Bajaja Antonín - Životopis

Prozaik
 
Narodil se v rodině lékaře. Vystudoval jedenáctiletou střední školu (mat. 1959) a Vysokou školu zemědělskou v Brně (Ing. 1964). Po vojenské službě (1964–65) pracoval jako zootechnik JZD Podřevnicko v Želechovicích u Zlína (1965–73) a jako vedoucí Střediska výživy zvířat při Zemědělské oblastní laboratoři Agropodniku Zlín (1973–91). 1991 se stal redaktorem brněnské redakce Československého rozhlasu, od roku 1992 pracoval v deníku Prostor. Od 1991 byl externím spolupracovníkem a posléze redaktorem Svobodné Evropy. V roce 1990 se podílel na založení časopisu Zvuk (časopis pro kulturu a společenské dění okresů Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž, od 1992-94 vycházel jako publicistická příloha Zlínských novin, od 1995 opět samostatně), v jehož redakční radě až do současnosti pracuje. Od roku 1996 vyučuje semináře tvůrčího psaní na Filozofické fakultě UP v Olomouci a na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.
Povídky, fejetony a reportáže publikoval v Tvorbě, Literárním měsíčníku, Lidové demokracii, Lidových novinách, Literárních novinách, Zemědělských novinách, Moravských novinách, Mladém světě, Listu pro literaturu, ROKu, Tvaru aj. – Bajaja spoluzakládal pěvecký spolek Wlastenci, působící při Českém centru Mezinárodního PEN klubu, je členem výboru Obce spisovatelů, členem Sdružení Q, PEN klubu a Umělecké besedy. – Český rozhlas vysílal dosud nevydanou prózu Pohřeb sezony (1992) a rozhlasovou úpravu románu Zvlčení (2003). V roce 2004 Bajaja za tento román získal cenu Magnesia Litera. – Za svou novinářskou tvorbu byl Bajaja oceněn v mezinárodní soutěži Evropský fejeton 1993. V následujícím roce získal Cenu křepelek za spolupráci na pořadu Hlasy a ohlasy domova v Rádiu Svobodná Evropa. – V rukopisu zůstává próza Premiéry, reprízy, derniéry a občas zázrak, původně připravená pro ostravské nakladatelství Profil.

 
Raná Bajajova prozaická tvorba tematicky přísluší k vesnické próze, od standardu tohoto žánru v české literatuře posledních desetiletí se však liší složitějšími kompozičními postupy, využíváním několika časových a dějových pásem i otevřenějším zacházením s některými tabuizovanými tématy. Již v prvotině Mluviti stříbro autor komponuje významově vícevrstevný metaforický obraz kolektivizované valašské vesnice 70. let. Jeho metoda se dále rozvíjí v próze Duely, oceněné výroční cenou nakladatelství Mladá fronta. Prózu tvoří dvě novely, spojené postavami a časoprostorem, jejím ústředním tématem se stává plynutí času, diskontinuita a kontinuita minulého a přítomného, proměna člověka a společnosti, jejich vztah k mýtu a kulturní tradici. Charakterstické je autorovo úsilí dobrat se zpřetrhaných tradičních jistot autenticity bytí. Bajaja postupuje formou koláže: v často se měnící perspektivě vyprávění střídá spisovný jazyk a nářečí, kříží děje a časové roviny, prostřednictvím „filmových“ střihů a četných digresí mísí lyrické a přírodní pasáže i snové, fantaskní a pohádkové motivy s realitou. Konfrontace hodnot přitom vyznívají ve prospěch pasekářské rodové harmonie a prosté moudrosti venkovanů.
Porevoluční Bajajova tvorba se nově obrací ke zpracování regionálních pověstí a k textům pro děti. Vedle žánrového rozšíření nabývá Bajajův básnický i prozaický rukopis stále zřetelnější sebejistoty, autor ve svých textech prohlubuje mytický a nadčasový rozměr. Tato tendence doposud vrcholí v románu Zvlčení. Pronikavým pohledem do života lidského společenství a jeho usouvztažněním s osudy vlčí smečky dílo poukazuje na to, jak závažné je hledat a nalézt sepjetí se sebou, přírodou a s vesmírem. Vzdor tragickému závěru vyznívá román jako poselství o cestě a naději lidí i zvířat vzdorujících baladicky chmurnému osudu.


BIBLIOGRAFIE
Beletrie: Mluviti stříbro (P 1982); Duely (PP 1988); Pastorální. Texty na betlémskou notu (BP 1994); Na šéne blaue Dřevnici. Taneční promenáda (P 1996); Živáčkové: pohádky o zvířátkách pro malé čtenáře (PP 2001, s dalšími); Zvlčení: romaneto o vlcích, lidech a úkazech (P 2003); Zlínský kraj, horizonty nálad (fotografická publikace 2004); Pověsti a balady /z Valašska, Hané a Slovácka/ (PP 2003, s dalšími); Pohádky z Moravy (PP 2004, s dalšími); Nevěry (PP 2005, s dalšími).
Fejeton: Z USA na Moravu, Národopisná revue 1992, s. 147–151 (oceněný v soutěži Evropský fejeton Brno pod původním názvem Jak je důležité míti Texas 1993).
Příspěvky ve sbornících: Velké vlhké oči (P 1986); Literatura a krajina (F 1996); Městopis: 50 autorů, povídek, měst (P 2000); Zlínsko od minulosti k současnosti: Sborník Státního okresního archivu ve Zlíně, sv. 17 (P 2000); Odkaz Jaromíra Tomečka (2008).

Vytvořil: Tomcek
Upravil: ota61
Zdroj: Slovník českých spisovatelů od r.1945

'Životopis autora Bajaja Antonín'
Dnes je 08.08.2022
Před 45 lety se narodil(a) Shepard Sara
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno