Faktor Jan - Životopis

Ing. Zdeněk Faktor se narodil 16. února 1934. V letech 1953-1958 absolvoval studium na Vojenské technické akademii v Brně. V září roku 1958, nastoupil do Československé státní zkušebny zbraní a střeliva pro civilní potřebu (dnes Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva – ČÚZZS) nejprve jako asistent tehdejšího ředitele Ing. Jana Valníčka. Ředitel Valníček, vzhledem ke svému legionářskému původu, režimu nevyhovoval, takže jej zakrátko Ing. Faktor ve funkci ředitele vystřídal a na své pozici zůstal až do roku 1985, neuvěřitelných 27 let.
Během jeho působení se Československo stalo v roce 1965 členem Bruselské úmluvy z roku 1914 o jednotných pravidlech pro vzájemné uznávání značek při zkoušení palných zbraní, jejímž výkonným orgánem byla Stálá komise pro zkoušení zbraní a střeliva (Commission Internationale Permanente pour ľépreuve des armes á feu portatives – CIP), a novelizovaný text Úmluvy podepsalo Československo 9. května 1970. Pro potřeby prezentace zkušebny sepsal Ing. Faktor v roce 1966 útlou, avšak výtěžnou dvojjazyčnou brožurku s názvem 75 let zkoušení zbraní v Československu, která obsahovala řadu informací o zkoušení zbraní u nás už od doby založení zkušeben v rakousko-uherské monarchii v roce 1891.
První publikací, kterou Ing Faktor napsal, byla kniha Lovecké zbraně a střelivo, kterou poprvé vydalo tehdejší Státní zemědělské nakladatelství Praha (SZN) v roce 1972. O rok později znovu byla kniha vydána znovu. Ing. Faktor v jistém smyslu navázal na Dřímalovu knihu Lovecké střelectví, vydanou stejným nakladatelstvím v roce 1955. Lovecké střelectví již nebylo možné koupit a odborná kniha s podobným zaměřením na našem trhu scházela. Po deseti letech od prvního vydání Loveckých zbraní a střeliva vydalo SZN navazující knihu Rukověť loveckého střelectví. Měla dva autory, ale Ing. Faktor po letech vzpomínal, že podstatnou část textu napsal sám. Společně s Janem Gargelou z Kriminalistického ústavu v Praze vydali v nakladatelství Artia knihu o značkách palných zbraní s názvem Zeichen auf Handfeuerwaffen.
V roce 1985 odešel na Ministerstvo všeobecného strojírenství a za čátkem roku 1989 přijal nabídku ředitele časopisu Naše vojsko, aby vedl redakci časopisu Střelecká revue, která později existovala pod vydavatelstvím Magnet-Press. V důsledku finančních problémů vydavatelství odešel Ing. Faktor s podstatnou částí redakce počátkem roku 1996 pod křídla Pražské vydavatelské společnosti a stal se zakladatelem a prvním šéfredaktorem nového časopisu Střelecký magazín. V roce 2001 odešel na odpočinek, kdy cítil, že jej stále více sužují dlouhodobé zdravotní problémy, a nedovolují mu plně se věnovat práci. V letech 1993 - 1997 byl předsedou Asociace nožířů Čech a Moravy.
Na počátku 90. let vydalo nakladatelství Magnet – Press jeho knihu Tajemní nindžové. Měla obrovský úspěch a nakonec vyšla ve dvou vydáních v celkovém nákladu 30 000 výtisků, po nichž se jen zaprášilo. V roce 1992 vydalo nakladatelství Magnet-Press jeho slavnou knihu Nože a dýky, na ní navázala v roce 1994 kniha Nože pravého muže. Publikace Lovecké střelectví vyšla v roce 1993, v roce 1993 a 1995 vyšla další jeho kniha Zbraně pro sebeobranu, v roce 1995 kniha Střelné zbraně. A to zdaleka není všechno. Během svého života napsal stovky odborných článků. Po odchodu na odpočinek již nepublikoval. Říkal, že už asi napsal všechno, co chtěl, a teď je to na těch druhých.
Ing. Zdeněk Faktor naposledy vydechl 25. listopadu 2009. Ještě za svého života se stal legendou. Jeho práce dodnes zůstávají v paměti a slouží jako důležitý zdroj informací.
Vytvořil: Felix
Upravil: Felix
Zdroj: myslivost.cz

'Životopis autora Faktor Jan'
Dnes je 07.12.2021
Před 220 lety se narodil(a) Nestroy Johann
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno