Obsah: Anna proletářka

Román o bouřlivých událostech roku 1919 a 1920, kdy se dělnictvo domáhalo na nové Československé republice svých práv a svobod hospodářských a sociálních.
Anna proletářka je příběhem děvčete z venkovské chudiny, které odešlo do Prahy sloužit a které se vlivem dramatických událostí roku 1920 stalo uvědomělou proletářkou. V ní, podobně jako v Gorkého Matce, je zachycen převod pracujících mas v uvědomělou revoluční sílu. Ztělesňuje jednu etapu zrání našeho pracujícího lidu, který trpké zkušenosti roku 1920, kdy česká buržoasie odhalila svou zrádnou tvář a potřísnila své ruce krví, poučily o tom, že jakékoliv naděje, vkládané v republiku Tusarů a Švehlů, byly jen iluzí, že sociálně demokratičtí reformističtí vůdci nejsou zástupci dělnictva, ale agenty buržoazie a že dělnictvo a pracující lid mohou vydobýt svého práva pouze revolučním bojem.
Příběh neuvědomělé venkovanky, služtičky Anny, utlačované a ponižované rodinou sprostých a rozháraných měšťáků, příběh Anny, která se zamiluje do revolučního dělníka Toníka Krouského a která se zásluhou jeho výchovy stane uvědomělou proletářkou, tento příběh je příběhem té části národa, které revoluční dny roku 1920 otevřely oči. Bylo-li co kladným výsledkem porážky našeho nezkušeného dělnictva, pak to bylo právě to, že se nejpokročilejší část našeho lidu zbavila falešných ilusí a že se rozhodla založit komunistickou stranu, která se v české literatuře po prvé ohlašuje v postavě Anny a především v postavě kovodělníka Toníka Krouského.
"Budete do nás střílet? " říká Anna přísně a nepřátelsky své bývalé zaměstnavatelce, která jí radí, aby v osudné prosincové dny držela svého Toníka doma, aby nepřišel do neštěstí. "Budete do nás střílet? My do vás také paní! " Postavy Toníka a Anny žijí a budou žít, jako dosud žije a bude žít Olbrachtův román, tato revoluční výzva našemu lidu a našim spisovatelům.
Vytvořil: pan.Kchiu
Dnes je 05.08.2021
Před 80 lety se narodil(a) Hybner Boris
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno