Obsah: Zpěvy hanlivé


Vycházejí bezprostředně po převratu, ale první psal Jiří Haussmann už jako sedmnáctiletý student - s překvapi­vým kulturně politickým rozhledem.
První část sbírky tvoří literární parodie. Jejich vtipnost vynikne při srovnání s předlohami. Píseň o chlebu je např. polemikou s mystickými sny O. Březiny o vesmírném sbratření „zástupů nesčíslných". Haussmannova parafráze přesně vystihla volný symbolický verš, bohatý na meta­fory a symboly, s příznačným kultem velkých písmen; ale s jemnou ironií naznačuje, že „vítězné hymny" musí mít prazáklad v úsilí o chléb vezdejší. Jinde satirik navodí kul­tivovanou dekadentní fonetikou zešeřelou náladovost Hla­váčkovy Mstivé kantilény, ale naznačí i její slabinu v bez­východnosti: Hlaváček - „... kdos zádumčivou píseň pěl: Že marno vše. - Že nevzroste nic. - Že nic nevzeplá. " Haussmann - „... je marno vše, je marno vše, dech neza­vane svěží, my nedojdeme k Pochodním, jež planou na pobřeží. " Humorně škádlivý „Zpěv rour" připomene S. K. Neumannovi, že se mu v Nových zpěvech mezi dráty „te­legrafními, telefonními a elektrickými" tak trochu ztrácí člověk.
Druhá část - Z éry šibenice - patří válčícímu Rakousku - Uhersku a je dnes vybavena poznámkovým aparátem, protože chytré, břitké, statečné šlehy míří proti vojenským a politickým potentátům, jejichž jména zasul čas, ne však jejich typy. Fr. Gellnera tu připomenou sloky, které mají kousavost kabaretních skečů, zazní i epigramy laděné havlíčkovsky: „Státní němčina. / Rozhodně je situace lepší nežli v lednu: / Chtěli nám dát čtyři facky, / dali nám jen jednu. "
Třetí - Drobnosti - ostře napadají rozbujelé zneužívání nabyté svobody. Ta netkví v laciném fangličkářství, vla­steneckých deklamovánkách, dodatečných kritikách Vi­léma a Karla. Ani v politickém konjunkturalismu lidí, již dovedou pracovat pro jakýkoliv režim a nestydatě odírají mladý stát („Sláva naší republice, drahoty však budiž více. "). Sílí akcent sociální, demokracie mladému radiká­lovi nekončí u krajní levice. Jeho posmrtně vydané satiry Občanská válka jsou politicky blízké Wolkrově Těžké ho­dině. Aktuálně zní např. proti těm, kteří chtějí hned zbo­hatnout za každou cenu: „Krad starý Mates jako straka, / dal do pokladny vše, co nakrad, / a nápis zhotovit dal na to: / Soukromé vlastnictví je svato! "
Vytvořil: Mady
Upravil: Tomcek
Zdroj: Školní četba na dlani, Obsahy z děl českých a slovenských spisovatelů
Dnes je 03.06.2023
Před 74 lety se narodil(a) Djian Philippe
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno