Haman Aleš - Životopis

Narodil se jako syn generála československé armády Josefa Hamana 26. června 1932 v Josefově. Po absolvování gymnázia v Hradci Králové vystudoval na FF UK v Praze kombinaci čeština – literární věda (diplomová práce Vlastenecká lyrika z let 1885 – 1895). Krátce potom působil jako redaktor ve Státním zdravotnickém nakladatelství v Praze a v l. 1958 – 72 v Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd jako odborný a posléze jako vědecký pracovník na základě kandidátské práce (1965) Neruda prozaik. V r. 1972 byl nucen odejít do Státní knihovny v Praze a zabývat se bibliografií.  Po listopadu 1989 se do akademického  ústavu vrátil a získal doktorát věd prací K otázkám teorie četby a čtenářství krásné literatury. Záhy se stal docentem (1993 habilitace Literatura z pohledu čtenářů) a pak profesorem na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Jeho obory jsou literární historie, kritika a editorská činnost.
Hamanovy literárněkritické práce, zejména recenze, se začaly objevovat v časopisech na konci jeho vysokoškolských studií. V roce 1963 vyšla v edici Profily v nakladatelství Československý spisovatel nevelká monografie Adolf Branald. Jako redakční tajemník edice Spisů Jana Nerudy vytvořil A. Haman závažnou vědeckou práci Neruda prozaik. Citelnou mezeru v nezkresleném poznání literárního vývoje v posledních desetiletích vyplnil knihou Česká literatura po roce 1945 z ptačí perspektivy. A. Haman je také průkopníkem speciálního odvětví literární vědy pojednávající o vztahu literatura – čtenář, kde se uplatňují hlediska sociologická, psychologická i estetická, jak je patrno i z rozsáhlejší studie K obsahové analýze uměleckého literárního díla a z knihy Literatura z pohledu čtenářů. Monografickou studii věnoval dílu Arnošta Lustiga. Jako autor a spoluautor mnoha středoškolských učebnic literatury přispívá ke zkvalitnění interpretačních metod, např. Česká literatura po r. 1945.
Vytvořil: ota61
Upravil: ota61
Zdroj: Čeští spisovatelé deseti století

'Životopis autora Haman Aleš'
Dnes je 26.09.2020
Den 13. výročí úmrtí Kubín Václav
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno