Koubek Jan Pravoslav - Životopis

Syn zámožné měšťanské rodiny se narodil 5. 6. 1805 v Blatné. Studoval gymnázium v Písku a v Praze, filozofii v Plzni. R. 1827 začal v Praze studovat práva, ale nedokončil je a věnoval se jazykům a dějepisu. R. 1831 odešel jako vychovatel do Haliče, po dvou letech se stal suplujícím profesorem latiny a řečtiny na gymnaziu ve Lvově. Studoval polský jazyk a literaturu a seznámil se s mnohými polskými spisovateli. Na jaře r. 1839 byl jmenován profesorem české řeči a literatury na pražské univerzitě. Jako profesor pěstoval ve svých studentech národní uvědomění a vědomí slovanské vzájemnosti, zvlášť přednáškami o slovanských literaturách (polské a ruské). Byl výtečný řečník a dovedl své posluchače nadchnout. Od r. 1848 jako řádný profesor získal také stolici polské literatury, o niž léta usiloval. Onemocněl tuberkulózou a 28. prosince 1854 v Blatné zemřel.
Koubkova literární činnost není příliš bohatá. Z básní má význam dvoudílný básnický cyklus z let 1845 a 1852 Hroby básníků slovanských, psaný po vzoru Kollárovy Slávy dcery, kde oslavil představitele české, polské a ruské poezie. Velmi vřelý vztah tu vyjádřil ke K. H. Máchovi. Na Havlíčkův popud uveřejnil Koubek své zdařilé satiry Silvestrovská noc, Sněm ženský a Rokoko (v České včele 1846 a 1847); vysmívá se tu obecným společenským nedostatkům své doby. Kritiku českých literárních poměrů obsahují Krotké znělky, sbírka 21 sonetů s časoměrným úvodem vzniklá  v 2. polovině 40. let, částečně uveřejněná v Lumíru 1853. Životním satirickým dílem Koubkovým se měla stát Básníkova cesta do pekel, zůstala však nedokončena. Hrdinou této směšnohrdinské epické skladby je mytický Orfeus. Pozoruhodný je 3. a 4. zpěv, kde Koubek kritizuje mravní slabost, potlačování pravdy, opouštění zásad, patolízaství a udavačství, a to zejména v Traktátečku o tichošlápcích. Je to jistšě obraz českých poměrů v době nástupu Bachovy reakce. Ve své době byl Koubek pokládán za nejlepšího satirika.
Vytvořil: ota61
Upravil: Mady
Zdroj: Wikipedie

'Životopis autora Koubek Jan Pravoslav'
Dnes je 22.09.2023
Den 57. výročí úmrtí Bulgakov Valentin Fedorovič
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno