Whiteová Ellen Gould - Životopis

Ellen Gould Whiteová, rozená Harmonová, patří mezi nejvlivnější postavy první generace Adventistů sedmého dne.
Whiteová se narodila v Gorhamu ve státě Maine. V mládí se nechala inspirovat milleritským kazatelem, hlásijící blízký konec světa, jež má nastat 1843 nebo 1844. Když se tak nestalo, dostalo se jí zjevení, v kterém byla ujištěna o správnosti počínání komunity, v níž žila. Z této skupinky adventistů, navazujícího na W. Millera se v 60. letech 19. století utvořila Církev adventistů sedmého dne.
Ellen G. Whiteová dostávala soukromá zjevení a vize po zbytek svého života. Tato zjevení měla charakter jak soukromý, tak i věroučný a ovlivnila tak utváření věrouky adventistů sedmého dne. V polemikách s jinými církvemi však součastníci E. G. White zdůrazňovali, že její zjevení neměla nikdy ve věrouce iniciační roli, ale spíše roli potvrzující. Ve věroučných bodech církve, jejichž hlavní část je obsažena také v křestním slibu, je uznána Božská inspirace jejích spisů. Tato inspirace sice není vnímána jako alternativní zdroj Zjevení k Písmu, její zjevení jsou však v adventismu vnímány jako pro církev závažnější než je tomu např. u soukromých zjevení u světců římskokatolické církve. V adventizmu však existuje široký, především laický proud, který se nazývá progresivní(odpůrci je pak nazýván liberální, ač s teologickým liberalizmem 19. a 20. století nesouvisí), jež je k inspiraci jejích spisů skeptický. Odpůrci víry v inspirovanost zjevení E. G. Whiteové poukazují na vážný úraz hlavy utrpěný v dětství a její celkové chatrné zdraví, jež může stát za jejími zážitky. Její obhájci poukazují na skutečnost, že v jejích viděních byly obsaženy znalosti, jimiž ona sama nedisponovala(např. poznatky za soudobé astronomie). Průzkumy z adventistických škol ukazují, že v současné generaci adventistů se vliv jejích spisů vytrácí.
Jejím přínosem ve formování adventizmu sedmého dne je na prvním místě důraz na zdravý životní styl, především odmítáním alkoholu a tabáku a ve vhodných podmínkách také vegetariánství. Velmi se také angažovala v budování adventistického systému školských a zdravotnických zařízení.
Za svého života napsala 5000 článků a na 40 knih.
Vytvořil: Zdenka
Upravil: Sorokin
Zdroj: Wikipedie

'Životopis autora Whiteová Ellen Gould'
Dnes je 07.12.2021
Den 46. výročí úmrtí Wilder Thornton
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno