Goethe Johann Wolfgang - Životopis

Německý básník Johann Wolfgang Goethe se narodil v 28. 08. 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem v měšťanské rodině.

Vystudoval gymnázium a poté práva. Krátce působil jako právník . Patřil mezi spisovatele chápající literaturu jako okno do duše umělcovy osobnosti, jako vyjádření jeho citů a myšlenek. Tito spisovatelé nepřijímali pravidla klasicismu.

Goethe uznával Shakespeara a jeho díla. Fascinovala ho celá anglická literatura. Pár let pobýval ve Výmaru, kde studoval přírodní vědy a působil jako ministr malého vévodství. Zde se věnoval státním záležitostem.

Vycestoval také do Itálie, kde sbíral nové náměty pro svou tvorbu. Založil středisko pokrokové německé literatury, v tom mu pomohl Schiller z Výmaru. Často také navštěvoval západočeské lázně a byl ve stálém kontaktu s českými vědci, např. s Dobrovským a s hrabětem Kašparem Šternberkem.

Životní zkušenosti a proniknutí do antické kultury, vedly Goetha k větší literární vyrovnanosti. Zastával názor, že měšťany je třeba vychovávat, aby byli hodni svého postavení ve společnosti. Jako jeden z výchovných prostředků prosazoval umění, které navazuje na antickou kulturu.

Johann Wolfgang Goethe nebyl revolucionářem, ale věděl, že z rozkladu feudalismu a z nástupu měšťanské třídy , vzniká nový svět. Jeho slova, která pronesl po návratu z koaličních válek proti francouzské koaliční armádě, se stala památná. Pronesl: „Zde a dnes začíná nová epocha světových dějin a můžeme říct, že jsme byli účastni při jejich zrození“.

Největší německý básník (1749-1832). Pocházel z vážené a kulturní rodiny, studoval práva v Lipsku a už zde začal psát. Až studijní pobyt ve Štrasburku a přátelství s J. G. Herdrem, ideovým vůdcem hnutí Sturm und Drang, přivedlo Goetha k studiu W. Shakespeara a lidové slovesnosti a mladý básník píše bezprostřední a svěží lyriku okouzlení přírodou a láskou. Po návratu do rodného Frankfurtu se věnuje advokátní praxi a v básnických a dramatických vizích, např. o Prométheovi (1774) a selské válce vyjadřuje odpor proti feudálnímu absolutismu a touhu po svobodě. Světově slavným se stává lyrickým románem v dopisech Utrpení mladého Werthera (1774). Od konce roku 1775 až do smrti ( s výjimkou nedlouhých cest za hranicemi) žil Goethe u dvora výmarského vévody jako ministr a spravoval hospodářské a kulturní záležitosti země. Současně pracoval na dalších literárních pracích, z nichž nejvýznamnější jsou: veršované drama Ifigénie na Tauridě (1787), tragédie Egmont (1788), zvířecí epos Lišák Reinecke (1794), dále román o milostných a manželských otázkách Spříznění volbou (1809), řada básní, elegií a  balad i cyklus básní vybudovaný podle orientálního vzoru Západovýchodní díván (1819). Goethovo dílo vrcholí dvoudílnou obrovitou dramatickou básní Faust (1808, 1832). Pro poznání Goethova života je důležitá jeho autobiografie Báseň a pravda (1811-33) a Rozhovory s Goethem, jež napsal a vydal Johann Peter Eckermann.
Jeden z největších osobností světové literatury Johann Wolfgang Goethe zemřel dne 22. 03. 1832.
Vytvořil: Mady
Upravil: java, janajau
Zdroj: spisovatele.cz + Malý labyrint literatury

'Životopis autora Goethe Johann Wolfgang'
Dnes je 07.06.2023
Den 23. výročí úmrtí Hrách Tomáš
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno