Alighieri Dante - Životopis

Největší italský básník, „poslední básník středověku a první básník doby moderní“. Pocházel z Florencie, z drobné šlechty. Za to, že hájil městské svobody a vzpíral se papežským nárokům, byl odsouzen do vyhnanství a na smrt, takže posledních 20 let života strávil ve Veroně a nakonec v Ravenně. Jeho život i tvorba byly trvale poznamenány tímto vyhnanstvím, stejně jako vždy živou láskou k předčasně zemřelé Beatrici. Dantova tvorba se dělí na tři období. V prvním pěstuje kult milostné poezie a rytířského ideálu a vytvořil kromě kancón a sonetů především „nejstarší italský deník“ lásky Nový život (1292-93). V druhém období byl Dante nadšen vědou jako cestou k lidské dokonalosti, což vyjádřil v latinských a italských traktátech. Třetí období Dantovy tvorby je ve znamení touhy po politické a náboženské reformě a vědomí o poslání básníka-věštce. V něm napsal Dante kromě utopistického traktátu Monarchie (1310-13), především své vrcholné dílo alegorických epos Božská komedie (1307-21). Epos má tři části: Peklo, Očistec a Ráj a básník v něm líčí svou pomyslnou cestu „oním světem“, na níž poznává hříchy lidstva i cesty ke spáse. Procházeje nejprve v doprovodu básníka Vergilia peklem, popisuje dramaticky muka odsouzenců k věčnému zavržení a „ze záhrobí“ posílá světu své výtky proti jeho zkaženosti. Očistcovou horou pak stoupá k blaženosti ráje. Před jeho branami ho ovšem Vergilius jako pohan a symbol pozemského rozumu musí opustit a ujímá se ho jeho zvěčnělá Beatrice jako ztělesnění rozumu božského a  nadpozemské dokonalosti a po ni ještě sv. Bernard symbolizující mystické splývání s božstvím. Epos se skládá za sta zpěvů, psaných v tercínách, a jeho symetrická kompozice spočívá na symbolice čísla tři, deset a jejich násobků. Dantova báseň psaná k poctě Beatrice se stala veledílem, jež oslavilo celé lidstvo.
Vytvořil: Zdenka
Upravil: janajau
Zdroj: Malý labyrint literatury, Albatros

'Životopis autora Alighieri Dante'
Dnes je 29.11.2022
Den 58. výročí úmrtí de Vries Anne
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno