Hlaváček Karel - Životopis

Narodil se v Praze - Libni v dělnické rodině, vystudoval reálku, dva roky navštěvoval filozofickou fakultu. Pokoušel se o studium na uměleckoprůmyslové škole a byl zaníceným pracovníkem sokolského hnutí. Žil ve velmi stísněných poměrech bez stálého zaměstnání. Zemřel předčasně na tuberkulózu 15. 6. 1898 v Praze.
Hlaváčkovo básnické dílo, rozsahem nevelké, bylo významným přínosem poezii 90. let a bývá pokládáno za nejčistší projev české dekadence ("Mácha 90. let"). Hlaváček měl schopnost podmanivě vyslovovat melancholické nálady a stesk po neskutečném; takový charakter má sbírka Pozdě k ránu, lyrika teskných nálad, únavy, zmaru a smrti. Některé básně mají podobu horečnatých představ, nezávislých na skutečnosti. Z pocitu společenského vyděděnce, který žil svůj krátký život v bídě, pramenila básníkova individuální společenská vzpoura, k níž volil historický kostým holandských vzbouřenců gézů ze 17. století ve sbírce Mstivá kantiléna. Vzdor je tu však spíše symbolem vlastního neuspokojeného srdce. Tichá hudba Hlaváčkových veršů má zvláštní podmanivé kouzlo.
Hlaváček zaujímá významné místo ve vývoji českého verše; zdůraznění zvukové funkce rýmu a hudebnosti verše dosahuje obyčejně opakováním stejných slov. V posledním období své tvorby zřejmě ustupoval od symbolismu, jak naznačuje nedokončená sbírka Žalmy s verši biblického patosu, poplatná částečně i Březinovi.

Poezie:
Sokolské sonety 1895
Pozdě k ránu 1896
Mstivá kantiléna 1898
Žalmy 1934
Vytvořil: Mady
Upravil: ota61
Zdroj: Čeští spisovatelé deseti století

'Životopis autora Hlaváček Karel'
Dnes je 13.05.2021
Den 30. výročí úmrtí Páleníček Ludvík
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno