Obsah: Věčnost a dějinnost

Věčnost a dějinnost : Rádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a současnosti  / Jan Patočka  ; dosl. Filip Karfík      3. , rozš. vyd    . - Praha: Oikoymenh, 2007  . - 135 s. ; 21 cm  . - (Oikúmené; sv. 137)      ISBN 978-80-7298-256-1  : Kč∼158, 00 

Studie českého filozofa interpretuje Rádlovu Útěchu z filozofie na základě moderních koncepcí člověka.
Vyrovnání se s Rádlovým filozofickým pojetím prostřednictvím dobového sporu mezi existencialismem a marxismem. Snaha zformovat pojetí člověka, které by nebylo ani tradičně metafyzické jako Rádlův platonismus mravní říše, ale ani v duchu marxismu vůči platónskému pojetí nepřátelské. Patočka svoji pozici nachází uprostřed mezi negativním, na pojmu nicoty založeném, existencialismu (např. Heidegger, Sartre) a pozitivním, metafyzickém, roli transcendence zdůrazňujícím, existencialismem (kupř. Jaspers, Marcel). Podstatu člověka nachází ve vnitřním zápase s daností, předmětností, nutnou objektivitou, v zápase, podmíněném různou ne-daností, ne-předmětností, ne-jsoucností, které však vždy jsou jen stránkou toho, co je pozitivně dáno. Spis zosobňuje dobovou reakci na publikování Rádlovy Útěchy z filozofie roku 1946.
Vytvořil: ota61
Zdroj: www.mlp.cz
Dnes je 18.07.2024
Před 91 lety se narodil(a) Jevtušenko Jevgenij Alexandrovič
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno