Obsah: Macbeth

Setkání s čarodějnicemi Hned v úvodu je navozena nezvyklá atmosféra příběhu. Ozývá se hrom, blýská se a objeví se tři čarodějnice, které oznámí, že se sejdou na vřesovišti, aby pozdravily Macbetha. Pak stejně tajemně zmizí.
Bitva Mezitím se odehrála bitva mezi vojskem skotského krále Duncana a vojáky nespokojených skotských pánů. Povstalce podporuje norský král se svými muži. Duncanův nejstatečnější generál, Macbeth, však nakonec nepřítele poráží. Král se dozví, že jeden z povstaleckých pánů, thén z Cawdoru, byl zajat. Přikazuje, aby byl popraven jako zrádce. Král zároveň odmění Macbetha tím, že mu uděluje titul théna z Cawdoru. Pak posílá své dva šlechtice, Rosse a Anguse, aby Macbetha, jenž se právě vrací z boje, touto zprávou přivítali.
Macbeth, Banquo a čarodějnice Macbeth se vrací se svým přítelem Banquem. Na vřesovišti je potkají čarodějnice, které si zatím povídají o svých špatných skutcích. Když je Macbeth a Banquo náhle v mlze spatří, osloví jedna z nich Macbetha jako théna z Cawdoru a předpoví mu, že se stane králem. Banquovi řeknou: „Krále zplodíš, třebas nebudeš králem. “ Poté zmizí. Macbeth i Banquo jsou zmatení.
Macbeth sní o královském trůnu V té chvíli přicházejí Ross s Angusem. Oznamují mu, že byl jmenován thénem z Cawdoru - první věštba se tedy vyplnila. A Macbeth začíná uvažovat i o předpovědi druhé. Na okamžik si dokonce představí, že zabije Duncana, ale hned tuto myšlenku zažene. Na Duncanově hradě král Macbetha i Banqua vítá a oznamuje, že jednoho ze svých synů, Malcolma, jmenuje dědicem trůnu. Pak prohlásí, že hodlá navštívit Macbethovo sídlo v Invernessu, což je velká pocta. Macbeth spěchá pryč, aby se připravil na králův příjezd.
Lady Macbethová připravuje vraždu Na Macbethově hradě dostala lady Macbethová dopis od svého manžela, kde píše o věštbách čarodějnic. Vzápětí přijíždí posel se zprávou o králově návštěvě, a tak si uvědomuje, že to může být skvělá příležitost, jak se krále zbavit. Své nekalé myšlenky se ale na rozdíl od manžela nesnaží potlačit. Když její muž přijíždí chvíli před králem, říká mu, že již vše připravila. Na druhý den vítá lady Macbethová přátelsky krále Duncana. Macbeth má sice velké pochybnosti a obavy, ale nakonec se podvolí.
Vražda Lady Macbethová nasype Duncanovým strážím do nápoje drogu, aby usnuli. Pak připraví pro Macbetha dvě dýky a hlídá před královými komnatami, kam vejde Macbeth. Když Macbeth vysílen vyjde ven, má ruce i dýky od krve. Je zděšen ze svého činu. Vtom někdo buší na bránu hradu. Lady Macbethová sama rychle odnese dýky a pošle Macbetha, aby se převlékl a předstíral, že už spal. Na hrad přijeli dva šlechtici - Lennox a Macduff, které král poslal, aby ho brzy ráno navštívili. Když uvidí zavražděného Duncana, probudí celý dům. Jakmile přiběhne Macbeth, říká, že v návalu hněvu právě zabil předpokládané vrahy - stráže.
Macbeth králem Skotska Duncanovi synové, Malcolm a Donalbain, se bojí, že po otcově smrti jsou v nebezpečí i oni, a rozhodnou se uprchnout. To ale vyvolá podezření, že byli zapleteni do vraždy, a tak je Macbeth jmenován králem. Nedlouho po korunovaci se rozhodne uspořádat hostinu, kam pozve i Banqua - ten je ovšem přesvědčen o tom, že Duncana zabil právě Macbeth. Macbeth má o Banqua velký zájem, protože čarodějnice předpověděly, že se jeho synové stanou králi. Macbeth si tedy na něj najme na to odpoledne vrahy, o čemž však neřekne své ženě. Banquo je při přepadení opravdu zabit, jeho syn Fleance ale unikne. Na začátku hostiny se král dozvídá o úmrtí Banqua a Fleancově útěku. Vzápětí uvidí Banquova ducha. Vyděsí se a po celou dobu hostiny se chová velmi divně. Rozhodne se, že se musí co nejdříve znovu setkat s čarodějnicemi z vřesoviště.
Další věštba Když najde Macbeth čarodějnice v jeskyni, chce aby mu předpověděl budoucnost. Ony ho varují před Macduffem a řeknou mu, že nikdo \\\"z ženy zrozený\\\" mu nemůže ublížit. Dodají, že Macbeth nebude poražen, dokud \\\"birnamský les nezteče dunsinanský hrad\\\". Macbetha to nevystraší, protože les se přece nemůže hýbat. Ptá se ale, zda se Banquovi dědicové stanou králi. Zjeví se mu přízrak osmi panovníků, což znamená, že ano.
Macbeth se mstí Macduffovi Macduff se obrátil proti králi a uprchl do Anglie, kde se připojil ke svému bratru. Macbeth se to dozví a mstí se na Macduffově rodině - nechá zavraždit jeho manželku i s jeho dětmi. Macduff se to dozví a chce Macbetha osobně zabít. Lady Macbethová mezitím zešílí při neustálém vzpomínání na vraždu Duncana.
Bitva a vyplnění věštby Král se stará o posílení obrany kolem dunsinanského hradu. Většina vojáků se připojila ke druhé straně, on si však je jist, že nemůže být poražen - ne dokud birnamský les nedojde k Dunsinanu. Zatím se jeho nepřátelé sešli právě v birnamském lese, každý z nich se zamaskoval větvemi. Když se Macbeth připravuje k bitvě, uslyší, že jeho žena spáchala sebevraždu. V tom okamžiku posel hlásí, že birnamský les se pohnul. Malcolm a Macduff zahájili útok. Macbeth svůj hrad ztratí a v boji s Macduffem, který se narodil předčasně císařským řezem, je zabit. Ve Skotsku je konečně mír a Malcolm je korunován králem.
Konec části článku, která vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla.
Adaptace
Adaptací Shakespearova dramatu Macbeth je japonský film Krvavý trůn, který režíroval v roce 1957 Akira Kurosawa. Novějším britským zpracováním je snímek Macbeth Romana Polanského z roku 1971 s Jonem Finchem v titulní roli.
Terry Pratchett se nechal inspirovat Shakespearovým Macbethem v knize Soudné Sestry (Wyrd Sisters) z roku 1988 (originál), u nás vyšel překlad roku 1995.
Vytvořil: myska
Upravil: ota61
Zdroj: wikipedie
Dnes je 15.10.2021
Před 75 lety se narodil(a) Loo Tessa de
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno