, nedělej se. Alespoň nějaká protřelost že s lety přichází, když čas jinak jak povodeň břehy
trhá prožité na kusy, co nemilosrdně odplouvají do šera scuknout se za oponou v kontinent falešných vzpomínek.
Válka za bílého dne - Brett Peter V.
Foto knihy Válka za bílého dne - Brett Peter V.
01.02.2017 16:23:57
Keran zkusil kopí hrotem o dlaň a uznale se usmál, když stačilo jen maličko zatlačit a hrot snadno zajel do svalu. „Co je to za kov, že ho lze tak nabrousit?“

„Žádný kov,“ odtušil Abban. „Sklo.“

„Sklo?“ opáčil Keran. „Nemožné. Vždyť by se roztříštilo při první ráně.“

Abban mu mlčky ukázal ke studené kovadlině v jedné kovárně a Keran se tam bez váhání odbelhal, použil ji a praštil do kopí na kovadlině tak silně, že by to zlomilo i ocelovou čepel. Ale kopí jen zazvonilo a zarylo se do kovadliny.

„To jsem se naučil od kotlinského kmene,“ řekl Abban. „Chraněné sklo - lehčí a silnější než ocel a dost tvrdé, aby ostří zůstalo ostré. Sklo potahujeme stříbrem, abychom ho zakryli.“
Svědectví inspektora Toufara - Čepelka Miloň
Foto knihy Svědectví inspektora Toufara - Čepelka Miloň
29.01.2017 12:01:08Čekal. Pak přijela. Černá truhla s kyticí růží na víku. Chvíli postál, soustředil se. Zavřel dveře. V zámku nebyl klíč. Nastavěl až pod kliku nějaké bedničky. Měl kleště, kladívko i malé dláto. Zrychlený tep.
Viděl v duchu Laďčiny nohy jako tenkrát, když skočil do vody pro její klobouček. Stála na mostě, maličko rozkročena. Dlouho se k ní vzhůru díval, ale ona nohy k sobě nedala. Usmívala se. Smála se mu! Když z vody vylezl, byl zplihlý jako kohoutek.
Vyrazil na něm pot. Představy v jeho hlavě se předháněly. Víko bylo těžší, než předpokládal. V posledním okamžiku dostal strach, že tam vážně nic nebude.
Pouštní kopí - Brett Peter V.
Foto knihy Pouštní kopí - Brett Peter V.
25.01.2017 13:11:29
„Mí bratři za noci,“ začal. „Toto je slavná doba šarúmůl Každý krasijský kmen sám o sobě dokáže alagai přinutit, aby se třásli strachy, a když stojíme pospolu, není nic, co bychom nedokázali!“

Válečníci zaburáceli a Jardir počkal, až se ztiší. „Jenže když na vás hledím, vidím rozkol!“ zvolal. „Madžáhové sedí přes uličku od Kadžijů! Džámové se vyhýbají Chandžínům! Není jediného kmene, který by v tomto sále nenašel nepřátele! Máme být bratry za noci, ale kdo z vás se dobrovolně hlásí, že se postaví po bok Šarachům, jejichž řady byly tak oslabeny?“

Rozhostilo se ticho, válečníci znejistěli, nevěděli, co odpovědět. Uvědomovali si, že v jeho slovech tkví hluboká pravda, ale kmenová nepřátelství měla dávné kořeny a nebylo snadné je vymýtit, i kdyby si to nějaký kmen přál − a to si přál jen málokterý.

„Praví se, že Šarúm Ka nemá být z žádného kmene,“ pokračoval Jardir, „ale to je podle mého názoru špatné! Kdo je věrný muži bez kmene? Eveja nám říká, že jediná pravá věrnost je věrnost pokrevní. A tak,“ máchl rukou dozadu k Androvi a Damaji na trůnech, „jsem naléhavě žádal naše vůdce, aby spojili mou krev s vámi všemi.

S Androvým požehnáním,“ pokračoval Jardir, „každý jeden damaji odsouhlasil, že mne ožení s jednou plodnou dcerou svého kmene, aby mi porodila šarúmského syna, jemuž já budu navždy věrný.“
Akta X - Calusari - Nix Garth
Foto knihy Akta X - Calusari - Nix Garth
18.01.2017 15:22:42
V tom okamžiku se dal do pohybu hnací řetěz, který pevně zachytil Stevovu kravatu. Při zatahání na krku překvapeně vzhlédl, pak se jeho pohled změnil ve vyděšený, zatímco motor dál napínal jeho kravatu. Utahoval ji, dusil ho. Steve zoufale zvedl ruce a začal za kravatu tahat ve snaze osvobodit se. Jeho nohy kopaly a mlátily sebou...

"Ne! Přestaň! Tatínku! Tati!" křičel Charlie zatímco nohy jeho otce bily do zadního okénka pro pasažéry a bezpečnostní sklo se drolilo pod křečovitými kopanci dusícího se muže. Charliemu stékaly po obličeji slzy. Marně bušil pěstmi do svého okénka a křičel: "Přestaň! Tati! Tati!"

Motor však hučel dál, dokud garážová vrata nebyla téměř otevřená.
Sedmá věž VI - Fialový kámen - Nix Garth
Foto knihy Sedmá věž VI - Fialový kámen - Nix Garth
18.01.2017 15:19:51Uprostřed audienční síně stál osamocený císařský trůn Vyvolených, vyřezaný z jediného duhového křišťálu. Bylo to nazdobené, ohromné křeslo, tak široké, že by na něm mohli sedět i tři lidé. Opěradlo sahalo do výše deseti sáhů od sedadla a bylo tlusté na jeden prst. Světlo jím prozařovalo, jako by to byla tlustá okenní tabule nádherného, mnohobarevného skla.
V podlaze kolem trůnu byly do kruhu vsazeny slunokamy - veliké fialové slunokamy pospojované zlatem.
"Jaká je tedy odpověď?" zeptal se Tal, když se všichni zastavili a hleděli na trůn. Nedůvěřivě se podíval na kruh ze slunokamů. Byly příliš veliké a příliš účelně umístěné, aby sloužily jen jako ozdoba. Mají nějakou funkci, možná ochrannou. Možná z nich vychází horko nebo šlehají plameny nebo něco podobně nebezpečného.
"Cesta do Fialové věže," řekl Ebbitt, "leží na trůnu. Avšak jen ten, kdo nosí Hlavní fialový kámen, se po ní může vydat."
Tal pohlédl na Millu. Styděl se - Milla by nikdy neztratila svou polovinu hlavního kamene, nikdy by Sushinovi neumožnila, aby se kamene zmocnil, a teď jím nejspíš pohrdá, protože přenechal nepříteli něco tak důležitého.
Milla zachytila jeho pohled. Pak si z prstu šroubovitým pohybem stáhla prsten se slunokamem a hodila jej Talovi.
Reflexivně jej chytil. Ještě nikdy v životě ho nic tak nepřekvapilo.
 
Sedmá věž V - Do boje - Nix Garth
Foto knihy Sedmá věž V - Do boje - Nix Garth
18.01.2017 15:18:30Příslušníci Podnároda se přiblížili. Hned za nimi se plížily svobodné duchostíny. Když světlo luceren osvítilo osamocenou kost, ležící kousek od kostry, zastavili se a vyčkávali. Duchostíny to očividně rozrušilo a všechny tři se nahrnuly dopředu. Příslušníky Podnároda roztřásl chlad, když kolem nich proklouzly. Stínotěla studila i přes roucha.
Duchostín, který byl v čele, se kosti dotkl sosákem a pak dvojicí klepet. Potom pohlédl na zbývající dva a všechny se navzájem krátce dotkly předníma nohama.Přestaly se soustředit a právě v tu chvíli Milla zaútočila.
 
Sedmá věž IV - Nad Závojem - Nix Garth
Foto knihy Sedmá věž IV - Nad Závojem - Nix Garth
18.01.2017 15:17:02Lidé ze Svobodného národa vedli Millu, Tala a dva duchostíny klikatými úzkými chodbami, které byly hrubě vytesány do bledě žlutého kamene. Občas osamocený, pohasínající slunokam připomněl, že byly tyto cesty kdysi osvětlené a že je Vyvolení používali. Z větší části však byly tmavé, ušpiněné od kouře luceren Podnároda a ojedinělé slunokamy byly dávno vyhaslé. Ve stropě nebo ve stěnách zůstaly jenom zčernalé díry.
Clovil a Ferek kráčeli stále dost rychle, což Millu těšilo, neboť věděla, že strážci nebo jejich duchostíny brzy zjistí, kterým směrem se vydali. Tal by z toho také měl radost, kdyby ho nebolela noha. Pomocí slunokamu chtěl zmírnil bolest, nikdy však nezastavili na tak dlouho, aby z něj dostal léčivou záři, o které se učil v lektoriu.
Sedmá věž - Aenir - Nix Garth
Foto knihy Sedmá věž - Aenir - Nix Garth
18.01.2017 15:14:25Ta hora, která se tyčila nad zeleným údolím podél řeky, vypadala jako jedna obrovská šedivá skála.
Ale ve skutečnosti to nebyla skála.
Bylo to obrovité staré a chladné kamenné stvoření, které rádo zůstávalo na jednom místě po tisíce let. Spalo a snilo o časech, kdy se narodilo z ohnivých hlubin země.
Protože sedělo na stejném místě už tak dlouho, většina poutníků si myslela, že to je věčná a nehybná součást krajiny. Na rozdíl od zbytku Aeniru, kde lesy pochodovaly, kopce zápasily a řeky měnily svoje koryta, kdykoli se jim zachtělo.
Na mapách Vyvolených z Hradu byla tato hromada kamení označená jako Hora Chladokam. Každým rokem přicházeli Vyvolení z jiného světa do Aeniru a po mnoho týdnů tady chytali a zotročovali zdejší stvoření, která si pak odváděli s sebou, aby jim sloužila jako duchostíny v jejich světě.
Ale někteří Vyvolení věděli, že Hora Chladokam ve skutečnosti žádná hora není. Jeden Vyvolený dokonce přišel na to, jak ji přimět, aby se pohnula.
Sedmá věž II - Hrad - Nix Garth
Foto knihy Sedmá věž II - Hrad - Nix Garth
18.01.2017 15:10:33
Matka Babizna provedla Millu s Talem krátkou chodbou a potom vešli do ohromného sálu. Tala napadlo, že to kdysi muselo být hlavní místo na lodi. Rozlehlý prostor nebyl dobře osvětlený. Světlo tu zřejmě pocházelo ze směsice slunokamů, můřích luceren a svítícího želé - podivné kombinace barev a osvětlení. Ještě podivnější bylo, že Tal nedokázal přesně určit, odkud se všechna světla linou. Většinu prostoru zabíralo cosi, co vypadalo jako velmi zvláštní hrací deska. Jak Tal kráčel za Babiznou, odhadl, že deska má na délku osmdesát sáhů a na šířku čtyřicet, přičemž jednomu sáhu zhruba odpovídal jeden jeho krok. Deska - nebo co to bylo - zabírala celou prostřední část místnosti. Když si ji Tal v mdlém světle pozorně prohlížel, zjistil, že ji tvoří více než tisíc čtvercových destiček. Na ní se sem a tam pohybovalo dvacet nebo třicet Ledovanů v pantoflích. Přemisťovali malé modely ledních lodí nebo - méně často - měnili uspořádání destiček nebo je vyměňovali za jiné, které k desce přinesli.
Sedmá věž I - Pád - Nix Garth
Foto knihy Sedmá věž I - Pád - Nix Garth
18.01.2017 15:06:10
Uposlechl Ebbittovy rady. Vylezl na Červenou věž. A padá dolů, přímo skrz Závoj. Za pár vteřin se zřítí na střechy Hradu a to bude…

Najednou Tal zjistil, že neletí dolů, ale spíš do strany, jako pírko unášené větrem. Něco ho také dost bolestivě svíralo kolem hrudi a pasu.

Tal otáčel hlavou dokola, ale nic neviděl, jen absolutní černotu, nejtemnější, jakou kdy poznal. Znovu pocítil děs a ruka mu bezděčně zabloudila ke slunokamu.

Slunokam byl pryč. Řetízek pořád visel Talovi na krku, ale slunokam chyběl. Tal zoufale tahal za řetízek a doufal, že jeho prsty slunokam nakonec přece jen nahmatají.

Ale řetízek jako by cosi pevně drželo. Tal za něj znovu zatahal a najednou se před ním rozlilo světlo. V týž okamžik se ozval zvuk, který zněl Talovi jako rajská hudba - varovné syčení jeho strážného stínu!

Otočil zase hlavu a spatřil, že ho svírá jeho strážný stín. Vytvořil si čtyři paže, aby ho mohl pevně držet, a pár dlouhých, tenkých křídel. Tak proto Tal nepadal dolů! Společně se strážným stínem se snášel klouzavým letem k zemi.

Tal se rozesmál šíleným smíchem úlevy.
Klub rváčů - Palahniuk Chuck
Foto knihy Klub rváčů - Palahniuk Chuck
18.01.2017 15:02:07Do své první podpůrné skupiny jsem šel před dvěma lety, poté co jsem kvůli nespavosti znovu navštívil svého lékaře. Nespal jsem tři týdny. Tři týdny beze spánku a všechno se stává ne-tělesným zážitkem. Můj doktor řekl: „Nespavost je jenom symptom něčeho většího. Zjistěte, v čem je skutečně chyba. Naslouchejte svému tělu."  Chtěl jsem jenom spát. Chtěl jsem dvěstěmiligramové modré tablet-ky amytalu sodíku. Chtěl jsem červenomodré tobolky Tuinalu, rtěnkově rudé Seconaly.  Můj doktor mi řekl, abych žvýkal baldrián a více cvičil. Nakonec bych usnul. Když moje tvář zkolabovala do podoby potlučeného staré-ho ovoce, domnívali byste se, že jsem mrtvý.
 
Strašidla - Román (z) povídek - Palahniuk Chuck
Foto knihy Strašidla - Román (z) povídek - Palahniuk Chuck
18.01.2017 14:58:48

Nesmějte se, ale aromaterapeut vás varuje, že nikdy nesmíte zapálit svíčku s vůní citronu a skořice zároveň se svíčkou s vůní hřebíčku a se svíčkou s vůní cedrových oříšků. Jenom vám nepoví, proč to...
Ve feng šuej nikdy nic neprozrazují, ale čistě jen tím, že postavíte postel na špatné místo, můžete zaostřit tolik či, abyste někoho zabili. Můžete způsobit potrat v pozdní fázi těhotenství pouhou akupunkturou. Můžete prací s krystaly nebo s aurou lidem způsobit rakovinu kůže.
Nesmějte se, ale jsou skryté cestičky, díky nimž můžete cokoli z New Age změnit ve vražedný nástroj.
V posledním týdnu masážního kurzu vás poučí, že nikdy nesmíte pracovat na příčné reflexní zóně u paty. A nikdy se nedotýkejte vyklenutí na horní straně levé nohy. A obzvlášť ne okraje tohoto vyklenutí, který je nejvíc vlevo. Ale neřeknou vám, proč to. To je rozdíl mezi terapeuty, kteří pracují se světlou stranou v téhle branži, a těmi z odvrácené strany.
Dědictví bouře - Caine Rachel
Foto knihy Dědictví bouře - Caine Rachel
18.01.2017 14:51:47
Když se na to tak zpětně podívám, tak zavrčet: „Jen přes mou mrtvolu!“ asi není zrovna to nejmoudřejší, co se dá říct džinovi, který se hodlá postavit Jonathanovi v osobním souboji o nadvládu nad džinským světem.

Nikdy jsem netvrdila, že jsem kdovíjak chytrá. Ale přinejmenším mě nikdo nemůže obvinit ze zbabělosti.
Mrazení - Caine Rachel
Foto knihy Mrazení - Caine Rachel
18.01.2017 14:48:34
Lel se nade mnou sklonila. Slunce jí vytvořilo naprosto nevhodnou a nezaslouženou svatozář. „Mimochodem, nejsou to žádné napodobeniny, ty čubko!“

Prada ze mě dál vymačkávala život. Chtěla jsem něco říct, ale neměla jsem ponětí co, a stejně, teď už nic nezbývalo, nic než to rozlehlé ticho a palčivá touha vidět Davida, ještě jedenkrát…

Všechno se to stalo tak rychle.
Studený černý lesk Ifríta se spustil nade mě a přilnul k džince jako blýskavá, černá druhá kůže. Začal se krmit. Prada instinktivně udělala jedinou věc, která ji mohla zachránit… Přemístila se. Protože ale byla pořád zabořena do mě a držela mi srdce, pocítila jsem tah, jak mě brala s sebou.
  1 2 3   > >>Dnes je 06.04.2020
Před 121 lety se narodil(a) Toman JosefCopyright © Knihovnicka.net | Created by puktom
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno
Kniha návštěv | Antikvariát | Všeobecné podmínky užívání a ochrana osobních údajů
Mapa stránek | Podpořte nás | Partneři | Odkazy | Publikování | RSS 2.0 | Nápověda | Kontakt