Adam Jan - Životopis

Literární kritik a editor
 V letech 1960–1961 byl žákem hornického učiliště na Kladensku, 1961 přešel na střední průmyslovou školu hornickou. Po maturitě (1965) studoval češtinu a dějepis na FF UK (1965–1971, diplomová práce Šaldova metoda rozboru poezie). V posledních letech studia pracoval jako redaktor kulturní rubriky Zemědělských novin (1969–1971). Roku 1971 nastoupil do nakladatelství Čs. spisovatel. V roce 1978 obhájil doktorskou práci K morfologii současné románové tvorby. Roku 1990 krátce pracoval v Činu, nakladatelství Svazu bojovníků za svobodu, téhož roku se stal šéfredaktorem nakladatelství Premiéra (do 1995). V roce 1993 založil a do roku 1995 vedl nakladatelství Adam. V letech 1997–2002 působil jako učitel na základní škole, v roce 2002 vyučoval na FAMU, téhož roku však po závažném onemocnění srdce odešel do důchodu. Od roku 2009 pracuje v Muzeu hlavního města Prahy.
 Od 1966 publikuje recenze a kritiky v časopisech a novinách: Student, Mladá fronta, Zemědělské noviny, Orientace, Literární měsíčník, Tvorba. Napsal řadu doslovů ke knihám současných českých autorů, doslovy a předmluvami doprovodil i sborníky a výbory, které uspořádal. 1978–1990 spolupracoval s Čs. rozhlasem, Čs. televizí a Čs. filmem. Pro vydání výboru z F. X. Šaldy Niké bezkřídlá (1982) poskytl své jméno Miroslavu Červenkovi.
 Autobiografická próza Údiv nastiňuje s jemnou nostalgií problematiku života chlapců dospívajících v prostředí učňovského internátu. V komorně laděné mozaice drobných událostí je spojen popis každodenní reality s lyrizujícími reflexemi, těžiště novely však spočívá v psychologické konfrontaci senzitivního mládí, které hledá vlastní morální zodpovědnost, s rezignujícím věkem dospělosti. S Adamovou kritickou, kulturněpublicistickou a rozsáhlou ediční činností souvisí monografie Zdeněk Pluhař, orientovaná především na tematickou stránku Pluhařova díla, a autorský podíl na souboru kritik a recenzí Sondy, věnovaném tzv. mladé literatuře, zejména poezii 70. let.

BIBLIOGRAFIE
Beletrie a práce o literatuře: Údiv (P 1977); Zdeněk Pluhař (monografie, 1978); Sondy. K problematice mladé literatury sedmdesátých let (soubor recenzí a úvah, 1981, s V. Kolárem a P. Bílkem).
Účast v týmových pracích: Ottova encyklopedie Česká republika (Bratislava 2006).
Uspořádal a vydal: Cesta (sb. mladé prózy, 1974, se Z. Bělinovou); Příběhy s tajemstvím (sb. sci-fi PP, 1981); V. Holan: Básně (výbor lyriky, 1981) + Pojď se mnou do noci (výbor epiky, 1982); Opilý kocour a potíže se zákonem (sb. detekt. PP, 1984); J. Orten: Tisíc nahých trápení (výbor BB, 1985); Teď už budeme lidé (výbor z české sci-fi, 1985); V. Závada: Ve skořápce země (výbor BB, 1987); O. Březina: Nevlastní děti země (výbor BB, 1988); R. Weiner: Sluncem svržený sok (výbor BB, 1989).
Vytvořil: ota61
Zdroj: slovník českých spisovatelů od r.1945

'Životopis autora Adam Jan'
Dnes je 22.01.2021
Den 52. výročí úmrtí Brom John L.
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno