Obsah Recenze

Fyzika pro gymnázia – Mechanika

Bednařík, M., et al. Fyzika pro gymnázia: Mechanika. Praha 1997.

Jedná se o středoškolskou učebnici používanou na mnoha gymnáziích. Používají ji učitelé i studenti v prvním ročníku, kde se učí mechanika. 

Na začátku učebnice je přemluva, kde autoři čtenáři naznačují, jak s učebnicí pracovat a jaká je její struktura. Kniha je rozčleněna do sedmi kapitol a na konci každé kapitoly je její souhrn. Za poslední kapitolou učebnice jsou teoretická cvičení, která slouží k procvičení probraného učiva. Potom následuje několik laboratorních cvičení, pomocí nichž si mohou studenti zkusit probíranou problematiku v praxi. Na konci knihy je rejstřík pojmů. 

Učebnice je dostatečné přehledná a pěkně rozčleněná. Má přehledně vytvořen obsah i rejstřík pojmů. Text v učebnici je taktéž velmi přehledný. Důležitá slova jsou zvýrazněna tučně, definice umístěné v rámečcích. Z textu se snadno pozná, zda se jedná o výklad učiva, o opakování učiva, o úlohy k procvičení či o laboratorní cvičení. Nadpisy i podnadpisy kapitol vystihují to, co je poté napsáno v obsahu kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují a nové učivo vychází z učiva předešlého. Výklad učiva je pro žáky srozumitelný a dobře pochopitelný. V učebnici by mohlo být více ilustrací, schémat a grafů. Obrázky jsou černobílé (to je dáno nejspíše tím, že se jedná o starší učebnici). V učebnici chybí úlohy a text pro žáky blízký a zajímavý. Chybí často vysvětlení významu, proč se daný fyzikální problém učit. Kniha neobsahuje žádné poznatky ze současného stavu vědy (opět je dáno tím, že se jedná o učebnici z roku 1997). Je v ní dostatek příkladů k procvičování učiva a k řešení problémů. Ale málo úloh na uvažování.
Kniha je snadno dostupná na trhu, najdete ji ve všech knihkupectvích a nestojí mnoho. Vazba učebnice je odolná a papír je kvalitní.
Tato učebnice je dostačující pro žáky ke studiu na střední škole i jako pomůcka učitele při výuce. 

Pavla Pukowiecová
Vytvořil: Paja
Dnes je 05.08.2020
Den 66. výročí úmrtí Jan Vasilij
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno