Bár Zdeněk - Životopis

Zdeněk BÁR
* 19. 1. 1904, Štramberk 
† 17. 7. 1980, Ostrava 
 
Básník a literární historik
 Narodil se v rodině řídícího učitele. Po studiu na reálném gymnáziu v Příboře (maturoval 1923) se zapsal na Právnickou fakultu UK, brzy však přestoupil na Filozofickou fakultu, kde studoval češtinu, francouzštinu a němčinu (absolvoval 1927, zkoušky učitelské způsobilosti složil 1929). Již v posledním roce studií vyučoval na reformním reálném gymnáziu v Praze, poté byl krátce vychovatelem u velkostatkáře Schebka. Cena Fondu Julia Zeyera ČAVU za rukopis lyrických próz mu rovněž umožnila navštívit Francii (1927). 1927–1936 vyučoval na reálném gymnáziu v Hlučíně, 1936–1946 na ostravských středních školách, 1945–1946 působil externě jako redaktor kulturní rubriky ostravského vydání Práce. 1946–1949 byl lektorem češtiny na univerzitě v Grenoblu. Po návratu 1949 odsouzen v tajném politickém procesu a vězněn do 1957. Od 1958 pracoval jako úředník krátce v Ostravě, pak v Hlučíně, kde byl 1967–1974 ředitelem Kulturního domu. Spolupracoval s Památníkem Petra Bezruče. Na sklonku života byl činný v Kroužku bibliofilů pracujících Vítkovic a účastnil se práce překladatelské sekce Spolku českých bibliofilů (překlady francouzské poezie).
 Debutoval 1924 verši v časopise Host; beletrií, literárními a divadelními recenzemi přispíval do periodik: Moravskoslezský deník (1926 zde na pokračování román Kolotoč), Cesta, Sever a východ, Země, Lidové noviny, Národní osvobození, Kritika, Topičův sborník, Tvar, Země, Lumír, Index, Niva, Rozpravy Aventina, Středisko, Věstník Matice opavské, Čin, Polední ostravský deník (1931 zde na pokračování román Tři), Iskra, Literární noviny, Panoráma, Kolo, Ročenka kulturní rady pro širší Ostravsko (1934–1940 zde komentované bibliografie regionální literatury Literatura jednoho roku na Ostravsku, 1934, 1936, 1937, 1938; Krásná literatura na Ostravsku, 1935; Literatura posledních dvou roků na Ostravsku, 1940, vše též separátně), Slezský sborník, Rozhledy, Zvon, Venkov aj. Po válce přispíval do periodik Nové slovo, Nová svoboda (Ostrava), Čs. demokracie (1947 zde na pokračování vycházel detektivní román Noci nad krajem), Hlas, Svět v obrazech, Zemědělské noviny, Práce, Nové Opavsko, Lidová demokracie, Ostravský večerník, Ostravský kulturní měsíčník, Ostravský kulturní zpravodaj, Zprávy Spolku českých bibliofilů aj. Redigoval knižnice Edice autorů moravských Návrat (1940–1946, nakl. J. Lukasík) a Plamen srdcí (1941–1945). Pseudonymy a šifry: Jan Bernatík, Karel Rank; -zb-, ZB.
 Bárova raná básnická tvorba je inspirována poetismem. Exotika cest, okouzlení velkoměstem i hravá erotika se v ní však už od počátku prolínají s pocity osamocení v sociálně nespravedlivém světě; jistotou se autorovi stává návrat k rodnému Slezsku (Chléb a víno). Hledání vlastního výrazu podmíněného citovým vztahem k domovu završuje Zdeněk Bár v 30. letech sbírkami melancholické reflexivní a milostné lyriky (Hořký dech, Srdce a domov, Jaro a dým). Vztah k rodnému kraji je v této době i hlavním tématem Bárových próz. Ztvárňuje ho v nejrůznějších žánrech: od románového vyznání (Hvězdy nad domovem) přechází k epickým příběhům oproštěným od lyrismu i od autobiografických námětů. Vrací se v nich k historii regionu (Než zahoukala siréna, Krev a pluh), zpracovává baladický příběh viny, trestu a hledání štěstí (Ďábel z hor), zachycuje události domácího i zahraničního odboje (Mstitelé) a pokouší se o prózu s kriminální zápletkou (Jednoho pozdního večera). – Bárovy literárněhistorické práce se soustředily zvláště na přehledy knižní produkce Ostravska ve 30. a 70. letech, na popularizační monografie a příležitostné studie věnované literárním osobnostem regionu (OPetruBezručovi, VojtěchMartínek).

BIBLIOGRAFIE
Beletrie a práce o literatuře: Chléb a víno (BB 1926); Zrcadlo modrých stínů (BB 1928); Melodie (BB 1929); Hořký dech (BB 1931); Srdce a domov (BB 1932); Jaro a dým (BB 1935); Marnost loučení (BB, bibliof. , 1937); Jediný návrat (P, bibliof. , 1937); O Petru Bezručovi (studie, 1937; přeprac. 1945); Ztracený domov (PP 1938; rozšíř. 1946); Hvězdy nad domovem (R 1940); Sen ve stínu (BB 1940); Než zahoukala siréna (R 1941); Píseň pod Beskydami (BB 1941); Mrtví mluví (R 1941); Krev a pluh (PP 1942); Ďábel z hor (R 1943); Jednoho pozdního večera (R 1943); O kováři Jankovi (pohádka, 1944, + F. Směja: Chytrý Martin); Hornická pohádka (B pro děti, 1945); Ztracená píseň (BB 1945); Vojtěch Martínek, člověk a dílo (studie, 1948); Mstitelé (R 1948); Mimo domov (BB 1968); Literatura Ostravska v roce 1975 (1976); Literatura Ostravska v roce 1976 (1977); Literatura Ostravska v roce 1977 (1978); Literatura Ostravska v roce 1978 (1979); Cesta, která nikdy nezarostla (memoáry, bibliof. k příležitosti 20. výročí úmrtí V. Martínka, 1980).
Výbory: Linie roků (BB 1975); Návraty (BB, PP 1980, ed. M. a K. Blahynkovi).
Překlad: Honoré de Balzac: Plukovník Chabert (1948).
Ostatní práce: Štramberk a okolí v odboji (hist. studie, 1961).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Výroční zpráva reálného gymnázia v Hlučíně na rok 1932/33 (zde studie Čeští spisovatelé Hlučínska, česká kniha na Hlučínsku, i sep. ); Dar nejcennější (1947); Hold pracujícího lidu autoru „Černé země“ – V. Martínkovi (1947); Hornický rok 1949 (1948); Padesát let gymnázia v Hlučíně (1971); Frýdek (1977); Vojtěch Martínek (1977); Frygickou čapku mám (1978).
Korespondence: A. Závodský: Dopisy Petra Bezruče Zdeňku Bárovi, Sborník prací FF brněnské univerzity, řada literárněvědná (D), 1964, č. 11; D. Šajtar: Dopisy do ulice du Bac (dopisy Zdeňka Bára Borisi Celovskému, 1992).
Uspořádal, vydal a redigoval: Kopřivnice (sb. , 1938); Květy naší země (pohádky moravských autorů, 1944); 600 let města Štramberka (1959); Slezské hlasy (sb. Sdružení umělců slezských k 25. výročí osvobození, 1970, s M. Rusinským a F. Smějou).
Vytvořil: ota61
Zdroj: slovník českých spisovatelů od r.1945

'Životopis autora Bár Zdeněk'
Dnes je 26.05.2022
Před 39 lety se narodil(a) Pastorčáková Lenka
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno