Světlíková - Stehlíková Jitka - Životopis

Básnířka
 Dívčím jménem Světlíková, provdaná Stehlíková (1976). Používá obě jména. K dívčímu jménu jako jménu autorskému se vrátila po úmrtí otce roku 1997.
Po studiu na gymnáziu v Jeseníku (maturovala roku 1974) absolvovala nástavbové studium na Střední pedagogické škole v Přerově (maturita 1976). V letech 1979–1983 dálkově studovala na FF UK v Praze vědecké informace a knihovnictví (diplomová práce Práce s knihou ve vzdělávání dětí). Od roku 1976 pracovala jako knihovnice v Okresním pedagogickém středisku v Přerově, v letech 1984–1989 byla v domácnosti. V roce 1990 se stala redaktorkou týdeníku Nové Přerovsko a roku 1991 odbornou pracovnicí Krajského pedagogického ústavu v Olomouci. V témže roce se přestěhovala do Prahy, kde byla nejprve zaměstnána v tiskovém oddělení Občanské demokratické strany a od září 1991 byla redaktorkou Sociologického časopisu. Od roku 1992 byla též jednatelkou Nadace Spisovatelé za práva zvířat. Od roku 2001 vedla Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu Akademie věd. V současné době se věnuje výuce jógy, publicistice a vydávání knih.
 Debutovala dětskými verši v časopisech Ohníček a Pionýr; přispívala do Mladé fronty, Nové svobody (Ostrava), Ostravského kulturního měsíčníku, Literárního měsíčníku, po roce 1990 do Iniciál, Alternativy Novy, Revue Prostor, Hostu, Sociologického časopisu, Psího vína, a časopisu ochránců přírody Veronica. Psala písňové texty pro přerovskou skupinu Entuziasté.
 Básnický debut Noční trhy přinesl především reflexivní verše, v nichž se vzájemně prolíná a doplňuje autorčino pevné ukotvení v rodném kraji, v Jesenicku, a zralá milostná a mateřská lyrika. Motivicky tuto sbírku rozšiřují i básně z kraje autorčiny dospělosti, střední Hané, a také poetický herbář. Od druhé knihy Neobydlené ostrovy je poezie Jitky Stehlíkové zřetelně obohacována meditativním prvkem sebezpytování. Její verše jsou konfliktnější a tyto konflikty již nemají povahu prvotní konfrontace se skutečností, prohlubují se a stávají se (obrazně i doslova) krvavými a drásavými. Tomu odpovídá i jazyk, který začíná být drsnější a zadrhavější. Vrcholem této tendence je třetí sbírka Hlasité deště, jejíž verše jsou plny úzkosti z životních krizí. Básnířka hledá oporu v transcendentním řádu a v moci slov, která jí s procesem pojmenovávání přinášejí relativní úlevu a útěchu z prožitých a žitých strastí. Ve sbírce Tančit na zvony autorčina meditativní lyrika inklinuje k explicitní kresťanské religiozitě, k aluzím na biblické texty a k verbalizaci mystických náboženských prožitků.

BIBLIOGRAFIE
Poezie: Noční trhy (BB 1980); Neobydlené ostrovy (BB 1987); Hlasité deště (BB 1993); Tančit na zvony (BB 2001, pod jménem Jitka Světlíková).
Příspěvky v almanaších: Oheň 1, 2 (1975, 1978); Do dlaní chceme žhavou lávu nabírat (1979); Větrná pošta (1988); Město velebené veršem (1998); Země žulových křížů (2000); Báseň mého srdce (2005).
Vytvořil: ota61

'Životopis autora Světlíková - Stehlíková Jitka'
Dnes je 19.04.2021
Den 139. výročí úmrtí Darwin Charles
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno