Nečas Jaroslav - Životopis

Jaroslav NEČAS
* 22. 5. 1913, Valašské Meziříčí 
† 24. 12. 1988, Praha 
 
Literární historik a bibliograf, básník, prozaik, autor literatury pro děti
 Otec byl středoškolským profesorem, sestra PhDr. Bohuslava Bradbrooková (* 1922; od roku 1952 v emigraci) uveřejňuje v anglických a amerických časopisech a publikacích články o české literatuře a o anglo-českých literárních vztazích.
Reálné gymnázium Nečas zprvu navštěvoval v rodišti, maturoval 1931 v Brně. Do 1936 studoval na FF UK češtinu a francouzštinu (PhDr. 1938 prací Josef Merhaut. Devět kapitol o moravském naturalistovi). 1935–1937 učil v Praze na soukromých obchodních školách a na reálce, pak na středních školách, nejprve ve Vysokém Mýtě, od 1938 v Praze. 1941–1945 působil na kulturním oddělení prezidia ministerské rady a na ministerstvu informací, kde také byl 1945–1948 vedoucím oddělení pro kulturní styky s Jugoslávií. Od 1948 byl přes rok redaktorem v nakladatelství J. Podroužek, pak necelý rok odborným poradcem (pro orientální koberce a výtvarné umění) v národním podniku Antikva. Od 1950 se věnoval literární práci, nejprve ve svobodném povolání, později (1954–1976) pracoval jako bibliograf v Ústavu pro českou literaturu ČSAV.
 Publikoval od 1927 v periodikách: Studentský časopis, Lubina (Rožnov pod Radhoštěm), Index, Lumír, Rozhledy po literatuře, Čteme, Kolo, A–Zet, Právo lidu, Literární noviny (od 1934), Kostnické jiskry, Lidové noviny, Svobodné slovo, Přehled kulturních, literárních a školských otázek, Jednota (oba Daruvar), Práce, Nové Valašsko (Valašské Meziříčí), Česká literatura, Sborník Národního muzea, Listy Klubu přátel poezie, Červený květ (Ostrava), Literární noviny (1964–1967) aj. Redigoval časopisy: Úsměv. Měsíčník pro evangelickou literaturu (1930–1931), Studentský věstník MSD (1930–1931, rozmnož. ), Kolo (1946–1947), Kulturní informace (1946–1948), Palouček. Časopis evangelické mládeže (1948–1949); knižnice: Armida (1934–1947), Slavné romány (1944–1948), Nová knihovna jihoslovanských autorů (1945–1946), Prvotiny (1946–1947). Od 1934 (z toho 1965–1969 pravidelně) spolupracoval s Čs. rozhlasem v Praze a Brně; konal literární přednášky v různých městech Čech a Moravy. Byl členem literární skupiny Aktivisté a Moravského kola spisovatelů. Užíval pseudonymů a šifer: Jaroslav Karel, Petr Martin; ara, -č-, Dr. J. N. , eč. , Justus, -jen-, JN, J. N. , jn, jnč, JNS, J. N. S. , jnčs, js. , -js-, „Mezříčák“, Nč. , NS, Ns. , -NS-, s.
 Nečasova předválečná lyrická poezie svou hravostí a telegrafickým způsobem vyjadřování zprvu navazuje na poetismus, postupně se však básník více soustřeďuje na zachycení teskné nálady a snění. Nejkonkrétněji se mu to daří v textech věnovaných tématu opuštěného a alespoň v duchovní rovině znovu nalézaného domova, jemuž je věnována básnická skladba Návrat. Návratem domů je i Nečasovo převyprávění valašských pohádek a próza pro děti Příběhy ze slunečné zahrady, věnovaná soužití dětí s přírodou. Nečasova jazyková kultivovanost se projevuje i v archaizujícím stylu groteskně parodických fejetonů Kapitoly mladým spisovatelům. Jeho četné novinářské a časopisecké příspěvky jsou věnovány literatuře převážně české (kterou se zabýval také jako bibliograf) a zážitkům z cest; obojí se spojilo v pracích o českém a moravském literárním místopisu (Malý literární místopis Československa). Na česko-jugoslávském sblížení se Nečas podílel příspěvky v českých i jugoslávských (zvláště krajanských) publikacích.

BIBLIOGRAFIE
Beletrie a práce o literatuře: Duhová brána (BB 1932); Motýl na okně (BB 1934); Tobě i vám (BB 1936); Návrat (B 1942); Valašské pohádky (1943, pod pseud. Petr Martin; rozšíř. 1946, pod vlastním jm. ); Pohádky zpod Beskyd (1943, pod pseud. Petr Martin); Pod horami a oblaky (valašské pohádky, 1944, pod pseud. Petr Martin); Osikový list (BB 1946); Příběhy ze slunečné zahrady (P pro děti, 1946); Kapitoly mladým spisovatelům (FF 1947); Pod Beskydem (B, bibliof. , 1957); Vítězslav Nezval (bibliografie, 1960, výkladová část M. Blahynka); Literární průvodce pro turisty (1962); Bibliografie české literární vědy 1945–1955 (1964, s dalšími); Malý literární místopis Československa (1972, s L. Knězkem).
Výbor: Valašské pohádky (1948, obsahuje výbor z knih Valašské pohádky, Pohádky zpod Beskyd a Pod horami a oblaky).
Překlad: G. B. Senečić: Logaritmy a láska (rozmnož. , 1959, prem. 1957); scénicky: M. Begović: Hříšnice (1946).
Ostatní práce: Slovenské knihy českým čtenářům (bibliografie + slovníček; b. d. , 1960; rozšíř. pod titulem Slovensko-český slovníček: Na pomoc čtenářům slovenských knih 1962); Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů (1964; přeprac. 1989, s M. Kopeckým); Mistr Jan Hus a Husinec (1969, též angl. , franc. a něm. , s V. Starým).
Příspěvky ve sbornících: Almanach Literárního uměleckého kruhu Aktivisté (1936); Jaro Národního divadla 1945 (1946); Památník Palackého státního reálného gymnázia ve Valašském Meziříčí 1871–1946 (1946); Z mělnické skály (1963).
Uspořádal, vydal a redigoval: Almanach Akademického klubu Palacký ve Valašském Meziříčí (1935, s J. Indruchem, též přisp. ); Modlitby rukou. Povídky a balady o práci a dělném člověku (1942); Matka. Povídky a medailony (1943); Simonetta Buonaccini (= L. Bučanová): Browning a růže (1946); Pozdravy a květiny. Čeští básníci a spisovatelé matkám (1948); Evangelický kalendář 1970 (1969, s B. B. Bašusem); Almanach ke 100. výročí gymnázia ve Valašském Meziříčí (1971, s dalšími); Vzdálený hlas. Čeští básníci z Jugoslávie (1978, též přisp. ).
Zvukový nosič: Janíček s voničkou a dvě další pohádky z Valašska (MC 1995).
Vytvořil: ota61
Zdroj: slovník českých spisovatelů od r.1945

'Životopis autora Nečas Jaroslav'
Dnes je 21.06.2024
Den 497. výročí úmrtí Machiavelli Niccoló
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno