Obsah: Old Surehand

Úvod
Román ze severní Ameriky Old Surehand vyprávěný v první osobě Old Shatterhandem se zabývá setkáním s Old Surehandem, zálesákem s tajuplnou minulostí. Skoro nesnesitelně arogantní všeználek Karl s Vinnetouem pomůžou Surehandovi v odhalení jeho záhad. May si neodpustil z dnešního úhlu pohledu rasistickou poznámku na adresu černochů, zmiňuje se o jejich nižší inteligenci (str. 7). Souběžně s hlavní linkou se May zabývá vztahem Karla se zálesákem Fredem Cutterem zvaným Old Wabble - přátelství a úcta se postupně změní v nenávist a nakonec v prosbu o odpuštění hříchů. Prosí zde ústy Old Wabbla May o odpuštění hříchů svých?
May si při psaní románu trochu pomohl začleněním několika kratších vyprávění do těla románu. V prvním svazku hned na začátku vypráví Sam Parker o svém prvním lovu (První los) a poté Josua Hawley o svém omylu (V Mistake Canyonu). Ve druhém svazku, který se prakticky celý odehrává v hostinci, vyprávějí hosté různé příběhy - o Samu Firegunovi (Zajati na moři), o Kanadském Billovi, o spravedlnosti (Smršť) a o indiánském pokladu (Der Königsschatz, tento poslední příběh je výňatek z kolportážního románu Lesní Růženka). Některé situace se příliš očividně opakují, Karl je příliš dokonalý (i přes to, že je v průběhu románu postřelen).
 
 
Děj románu
V Llanu Estacadu
Karl a Vinnetou si domluvili schůzku, ale Vinnetou nikde - Karl nachází vzkaz, že jede Vinnetou varovat Bloody Foxe, na jehož oázu mají zálusk Komančové. Karl tedy vyrazí k Llanu Estacadu. Cestou se přidá ke skupině zálesáků. Když nocují, objeví se starý kovboj Old Wabble ("starý vrávora" - dle jeho klátivé chůze). Informuje, že Komančové zajali zálesáka Old Surehanda ("jistá ruka", protože je zručný střelec). Wabble a Karl jej osvobodí a zjistí další plány Komančů, které vede Vupa Umugi. Cestou do oázy narazí na Vinnetouova posla. Old Wabble začíná dělat neplechu a neposlouchá Karlovy pokyny. Od posla se Karl dozvídá o oddílu Apačů, kteří na něj čekají, a též o tom, že je černoch Bob z oázy zajat ve vesnici Komančů. Při osvobozování Boba Karl narazí na bláznivou Indiánku Tibo-vete-elen. Vypráví mu o manželi Tibo-takovi a o vavovi Derrickovi.
Při další cestě se dozvídají detaily o plánech Komančů - tři oddíly, první vede Šiba-bigk, druhý Nale-masiuv a třetí Vupa Umugi. První padne do zajetí mladý Šiba-bigk, který zapomněl na přátelství s Karlem (viz román Duch Llana Estacada). Druhý je zajat Nale-masiův oddíl a nakonec i Vupa Umugi. U něj se Karl seznamuje s mladým náčelníkem Apanačkou. Je to syn Tibo-vete-elen. U kaktusového pole se objevuje domnělý generál Douglas s několika Indiány - Čikasavy, které vede jejich náčelník Mba. Karl si všimne podivné reakce generála, když spatří Surehanda. Generál se rychle spřátelí s Wabblem, který se začíná cítit ve společnosti "kazatele" Shatterhanda nesvůj.
Apanačka se spřátelí se Surehandem a ostatními. Když se pak Surehand od Douglase dozví o jakémsi Danu Ettersovi, Apanačka s ním vyráží po poskytnuté stopě. V noci Wabble a generál ukradnou zbraně Karla a Vinnetoua, ale díky Čikasavům jsou dostiženi na Helmersově farmě. Generál je Wabblem spráskán a oba jsou vyhnáni z farmy. Na místě, kde dostal Douglas výprask, Karl nalezne snubní prsten s iniciály E. B.
Ve Skalistých horách
Karl se nachází v Jefferson City. V hostinci matky Thickové naslouchá příběhům dalších hostů. Mezi nimi se nachází detektiv Treskow. Po jednom z vyprávění náladu naruší banda bělochů, vedená rváčem Toby Spencerem. Střetnou se s Karlem, který v obraně Spencerovi prostřelí dlaň a vyžene bandu z hostince. Stihl z nich však získat informaci, že se s generálem chystají do Skalistých hor. Druhého dne Karl navštíví bankéře Wallace, ke kterému jej odkázal Surehand. Dozvídá se, že generál o Ettersovi lhal. V bankovním domě Karl generála zahlédne, ale ten zmizí dřív, než stihne Karl reagovat. Zpátky u matky Thickové Karl nachází Dicka Hammerdulla a Pitta Holberse, kteří byli okradeni - zřejmě generálem. Dick, Pitt, Treskow a Karl se dohodnou a společně vyrazí za čekajícím Vinnetouem a pak po stopě generála.
Na Fennerově farmě se střetnou s Wabblem, který se v noci pokusí Karla zastřelit. Při další cestě Wabbla najdou čekajícího u stromu se zabodnutým oštěpem. Objeví se náčelník Osagů Šahko-matto. Oba zajmou. Osagové chtějí přepadnout několik farem včetně Fennerovy, tak jej varují. Při průzkumu vojska Osagů Karl osvobodí Apanačku. Wabble je propuštěn beze zbraní a koně. Náčelník má být propuštěn později. Karl se od něj dozví pár věcí o Tibo-takovi a Danu Ettersovi. Na Harbourově farmě se pak dozvídají zajímavé informace o indiánském kazateli a jeho sestrách, což vede Karla k dalším myšlenkám o Tibo-vete-elen. Tibo-taka se objeví na farmě a zkusí Karla zastřelit a pak s Tibo-vete prchne. Šahko-matto se mu chce pomstít za minulá příkoří, je osvobozen a putuje dále jako svobodný člen družiny.
Při další cestě se seznámí s Indiánem, který si říká Kolma-puši. V noci jsou napadeni Wabblem a trampy, akorát Kolma-puši chybí. Cestou potkají Tibo-taku a Tibo-vete. V rozčilení prozradí další střípky skládačky, Tibo-vete taktéž odhalí další detaily. Apanačka si chce promluvit s Tibo-vete, ale Wabble mu brání, tak jej Apanačka srazí z koně a Wabble si zlomí ruku. Později pak Kolma-puši pomůže družině na svobodu. Trampům udělí výprask a odjedou.
V horách naleznou Surehanda, kterého mají v moci Utahové. Pokud si má Surehand zachránit život, má skolit čtyři medvědy. Karl a spol. mu pomůžou. Při další cestě nocují u jezera, spatří dva ohně a později v noci zaslechnou hluk boje. Ráno naleznou povražděné trampy. Utahové se spolčili s generálem. Nejbrutálněji dopadl Wabble - Indiáni rozštípli kmen a starého kovboje v něm sevřeli. Wabble v agónii nejprve Karlovi spílá a poté prosí Karla a svou matku o odpuštění. V horách Karl konečně získá dost informací, aby pomohl Old Surehandovi vyřešit záhadu jeho minulosti. Generál je dostižen u Devil's Head, kde při honičce spadne ze skály.
Vytvořil: Tomcek
Upravil: skaut68
Zdroj: www.karel-may.majerco.net
Dnes je 13.05.2021
Den 30. výročí úmrtí Páleníček Ludvík
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno