Kramerius Václav Matěj - Životopis

Václav Matěj Kramerius (9. února 1753 Klatovy – 22. března 1808 Praha) byl český spisovatel, nakladatel a novinář. Pokřtěn byl jako Matěj Valentin, jméno Václav přijal později jako vlastenecké. Sám své příjmení psal většinou bratrským pravopisem jako Kraméryus.
Studoval na jesuitském gymnasiu v Klatovech, poté v Praze filosofii a v letech 1778–1780 práva. Během studií získal prostřednictvím Josefa Dobrovského práci u Jana z Neuberku, jemuž katalogizoval knihovnu. Přitom pořizoval pro Neuberka opisy starých rukopisů a jinak pracoval se staročeskými díly, dále prováděl korektury pro řadu českých osvícenců. Pravděpodobně tato práce iniciovala jeho vydavatelskou činnost, naučil pracím nutným při vydávání knih a získal celou řadu užitečných známostí.
Po krátkém působení jako učitel češtiny pracoval od roku 1786 pro Schönfeldské císařské královské poštovní Noviny, přičemž získal značnou popularitu a zkušenosti – 1. července 1789 začal vydávat vlastní noviny pod názvem Pražské poštovské noviny, roku 1791 byly přejmenovány na Krameriusovy c. k. vlastenecké Noviny. Tyto noviny se staly velmi oblíbenými a Kramerius k nim začal vydávat různé drobné spisky; roku 1795 koupil knihtiskárnu a získal tak bázi potřebnou k efektivnímu nakladatelskému podnikání.
Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny byly založeny r. 1789. Zaměřovaly se hlavně na osvětu prostého lidu, národní emancipaci, sociálně-hygienické uvědomění a ostranění lidových pověr. Mezi jejich hlavní rubriky patřily úřední vyhlášky, oznámení, vojenské zahraniční i domácí zprávy, novinky z literatury a divadla. Zpočátku Kramerius čerpal zahraniční informace hlavně z Wiener Kölner Zeitung, ale později si vytvořil rozsáhlý kruh dopisovatelů. Od roku 1795 nastal úpadek novin z důvodu přísné cenzury a nepříznivé hospodářské situace. I přesto Kramerius pokračoval ve vydávání až do své smrti v roce 1808.

Česká expedice

Podrobnější informace naleznete v článku Česká expedice.
Krameriem založená Česká expedice byla prvním ryze českým nakladatelstvím v Českých zemích. [1] Vyšla v něm většina českých knih své doby, a lze proto tvrdit, že založení tohoto nakladatelství bylo jedním z podstatných kroků pro úspěšné znovuuvedení češtiny do oblastí, z nichž během uplynulých 100–150 let zvolna vymizela.
Okruh potencionálních Krameriových zákazníků byl značně omezený, takže se lze domnívat, že vedení Expedice muselo žádat značnou obratnost a zároveň zapálení pro věc. Po smrti zakladatele převzal nakladatelství jeho syn Václav Rodomil Kramerius; nesnadné poměry jej přivedly do úpadku (zemřel v chudobinci).
Odkaz
Krameriovo jméno zůstalo v českém historickém povědomí živé dodnes a leckde se můžeme setkat s odkazem na ně – Národní knihovna ČR nazvala svůj projekt digitalizace periodik Kramerius a Česká expedice ožila na nedlouhý čas v názvu pražského nakladatelství 90.  let.
Dílo

Nový kalendář tolerancí – kalendář vydávaný jako příloha novin, obsahoval církevní svátky jak katolické, tak evangelické. Dále obsahoval přehled celoročních událostí, rady zemědělcům, atp. Vycházel od roku 1787 do roku 1798.
Noví čeští zpěvové pro krásné pohlaví ženské – sbírka básní, některé básně jsou překlady, jiné jsou vlastní tvorba.
Laudonův život a jeho hrdinští činové
Vypsání ukrutné smrti Marie Antonie, královny francouzské
Zrcadlo šlechetnosti
Mravové šlechetných dítek
Cvičení dítek jednoho každého stavu, item příkladové a básně dítkám k dobrému naučení

Rytířská tvorba – tato tvorba byla velmi oblíbená a tak velmi pomáhala rozšíření češtiny – její kvalita nebyla velká, zato její ekonomický přínos pro Českou expedici byl značný.

Čarodějnice Megera
Rozličné povídačky k poučení a obveselení
Vytvořil: ota61
Zdroj: Wikipedie

'Životopis autora Kramerius Václav Matěj'
Dnes je 22.09.2020
Před 96 lety se narodil(a) Pilcherová Rosamunde
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno