Obsah Recenze


Atlas Ztracená města – legendární metropole dávných časů
Autor: Brenda Rosenová

Recenze knihy
Nakl. údaje: Metafora, 2008

ISBN 978-807359-168-7

Anotace:
     
Z mnoha slavných, kdysi majestátních měst zbyly dnes už jen zpustlé rozvaliny zapadlé v pouštním písku, skryté v nepřístupných horách nebo zarostlé v hlubinách džungle. Nahlédněme nyní společně do starověkých říší a projděme se po ulicích jejich nejvýznamnějších metropolí.
Podíváme se do Babylonu v dnešním Iráku, navštívíme Kartágo na území současného Tuniska, Angkor v Kambodži či Vidžajanagaru v Indii, připomeneme si posvátná místa, jako byl egyptský Achetaton či zatopený Herakleion. Vždyť z vývoje a pádu těchto dříve tak velkolepých měst se mohou poučit i dnešní světové metropole...

Recenze:
      Encyklopedie, zvláště pak výpravné, patří k jedněm z nejoblíbenějších publikací na trhu. Pokud chcete poznat města, ve kterých započala lidská civilizace, poznat jejich osud, slávu i pád, pak je pro vás přichystána další skvělá kniha, tentokráte z nakladatelství Metafora.
      Již v úvodu se seznámíte se všeobecnými informacemi o vývoji starodávných měst, s jejich ekonomikou, hospodářstvím i obyvateli.
Dále již následuje samotný přehled těchto měst, rozdělených velice přehledně do šesti základních kapitol, z nichž první čtyři se věnují městy s odlišnými geografickými podmínkami. Tady máte možnost nahlédnout do těch, která ležela u moře, v pouštích a rovinách, v kopcích a horách, v pralesech a lesech na celém světě. Seznámíte se s tím, jak tato města musela bojovat s nepříznivými vlivy počasí a dalším problémům, která vyplývají z jejich položení. Autorka nezapomněla zmínit i problémy při jejich stavbách, opět typické pro oblast, kde se nacházely.
Poslední dvě kapitoly jsou pak věnované městům, kde vládli mocní panovníci – monarchové a města, která měla funkci posvátných středisek.

      Podle knihy je nejstarším město Ur založené u Perského zálivu. Údajně se zde měl narodit i sám Abrahám – zakladatel křesťanství.

Ukázka z knihy – UR kolébka civilizace
Během první poloviny třetího tisíciletí před naším letopočtem se Ur změnil z prostého zemědělského sídliště v mocné město. Místní zdroje byly poměrně chudé, avšak příhodná poloha v blízkosti pozemních cest i námořních tras umožnila živý styk s ostatními národy, a Ur se tak propojil se starověkými středisky obchodu, umění a kultury. Jeho růstu napomohla i změna klimatu, k níž v téže době docházelo. Archeologové se domnívají, že se menší vesnice kvůli zhoršujícímu se suchu začaly spojovat do větších, městských celků, schopných budovat rozsáhlé, pro zemědělství nezbytné zavlažovací soustavy.

      Velice zajímavě autorka propojila historii měst od jejich založení až po současnost. Dává tak možnost čtenáři srovnat nejen jejich vývoj, ale i to, jak se změnily podmínky pro život v nich, jakým směrem se začaly ubírat v souvislosti s politickými změnami apod. Domnívám se, že právě toto propojení je pro čtenáře velice zajímavé, neboť knih, ve kterých se dočteme pouze o historii je vcelku dost, ovšem srovnání minulosti s přítomností, potažmo navíc i jakýsi pohled do budoucnosti, kterým se autorka rovněž zabývá, i když okrajově, je nadmíru zajímavé a podává nám daleko více informací.
 
Ukázka z knihy – Angkor kambodžské chrámové město
Dnešní archeologické zkoumání  Angoru je založeno na nejpokročilejší metodologii. V září roku 2000 byl z paluby amerického raketoplánu proveden vyčerpávající letecký průzkum naleziště, který představoval součást projektu, na němž se podílela univerzita v Sydney a ASPARA – kambodžská agentura, jež má Angor na starosti. Získané satelitní snímky vědcům pomáhají stanovit rozsah a umístění sídel a umožňují jim zmapovat dopad dnešních změn na životní prostředí, což je metoda, která dovoluje pochopit, jakým způsobem mohly obdobné změny přispět k pádu bývalé říše.

     
V knize ale nenajdete pouze ta města, která již zanikla, jako je právě Angkor v předchozí ukázce. Města jako Jeruzalém patří i v současnosti k jedněm z velmi rozvíjejících se měst a i ta tady autorka uvádí skutečnosti související s vývojem i náhledem na budoucnost. Většinou se tato města nacházejí v oblastech zmítající se politickými nerovnostmi a bojem, proto i informace o nich jsou velmi zajímavé. Zvláště pak z toho hlediska, že historie nás učí, abychom se poučili z chyb, učí nás předávat si zkušenosti a předejít tak nerovnostem. Ne vždy se podaří vše tak, jak si usmyslíme, ale právě tato starověká města nám dávají možnost předejít negativům, mohou nám pomoci se zachovat lépe. Zda se poučíme, je již na nás. Pokud si z historie nebudeme brát alespoň malý příklad, pak může i naše světové metropole potkat stejně zničující osud, i když si to v současné době nechceme nebo nedokážeme připustit.
 
      Způsob, jakým je kniha sestavena, se mi velice líbí, jedná se o naprosto přehlednou publikaci doplněnou řadou unikátních fotografií. Informace v ní obsažené přispívají nepochybně ke vzdělání každého z nás, vždyť veškerá civilizace, její umění, kultura a další faktory na sebe spontánně navazují a proto bychom měli mít alespoň základní přehled o historii světa. Tato publikace zcela jednoduchou, ale naprosto srozumitelnou formou podává právě tyto znalosti.
Knihu mohu doporučit všem, kteří se zajímají o minulost, historii měst, jejich slávu i velký pád, který mnohé z nich potkal. Mrtvá města se stávají slavnou minulostí, mnoha z nás nedají spát, nutí nás pátrat po jejich tajemstvích a slávě, kterou ve své době měly. Síla tehdejší civilizace vás zcela jistě ohromí!

Knihu Atlas Ztracená města vydalo nakladatelství Metafora.
 
Iveta Pešková

     
Vytvořil: Viki
Dnes je 05.12.2023
Před 100 lety se narodil(a) Tendrjakov Vladimír Fedorovič
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno