Földvári Kornel - Životopis

Narodil sa 13. februára 1932 v Trenčíne v rodine živnostníka. Do ľudovej školy a do gymnázia chodil v rodnom meste, kde roku 1950 aj zmaturoval. V rokoch 1950-1953 študoval slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Z politických dôvodov musel štúdium zanechať. Krátko sa zamestnal v podniku Presná mechanika v Starej Turej, potom nastúpil na základnú vojenskú službu do jednotky PTP v Stochove. Po návrate z vojenčiny nastúpil začiatkom roka 1956 ako redaktor literárnej rubriky do redakcie týždenníka Kultúrny život. Zároveň externe pokračoval v prerušenom štúdiu na FF UK, ktoré ukončil roku 1960. V Kultúrnom živote pôsobil v rozličných funkciách, posledné dva roky ako zástupca šéfredaktora, až do zániku časopisu v septembri 1968, s výnimkou obdobia jún 1956 - júl 1957, keď sa redakčne zúčastnil na založení časopisu Mladá tvorba. V rokoch 1969-1970 bol riaditeľom a neskôr dramaturgom Divadelného štúdia v Bratislave. Od roku 1971 až do roku 1990 bol pracovníkom literárneho oddelenia Slovenskej literárnej agentúry v Bratislave. V rokoch 1990-1992 bol námestníkom ministra kultúry SR. V súčasnosti je dramaturgom Štúdia S v Bratislave.
Publikovať začal ešte ako stredoškolák roku 1949 v časopisoch Život, Borba a Kultúrny život. Sústredil sa najmä na kratšie humoristicko-satirické útvary a literárnu recenzistiku. Od roku 1956 pravidelne prispieval do časopisov Kultúrny život, Slovenské pohľady, Mladá tvorba, Revue svetovej literatúry, Zlatý máj, Plamen, Roháč, Život, Prúd, Príroda a spoločnosť a niektorých ďalších. Vo viacerých časopisoch viedol rubriky venované slovesnému i výtvarnému humoru a dobrodružnej literatúre. Zároveň spolupracoval s rozhlasom a televíziou. Pod pseudonymom Miroslav Kostka knižne debutoval zbierkou humoresiek Netypické príbehy (1963).
Vytvořil: janajau
Upravil: janajau
Zdroj: books.sk

'Životopis autora Földvári Kornel'
Dnes je 28.02.2024
Před 109 lety se narodil(a) Drexler Karel
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno