Černý Marcel - Životopis

Vzdělání:
1988 – 1992: Gymnázium Most (maturita 3. června 1992)
1992 – 1999: studium FF UK Praha, obory Bohemistika – Srovnávací slavistika – Bulharistika (obhajoba diplomové práce Život a dílo českého athonského mnicha Sávy Chilandarce, Slavibora Breüera z Kutné Hory a získání titulu Mgr. v červnu 1999)
1999 – 2001: ve výkonu náhradní vojenské služby, tzv. civilní služby, v Knihovně Slovanského ústavu AV ČR
od června 2001 – červen 2007: doktorand Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK, obor Slovanské literatury – filologie
červen 2007 – obhajoba doktorské disertace (titul Ph. D. ) Osobnost Josefa Karáska (1868-1916) v souvislostech české slavistiky a české literární Vídně. (Příspěvek k vídeňské účasti v mezislovanských kulturních vztazích od založení Jagićova semináře do vzniku ČSR), rovněž získání titulu PhDr.


Zaměstnání a praxe:
září 1997 – červen 2001 externí zaměstnanec společnosti Unicorn (korektury)
září 1997 – červen 1998 externí spolupracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR
květen 2001 – srpen 2002 hlavní korektor časopisu Redhot
od dubna 2001 – červen 2007 – odborný pracovník Slovanského ústavu AV ČR
od července 2007 doposud – vědecký pracovník Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (100% úvazek)
od října 2010 doposud – vyučující Ústavu slavistických a východoevropských studií – Seminář jihovýchodoevropských studií (50% úvazek)


Odborné zaměření:
Dějiny slavistiky, zvláště literárněvědné a kulturněhistorické, problematika literární činnosti českovídeňské menšiny v 19. století, dějiny bulharské literatury, české pravoslaví (Češi na Svaté Hoře Athonské), česko-jihoslovanské a česko-bulharské kulturní vztahy, literárněvědná a styková sorabistika

Členství v redakcích, společnostech apod. :
Slavia, časopis pro slovanskou filologii – člen redakce od 2007
Společnost přátel Lužice – člen od 2008
Ediční rada AV ČR – člen od 2009
Slovanský přehled – člen redakce od 2010
AUC Philologica – Slavica Pragensia – člen širšího redakčního kruhu od 2010.
Vytvořil: pan.Kchiu

'Životopis autora Černý Marcel'
Dnes je 07.05.2021
Den 48. výročí úmrtí Hostovský Egon
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno