Jacobi Walter - Životopis

Dr. Walter Jacobi (2. červenec 1909 - 3. květen 1947) byl německý právník, důstojník SS a válečný zločinec, který dosáhl hodnosti SS-Obersturmbannführer (Podplukovník). Neblaze známým je díky své službě u vedoucí úřadovny SD v Praze.
Walter Jacobi se narodil 2. července roku 1909 v bavorském městě Mnichov jako syn místního knihkupce. Po absolvování klasického gymnázia nastoupil na právnickou fakultu na univerzitě v Tübingenu a poté i na Univerzitu Martina Luthera v Halle. Již během studií vstoupil do německé NSDAP a v dalším roce do jednotek SA. Po dokončení studií nastoupil roku 1935 do služby u soudu a zároveň ke SD. Dne 2. srpna stejného roku je přeřazen od SA k SS a jeho služba u SD (bezpečnostní služby) začíná na úseku kultury. Odsud ovšem odchází zpět k justici poté, co se neshodne s šéfem hlavní kanceláře pro etnické Němce (Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle) SS-Obergruppenführerem Wernerem Lorenzem. Období druhé světové války Poté, co je Rakousko připojeno k Německé říši v roce 1938, tak je Jacobi povolán zpět ke službě u SD a je zařazen na centrálu (Zentralabteilung II) v Berlíně, kde má na starosti problematiku sudetských Němců. Stává se tak specialistou na otázky týkající se Československa. Z centrály však za nedlouhlo opět odchází a to kvůli rozporům s SS-Brigadeführerem Dr. Franzem Sixem a tak se jeho útočištěm stává opět místo u justice. Po obsazení Čech a Moravy Německem se vrací zpět k SD a jeho působištěm se stává Praha, kde od 20. března roku 1939 působí jako referent vedoucího úseku SD. Poté, co je SS-Standartenführer Horst Böhme převelen, se stává novým velitelem úřadovny SD v Praze. Dne 2. listopadu roku 1940 se žení. Do povědomí československého lidu se dostal tím, když nechal na podzim roku 1939 chladnokrevně určit vysokoškoláky a jiné funkcionáře, kteří budou popraveni. Jeho nevědomost o problému týkajícího se vysokých škol pro něj nehrála žádnou roli. Stejně tak v období obou stanných práv dával okamžité příkazy k popravám Němcům nepohodlných osob. Svou roli sehrál i při vyhlazení obce Lidice u Kladna, na kterém nesl svojí vinu. Za své zločiny byl po válce dne 3. května roku 1947 popraven v Praze. Filmové ztvárnění Walter Jacobi byl ztvárněn německým hercem Wolfem Goettem ve filmu režiséra Jiřího Sequense Atentát z roku 1964.
Vytvořil: jesen.cz
Upravil: jesen.cz
Zdroj: wikipedie

'Životopis autora Jacobi Walter'
Dnes je 17.08.2022
Den 26. výročí úmrtí Urbanowicz Witold
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno