Obsah: Božská komedie

Nejznámější dílo středověkého italského básníka /1265-1321/, které náleží k vrcholům světové renesanční literatury.
Formálně se dílo řadí k ostatní středověké literatuře, avšak ideovým pojetím a uměleckým zpracováním přesahuje vysoko kontexty své doby. Dante zde v podivuhodných obrazech dokázal spojit věci lidské s nadpřirozenými, fantazii se skutečností a zároveň dokázal plně vyjádřit nikdy nehynoucí lidskou touhu po štěstí.
Velkoryse rozvržená Božská komedie, jedno ze základních literárních děl světové literatury, už osm století upoutává pozornost čtenářů na celém světě. Dante Alighieri, básník a učenec, který mimo jiné stojí u základů spisovného italského jazyka, shrnul ve svém nejvýznamnějším, neobyčejně důmyslně komponovaném díle veškeré vědění své doby. Báseň je postavena na základním principu čísla tři: skládá se ze tří částí – Pekla, Očistce a Ráje, je napsána v sugestivních terciích.
Dantovým největším dílem je Komedie (Commedia), kterou teprve Boccaccio označil přídomkem „božská“. Právě Boccaccio byl jedním z prvních komentátorů Komedie (pouze do 17. zpěvu Pekla). Patřili k nim i Dantovi synové, Pietro a Jacopo. Komedie se báseň jmenuje proto, že v ní Dante mísí více stylů (nízký, střední a vysoký) a také proto, že končí šťastně. Jedná se o naprosto výjimečné a velkolepé dílo, které popisuje básníkovu cestu posmrtným světem, jenž je rozdělen na tři části: peklo, očistec a ráj. Dantovým průvodcem v pekle a očistci je Vergilius, zatímco v ráji na něj čeká jeho milovaná Beatrice a posléze svatý Bernard. Dantova genialita vyniká naprosto precizním a detailním rozčleněním všech tří částí posmrtného světa, i tím, jak se do této architektury promítá teologická, filozofické a historická erudice. Nepříliš jistá je datace díla, předpokládá se však, že Peklo  vznikalo okolo roku 1307, Očistec byl dokončen před rokem 1316 a Ráj byl napsán mezi léty 1316–1320. Dante chtěl představit Komedii jako dílo chtěné Bohem, které má ukázat dobrému křesťanovi cestu poznání a cestu ke spáse, tak, jak se to stalo jemu jakožto protagonistovi Komedie.
Vytvořil: ota61
Upravil: ota61, janajau
Zdroj: mlp + iliteratura.cz
Dnes je 07.07.2022
Před 84 lety se narodil(a) Knitl Oldřich
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno