Pujman Petr - Životopis

Syn spisovatelky Marie Pujmanové a operního režiséra Ferdinanda Pujmana. Po maturitě na reálném gymnáziu začal studovat na právnické fakultě UK. Po několika měsících byl v souvislosti s činností v odnoži ilegální skupiny Pravda zvítězí, ve skupině Šeřík, kterou založila Státní bezpečnost jako provokaci, zatčen a odsouzen na patnáct let, po deseti měsících byl však propuštěn na amnestii. Jako pomocný dělník v ČKD Stalingrad se vyučil strojním zámečníkem. V r. 1954 byl přijat na FF UK, kde studoval anglistiku a romanistiku.
Od konce padesátých let působil Pujman v české kultuře zejména jako překladatel a znalec moderní anglické a francouzské literatury; knižně debutoval studií John Milton. Jako prozaik se pak představil na sklonku 60. let dviojicí experimentálních próz s tématy osobní svobody a kompromisu, individuální a obecné morálky a přetvářky.
Próza Jeroným na pouti je monologickou, sebezpytující životní výpovědí člověka, jenž se vzbouřil proti konvencím, byl potrestán a usiloval žít konformně, nicméně v touze po vzpřímenosti posléze dospěl k nové vzpouře a s novým trestem i k volnosti. Autor zde využívá postupů francouzského tzv. nového románu: bohatě členěných souvětí a problematizující autoreflexe bez epicky rozvíjeného děje.
Pikareskním románem je naopak inspirována groteskní próza Prevít a zvířátka, vyprávějící o marném boji nekonformního mladého muže s hyperbolizovanou, personifikovanou průměrností a spořádaností. V barvitém, fantaskním a v duchu poetiky absurdity rozvíjeném příběhu bez psychologické kresby postav se prostupují nejen nejrůznější emocionální polohy, od humoru až po hrůzu a děs, ale i motivy a postupy rozmanitých žánrů, včetně westernu a literatury špionážní.
Pro mládež napsal Pujman prózu Nebezpečné dny Robina Stolky.
Vytvořil: ota61
Upravil: ota61
Zdroj: Slovník českých spisovatelů od r. 1945

'Životopis autora Pujman Petr'
Dnes je 21.03.2023
Před 87 lety se narodil(a) Kele František
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno