Bauer Michal (1966) - Životopis

Michal BAUER
* 28. 3. 1966, Znojmo 
 
 
Literární historik a editor, básník
 V roce 1985 složil maturitní zkoušku na gymnáziu ve Znojmě. Na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích vystudoval obor český jazyk – dějepis (absolvoval v roce 1990 diplomovou prací Poezie všedního dne a básnická tvorba Miroslava Holuba) a v roce 1991 se stal odborným asistentem téže školy. Disertační práci „... neb se připozdívá... “ Proměna estetické normy na přelomu 40. a 50. let 20. století obhájil v roce 1997 na FF MU v Brně, v roce 2003 se prací Ideologie a paměť habilitoval na Ostravské univerzitě. Od roku 2006 působí na Filosofické fakultě JČU v Českých Budějovicích.
 
Od roku 1995 let publikuje studie, edice a literární publicistiku především v Tvaru, dále v časopisech Estetika, Česká literatura, Aluze, Jih, Dokořán aj.

 
Jako literární historik a editor se Michal Bauer zabývá především vztahem literatury a moci na přelomu 40. a 50. let 20. století. Časopisecky publikoval řadu materiálových studií o literárním životě a dějinách literárních institucí. Edicemi zpřístupnil některé dosud nepublikované prameny k tomuto období, jehož výkladu se věnuje v monografii Ideologie a paměť. V úvodní studii se pokouší definovat estetickou normu tohoto období, především se zde však věnuje proměnám literárních institucí (vylučování spisovatelů ze Syndikátu českých spisovatelů, přeměna Syndikátu na Svaz českých spisovatelů, změny v nakladatelstvích) a kampaním, jež utvářely totalitární literární život (tzv. jiráskovská akce, kampaň „pracující do literatury“ aj. ). Reinterpretaci, resp. ideologické zneužití díla Františka Halase nahlíží v knize Tíseň tmy, již doplnil edicí kondolencí k Halasovu skonu.
Jako básník debutoval sbírkou Architektura paměti, v níž navázal na tradici holanovského a ortenovského básnického existencialismu. Klíčovou roli ve sbírce sehrává téma dějin a moci, k němuž se v cyklu Válka pojí zcela konkrétní historické konotace a také řada literární aluzí. Bauer zobrazuje člověka zraňovaného a poníženého v soukolí dějů, které není v jeho silách ovlivnit. Temné ladění sbírky podtrhují strohý, značně prozaizovaný verš a výrazná epizace.
Bauer též publikoval dvě knihy rozhovorů (s Arnoštem Lustigem a Jiřím Kolářem).


BIBLIOGRAFIE
Beletrie a práce o literatuře: Odpovědi (rozhovory s A. Lustigem, 2000, s H. J. Cargassem, rozšíř. 2003); Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století (monografie 2003); Z každého z nás postupem let něco zmizí (rozhovor s J. Kolářem, 2005); Tíseň tmy aneb Halasovské interpretace po roce 1948 (monografie, Praha 2005); Architektura paměti (BB 2006).
Účast v týmových pracích: Slovník české literatury po roce 1945 2 (1998).
Příspěvky ve sbornících: Česká literatura 1948–1956 (1993); Časopis Květen a jeho doba (1994); Bloudění časem a prostorem – Jaroslav Durych známý i neznámý (1997); Rok 1947 (1998); Neznámí /autoři/ – neznámé /texty/ (1999); Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí (2000); Zdeněk Kalista a kulturní historie (2000); Zlatá šedesátá (2000); Český jazyk a literatura na sklonku 20. století – Jezyk i literatura czeska u schylku XX wieku (2001); Neznámý člověk Milada Součková (2001); Česká literatura na konci tisíciletí 2 (2001); Život je jinde... ? (2002); Aloys Skoumal /1904–1988/ v průsečíku cest české kultury 20. století (2004); Legionář, diplomat a spisovatel Zdeněk Němeček (2004); Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století (2004); Literatura určená k likvidaci (2004); Nadnárodní kontexty národní kultury (2004); Víra a výraz (2005); Škvorecký 80 (2005); Hledání literárních dějin v diskusi (2006); Literatura určená k likvidaci 2 (2006); Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře (2007).
Uspořádal a vydal: Z. Lorenc: Pít z kterékoliv strany (2001) + Kontinent nikoho (2008); Česká próza 90. let 20. století (sb. 2002, též přisp. ); Reflexe baroka v české literatuře 20. století (sb. 2003, s V. Šťástkou, též přisp. ); Hledání expresionistických poetik (sb. 2006, též přisp. ); T. Tzara: Daroval jsem svou duši bílému kameni (2007); Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny (2007).
Vytvořil: ota61
Upravil: janajau
Zdroj: slovník českých spisovatelů od r.1945

'Životopis autora Bauer Michal (1966)'
Dnes je 07.06.2023
Před 45 lety se narodil(a) Ball Jesse
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno