Před 331 lety se narodil(a) Montesquieu Charles-Luis de
Hledej

Pro přidávání komentářů je třeba se přihlásit nebo registrovat

ikona uživatele novas
novas
26.04.2013 13:32:52
Miroslav Papoušek aneb pět dílů o celkovém rozsahu přes 2 000 stran si můžete zdarma stáhnout z internetu na webových stránkách www.ulozto.cz nebo i www.palmknihy.cz. Dosud se uskutečnilo téměř 20 tisíc stažení.
ikona uživatele novas
novas
11.02.2013 16:09:17
Něco o autorovi (dle www.ulozto.cz) Autor působil dlouhodobě na středních odborných školách a byl autorem nebo spoluautorem desítek celostátních odborných učebnic a desítek odborných článků v odborných časopisech, si zaslouží uznání především za tato unikátní a jedinečná díla: 1. Ing.M. Papoušek : Diagnostika spalovacích motorů, Státní nakladatelství technické literatury, n. p. , Praha,1976,208stran. Lektorovali Ing. Miroslav Čutka,CSc a ing.František Daďourek z Výzkumného ústavu motorových vozidel v Praze (vyšlo až devět let po odevzdání rukopisu – v r.1967 ).Touto publikací autor přispěl k budování Stanic technické kontroly a tím k bezpečnosti silničního provozu.Byla i inspirací pro uplatnění technické diagnostiky v jiných oborech – např. diagnostika staveb,silnoproudých rozvodů,potrubí atd. Ze záložky 1. vydání (1976): Publikace Diagnostika spalovacích motorů představuje první ucelenou soustavnou práci (monografii) z dynamicky se rozvíjejícího oboru technické diagnostiky u nás ( i v okolních státech ). Vzhledem k významu, perspektivnosti a ekonomickému přínosu se technická diagnostika prosazuje ve všech technicky vyspělých státech v různých oborech, v nejširším měřítku v oblasti motorových vozidel. V publikaci jsou popsány a definovány základní pojmy teorie technické diagnostiky jako mezní opotřebení, porucha, spolehlivost, diagnostické parametry - symptomy, technický stav, technická diagnostika aj. Uvádí se v ní systematicky přehled metod používaných ke zjišťování technického stavu částí motoru, jeho skupin i motoru jako celku bez jeho demontáže pomocí jednotlivých přístrojů i jejich účelně uspořádaných kompletů - elektrotesterů, motortesterů - i principy automatizace diagnostiky pomocí samočinných počítačů. Obsahuje též množství konkrétních kontrolních a seřizovacích údajů a tabulek. Dále jsou vysvětleny perspektivní metody zjišťování technického stavu motorů a jejich opotřebení analýzou produktů opotřebení v motorovém oleji, které umožňují průběžné sledování stavu motorů v provozu, a vibroakustická metoda, které se u nás zatím v provozu nepoužívají. Pozornost je věnována i metodám zjišťování výkonu a spotřeby motorů jako ukazatelů celkového technického stavu, a to jak pomocí výkonových brzd, tak i bezbrzdovými metodami. Autor publikoval řadu odborných statí z oboru diagnostiky v časopisech Automobil a v jeho odborné příloze Stavba automobilů, Strojírenství, ATOM, Inženýrské stavby, Motoristická současnost aj. Je také autorem nebo spoluautorem více než desítky odborných učebnic. 2. Miroslav Papoušek, Pavel Štěrba: Diagnostika spalovacích motorů, 2. vydání, Computerpress, Brno, 2007, 224 stran Spoluautor ing. Pavel Štěrba CSc z Výzkumného ústavu motorových vozidel v Praze. Diagnostika spalovacích motorů 2 je určena pro automechaniky, opraváře a řidiče automobilů, motocyklů i nákladních vozidel bez rozdílu značky vozidla či objemu motoru. S pomocí této knihy získáte dokonalý přehled v oblasti diagnostiky spalovacích motorů a dozvíte se, jakým způsobem můžete zjistit a odstranit poruchy spalovacích motorů a provést jejich seřízení s ohledem na výkon motoru, spotřebu paliva a emisní limity. Pro větší přehlednost jsou nejdůležitější zásady a praktické rady soustředěny na konec příslušných kapitol a barevně označeny. Z obsahu knihy: *plán na pravidelnou údržbu a opravu vozidla *kontrola technického stavu motoru *funkční zkouška motoru *jak analyzovat hluk motoru *kompresní tlaky a měření kompresního poměru *měření předstihu zážehu, spotřeby oleje a časování rozvodu *měření hladiny paliva v plovákové komoře *kontrola trysek, vzdušníků a škrticích klapek *kontrola a nastavení vstřikovacích čerpadel *měření a analýza emisí motoru *kontrola elektroinstalace motoru *elektronika, snímače a teplotní čidla *použití diagnostických přístrojů *vyhledávání poruch a mazání paměti závad *demontáž motoru a analýza jeho stavu *měření vůlí a ovality otvorů *seznam použitých zkratek a podrobný rejstřík 3. Miroslav Papoušek, Karel Křížek : Traktory a automobily-Praktická cvičení, (první vydání v roce 1965 ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze ) Na základě článku Dílenská cvičení z předmětu Traktory a automobily v časopisu Zemědělská škola v roce 1962 byl autor vyzván ministerstvem školství, aby ve spolupráci s ing. Karlem Křížkem napsal příslušnou učebnici Traktory a automobily-Praktická cvičení .Ta vyšla ve SZN v Praze v roce 1965. Představovala první celostátní učebnici praktického (dílenského) vyučování pro odborné předměty na středních odborných školách u nás a i v okolních státech. (Později vycházely i učebnice obdobného zaměření pro další předměty, jako zemědělské stroje, technologie oprav, dokonce i praxe, na SPŠ různého zaměření a i obdobné učebnice i pro vysoké školy). Další tři inovovaná vydání realizoval autor sám, poslední čtvrté v roce 1996. Na Slovensku vyšlo v překladu 7 vydání Cvičenia z traktorov a automobilov. Příklad: Ing. Miroslav Papoušek: Traktory a automobily – praktická cvičení , Praha, SZN 1977, 266 str. , 42 tabulek, 179 obrázků. Praktická cvičení kontroly, údržby a odstraňování poruch traktorů a automobilů Obsah: Úvodní metodické poznámky – Cvičení pro III. ročník: Kontrola seřízení pojezdové spojky – Celková kontrola převodů traktorů – Kontrola a seřízení převodovky – Kontrola a seřízení diferenciálu traktoru – Kontrola a seřízení pojezdového ústrojí kolových traktorů – Kontrola geometrie přední nápravy automobilu – Kontrola a seřízení pojezdového ústrojí pásových traktorů – Kontrola seřízení pásové a kapalinové brzdy – Kontrola a seřízení vzduchových brzd traktoru a přívěsu – Řízení kolových vozidel - Řízení pásových traktorů – Hydraulické zařízení traktoru. Cvičení pro IV. ročník: Montáž, seřízení a zkoušení motoru: Montáž klikových hřídelů – Montáž vložených válců a pístů s ojnicemi – Údržba, seřízení a nastavení rozvodového mechanismu – Údržba a seřízení mazací a chladicí soustavy motoru – Seřízení automobilového a motocyklového karburátoru – Seřízení palivové soustavy vznětových motorů na zkušebně – Zkoušení motoru na výkonové brzdě. Kontrola technického stavu motoru – diagnostika : Kontrola stavu klikového hřídele – Kontrola těsnosti spalovacího prostoru – Analýza spalin zážehových motorů a kontrola čističe vzduchu – Měření kouřivosti vznětového motoru – Kontrola palivové soustavy vznětového motoru. Elektrické příslušenství motoru – diagnostika : Kontrola a údržba akumulátorů – Kontrola a seřízení dynama , alternátoru a regulačního spínače – Kontrola spouštěče – Kontrola přerušovače zapalování – Kontrola předstihu zážehu – Kontrola technického stavu zapalovacího zařízení přístrojem Paltest JT-153 – Elektrické příslušenství motorového vozidla – Zapojování elektrické instalace podle schématu zapojení – Seřízení světlometů. Působil i jako spoluautor celostátních učebnic Traktory a automobily ( teorie ),vyšly česky a slovensky, celkem asi 7 vydání, 1x maďarsky. 4. Miroslav Papoušek : Pozoruhodné výroky aneb Tvoje problémy očima moudrých, CD, rozsah cca 700 normostran, vydáno vlastním nákladem, 2009,. Publikace na CD obsahuje stručné, krátké, vtipné a vytříbené výroky i s uvedením pramene, na témata ( okruhy ) jako dobro – zlo, pravda – lež, žena – muž, rodiče – děti, úspěch a sláva, zdraví – nemoc, vývoj života, psychologie atd. CD Podivuhodné výroky aneb Tvoje problémy očima moudrých obsahuje tři díly o celkovém rozsahu cca 700 normostran. Každý ze tří dílů je rozdělen do 32 shodných okruhů. Tato publikace je vhodná i pro pro získání celkového kulturního, morálního, politického i vědeckého přehledu z mnoha oborů ve stručné, obvykle vtipné podobě. Neocenitelné je, že za každým výrokem je v závorce číslem uveden pramen, což je inspirace v případě zájmu o seznámení např. s celou knihou a pro časové zařazení výroků. Na rozdíl od jiných podobných publikací, například citátů, je podstatná část výroků z nedávné minulosti nebo ze současnosti, hlavně ve 2. a 3. dílu, nejzajímavější perličky současné vědy, astronomie, genetiky, politiky, psychologie apod. O kvalitě těchto výroků svědčí i to, že se začínají objevovat jejich citace i v televizi a rozhlasu na základě zveřejněné části 1. dílu. Dokonce mírně pozměněné i v reklamě. Tyto citáty jsou vlastně přesné dokumenty, které si může kdokoliv ověřit na základě uvedených pramenů i s původním pravopisem nebo dikcí. Každý výrok je zcela samostatný a nezávislý. Mohou se tedy i číst napřeskáčku, výběr okruhu podle momentální nálady čtenáře. Motto: Posilováním kladných nálad a citových stavů prostřednictvím myšlení (psychogenním emočním přeladěním) odstraňujeme nálady a city záporné. Jednou z forem posilování kladných stránek přítomné prožívané situace prostřednictvím myšlení představují sbírky krásných hodnotných myšlenek, které vybízejí k tomu, abychom se jimi řídili nebo je realizovali. Sbírejme si myšlenky, které dodávají klidu, odvahy a vytrvalosti, veďme si kartotéku těchto cenných myšlenek, k nimž je možno se uchýlit ve chvílích strachu a úzkosti (ale i euforie! ). Libor Míček: Sebevýchova a duševní zdraví, SPN, 1976 Úvod : Věříme, že vás tato kniha potěší ve chvílích pohody i smutku, ve chvílích nerozhodnosti, pochyb, obav, nezdarů, nemoci, krizí a pod. nebo naopak , úspěchů a rozjaření , že vám zpříjemní dlouhou chvíli při cestě vlakem nebo čekání ve frontě nav obchodech a že se budete k přečtené knize rádi a často vracet. Snad by ji bylo možno při troše neskromnosti považovat téměř za něco jako bible moderního člověka. I mladí, kteří se ještě sami hledají a hledají odpovědi na svoje specifické problémy , zde snad najdou spoustu inspirací a získají i široký rozhled. Ti jistě ocení zpravidla několik moudrých, přesně, stručně a často vtipně formulovaných pohledů na problém, a to - stejně jako v bibli – někdy kontroverzních, takže si mohou vybrat podle svého momentálního rozpoložení. Autor nabídl první díl Pozoruhodných výroků už začátkem šedesátých let ke knižnímu vydání bezvýsledně desítce nakladatelství :Odeon, Orbis, Vyšehrad, Československý spisovatel atd. Po čase došlo k explozi tohoto literárního žánru. První díl PV byl vydán knižně až v roce 2000 v nakladatelství Gloria, Rosice u Brna, 2000, 135 stran.

Dnes je 18.01.2020
Před 82 lety se narodil(a) Giddens AnthonyCopyright © Knihovnicka.net | Created by puktom
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno
Kniha návštěv | Antikvariát | Všeobecné podmínky užívání a ochrana osobních údajů
Mapa stránek | Podpořte nás | Partneři | Odkazy | Publikování | RSS 2.0 | Nápověda | Kontakt