Otčenášek Jan - Životopis

Byl prozaikem, autorem novel a románů z dob okupace a filmový scénárista.
Narodil se v Praze v rodině truhláře. Vystudoval obchodní akademii a poté musel pracovat v továrně na letecké motory. Po 2. světové válce studoval estetiku na Karlově Univerzitě, ale z rodinných důvodů studia nedokončil.
V letech 1947 – 1952 pracoval jako účetní ve spolku pro chemickou a hutní výrobu. Od roku 1952 působil ve Svazu československých spisovatelů jako tajemník a od roku 1960 pracoval jako spisovatel z povolání.
Jako prozaik přijal Otčenášek od počátku svého psaní socialistickou ideologií ovlivněný realismus. Teprve v 70. letech začal hledat cestu z jeho ideologického sevření. Po prvotině, budovatelském románu Plným krokem, a souboru povídek pro děti Kluci u Ořeší zvolil velmi exponované téma o roku 1948 v románu Občan Brych. Schematicky pojatý střet dvou světů v české společnosti té doby představují kolísající intelektuál vzešlý z dělnické třídy a jeho protihráč, syn továrníka, bývalý spolužák a sok v lásce. Poúnorovou situaci řeší Brych v dramatickém konfliktu souhlasem s vítězným socialismem, někdejší přítel Ondra útěkem do kapitalistické ciziny. Pro celkové pojetí obou stanovisek a pro varování před nebezpečím kariérismu prohlásila soudobá kritika Otčenáška za představitele nové, socialistické prózy.
Poměrně nejzdařilejším dílem celé Otčenáškovy tvorby se stala novela Romeo, Julie a tma. Příběh tragické lásky studenta Pavla a Ester, pronásledované Židovky, se odehrává za německé okupace. Vinou kolaborantského udavače je dívčin úkryt u Pavlových rodičů prozrazen a pro záchranu Pavla, který je ve smrtelném nebezpečí, se Ester obětuje a je na útěku zastřelena. Psychologická propracovanost hrdinů, založená i na autorově protektorártní zkušenosti, a jejich mravní patos posunuly Otčenáškovu prózu umělecky zřetelně kupředu. Oenila to nejen domácí, ale i zahraniční kritika.
Na novelu navazující román Kulhavý Orfeus, jehož děj se odehrává rovněž za okupace, nedosáhl její úrovně a znamená tvůrčí sestup autora.
Poslední Otčenáškův román Když v ráji pršelo naznačuje svým pojetí autorův vnitřní nesouhlas s vývojem společenských poměrů na začátku sovětské okupace, když dává dvojici hlavních představitelů možnost hledání lidštějšího životního stylu v izolaci na venkově. Ideologická kritika mu to otevřeně vytkla.
Vytvořil: Paja
Upravil: Paja, java, ota61
Zdroj: Čeští spisovatelé deseti století

'Životopis autora Otčenášek Jan'
Dnes je 17.04.2024
Před 70 lety se narodil(a) Tremblay Larry
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno