Kratochvíl Miloš Václav - Životopis

Miloš Václav Kratochvíl (6. ledna 1904 Vídeň – 9. července 1988 Praha) byl český spisovatel-prozaik, autor historické beletrie, filmový scenárista, dramaturg a pedagog. Studoval historii a archivnictví na Karlově Univerzitě. Za války pracoval v archivu. Po ní byl dramaturgem Československého státního filmu a profesorem na FAMU.
Ve 30. letech měl blízko k sociální tematice, v jeho díle se objevovaly motivy venkova, půdy. Svou prózu ozvláštňuje vnitřními monology postav, záznamy proudu představ, dokumenty v podobě dopisů a dobových kázání. Na druhou stranu jsou jeho díla poznamenána typizací postav a socialistickým realismem. V jeho dílech jsou zobrazovány nejnižší vrstvy a vyzdvihována jejich uvědomělost.
Ačkoli pochází ze starého selského rodu, narodil se ve Vídni, kde byl jeho otec přednostou českého oddělení vídeňského státního archivu. V hlavním městě monarchie žil M. V. Kratochvíl do r. 1916, kdy jako žák střední školy přestoupil na malostranské gymnázium do Prahy, kde v r. 1923 maturoval.   Ke studiu nejprve sice zvolil práva, avšak záhy následoval obor svého otce a vystudoval na FF UK historii a archivnictví. Ke svému jménu později připojil i otvcovo jméno Václav pro odlišení od jiného M. K. , který se za německé okupace kompromitoval s nacisty. M. V. Kratochvíl byl dlouho zaměstnán v pražském mstském archivu a po jeho uzavčření ve válce - v r. 1944 působil jako dramaturg Nationalfilmu. V l. 1945 - 1947 pracoval na ministerstvu informací, potom jako dramaturg Čs. filmu (do r. 1950) a hned nato se stal profesorem na Filmové fakultě AMU, kde vyučoval do r. 1972. Pak už se věnoval jen literární tvorbě a pobýval jednak v Praze, jednak v rodovém kraji pod Řípem. Zemřel 9. července 1988 v Praze.

Dílo podle období:
husitské

Pochodeň (1950)
Mistr Jan Hus (1951)
19. století – První světová válka

Veronika (1958) – z okolí Boženy Němcové
Evropa tančila valčík (1974) – období před válkou
Evropa v zákopech (1977)

třicetiletá válka

Dobrá kočka, která nemlsá (1970) – o grafiku Václavu Hollarovi
Život Jana Ámose (1975) – životopis slavného českého filosofa a všestraného člověka; vykresluje jej jako postavu citlivou, která nemá domov a kterou vychovala církev, z čehož také pochází kořeny jeho morálních zásad a vlastenectví. Jan Amos Komenský byl však donucen opustit vlast, i tak se jí ale stále snaží pomoci, začíná ale znovu a znovu po různých tragédiích a obtížích.
Matyášův meč (1971)
Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela (1979) – zajímavý příběh českého chasníka, kterého cesty války zavedou od bitvy u Jankova v roce 1645 až do Latinské Ameriky a po dvaceti letech cestování domů.

doba posledních Přemyslovců

Král obléká halenu – historický román o Václavu IV.
Lásky královské (1973)

doba rudolfínská

Osamělý rváč (1941; přepracováno 1955)
Čas hvězd a mandragor (1972)

Scénáře
 
Putování Jana Ámose – premiéra v Uherském Brodě, režie Ot. Vávra, hlavní role Ladislav Chudík
Povídky lásky a smrti – 1957
Vytvořil: janajau
Upravil: janajau, ota61
Zdroj: Wikipedie, Čeští spisovatelé deseti století

'Životopis autora Kratochvíl Miloš Václav'
Dnes je 19.04.2021
Před 189 lety se narodil(a) Echegaray José
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno