Tyllner Lubomír - Životopis

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
Etnomuzikologie, evropská tradiční hudba, edice, počítačová analýza
Narozen 1946 v Praze
vystudoval vojenskou konzervatoř v Roudnici n. Labem, obor lesní roh - klavír, a Státní konzervatoř v Praze, obor hra na klavír. Je také absolventem Filozofické fakulty UK v oboru hudební věda - etnologie.
1979 - FF UK, národopis-hudební věda
1980 - PhDr. (práce na téma Národopisné dílo Karla Weise)
1985 - CSc. (práce na téma Jihočeská lidová zpěvnost ve světle sběratelského díla Karla Weise)
1987 - doc. pro obor teorie a dějiny hudby
Od roku 1990 vyučuje na FF UK (ústavy etnologie a hudební vědy) a na Fakultě humanitních studií (obory folkloristika, etnomuzikologie, česká tradiční hudba a její evropské souvislosti). V letech 1987 - 1988 vyučoval na Univerzitě v Pasově (SRN). Do r. 1989 působil jako docent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, od září 1989 je vědeckým pracovníkem EÚ (ÚEF). 1990 obnovil výuku etnomuzikologie na FF UK, 1991 inicioval založení oddělení etnomuzikologie v EÚ. Od 1998 je ředitelem Etnologického ústavu AV ČR. Je členem Mezinárodní rady pro tradiční hudbu UNESCO (Liaison officer pro Českou republiku). Navázal spolupráci se zahraničními institucemi, ve spolupráci s Archivem pro německou píseň ve Freiburku i. Br. vedl zpracování pražské německé sbírky, zorganizoval mezinárodní konference věnované česko-německým vztahům v lidové hudbě. Vydal monografii sběratele Karla Weise (1986), studijní příručku Úvod do studia lidové písně (1989), edici jihočeských vánočních písní Jihočeské vánoce (1992), dva svazky lidových písní z Pelhřimovska (1986, 1993), nejobsažnější pramen guberniální sběratelské akce, tzv. Kunzovu sbírku (1995). Stal se vědeckým tajemníkem redakce Národopisné encyklopedie. Zabývá se nástrojovými sestavami tradiční hudby, počítačovou analýzou lidových písní, databázovým zpracováním pramenů tradiční písně a hudby v Čechách, digitalizací zvukových fondů. V posledních letech zkoumá hudbu v ulicích města, zkoumá otázky postavení české tradiční hudby v evropském kontextu, zabývá se vztahy lidové a umělecké kultury.
Vytvořil: janajau
Zdroj: eu.cas.cz

'Životopis autora Tyllner Lubomír'
Dnes je 01.10.2020
Před 100 lety se narodil(a) Rotrekl Zdeněk
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno