Mikula Jiří - Životopis

Zasloužilý umělec profesor Jiří Mikula se narodil 19. 1. 1926 v Poplzích na Litoměřicku. Nejvíce znám jako malíř a grafik. Od roku 1965 se zabývá také archeologií.

Mnohostranný talent, především výtvarník, absolvent grafické školu Umělecko-průmyslové školy v Praze, povoláním dlouholetý redaktor nakladatelství Naše vojsko, spisovatel, fotograf, paleontolog a sběratel pravěkých artefaktů.

Narodil se 19. ledna 1926 v Poplzích a mládí strávil na dohled romantické siluety Hazmburku, zátočin Ohře a pahorků vulkanického Středohoří. Vracel se sem později z Prahy jako náruživý rybář, malíř a grafik, fotograf a nakonec i sběratel pravěké industrie. Po absolvování studia na grafické škole a na Umělecko- průmyslové škole v Praze absolvoval roční praxi v důstojnickém učilišti v Litoměřicích na úseku kreslení a tvorby názorných pomůcek počátkem padesátých let 20. století. Pracovali tam společně s manželkou, Miladou Mikulovou narozenou 2. prosince 1926. Právě tam realizoval Jiří Mikula první portréty pravěkých lidí a krajiny geologických dob. Námět, k němuž se vrátil ve zralém věku, již nejen s potřebou portrétovat, ale i objevovat. Společná práce na dřevorytech - ilustracích k prozaickému a básnickému dílu českého romantika Karla Hynka Máchy sblížila oba talenty a inspirací byly hory, hrady, květiny Středohoří, jak je potkávali při letních vycházkách. Dokonce i věnec na vazbě knihy sdružuje typickou floru v těchto kopcích. Výbor z díla Zemi krásnou, zemi milovanou, Naše vojsko 1956, byl významným příspěvkem k máchovské ilustraci.
Ilustrování celé řady titulů zejména válečné literatury, kterou editovalo nakladatelství Naše vojsko, a činnost ve skupině umělců Radar, řada obrazů, výstavy, cesty vyplňují nadějná šedesátá léta.

Přehled tvůrčí dráhy:

Studia na grafické škole u profesora Jaroslava Vodrážky od roku 1941 studium na UMPRUM u profesora Karla Svolinského
od roku 1945 člen skupiny RADAR
od roku 1961 vlastní tvorba - obrazy, grafické listy, plakáty, ilustrace a grafická řešení knih, výstavy v Československu i ve světě, dvakrát bienále Florencie, dvakrát Intergrafik Berlín, SSSR, NSR, Kuba, Egypt, Vietnam, Maroko, Tunis, Řecko, Jugoslávie, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, celosvětová výstava protifašistické tvorby Amsterodam, vý-stava grafiky v Semaforu spolu s manželkou M. Miku1ovou, 1960 samostatná výstava čs. reprezentace Káhira a Alexandrie v Egyptě, 1976 spolupráce s krátkým filmem Kameny režiséra Skaly, Český kvartér.

Od sedmdesátých let se tvůrčí dráha obou umělců větví, Jiří Mikula se vydává cestou vědy a k pravěku, Milada Mikulová míří k pohádkám, bájím a postupně se sbližuje s námětem starověké historie. Pravěk Jiřího Mikuly je především pravěkem jeho rodného kraje. Prvotní impuls ke sběrům mohla přinést dětská četba časopisů jako byl Vlastivědný sborník Podřipska s anotacemi nálezů z různých dob. Avšak nápad sbírat střepy ze všech dob v čerstvé ornici podpořilo otevření dlouho-dobého výzkumu slovansko - germánské vesnice v Březně u Loun. Stopy paleolitu byly obtížným předmětem výzkumu i pro špičkové odborníky. Z koster lidí se nacházely zpravidla jen zlomky, odolnější byly artefakty. Opracovaný kámen v Čechách je nejčastěji buližník (geologicky přítomný například ve skalách kaňonu Šárky na území velké Prahy). Vlivem splavování, navážek, připlavování zaujal dochovaný. pracovními údery poznamenaný kámen ve vrstvách novodobé krajiny různou polohu. Zvlášť vděčným nalezištěm bývají říční terasy. Zvláštní zájem věnoval Jiří Mikula těm kamenům, které nebyly opracovány jako nástroje, a mohly se tedy stát prvními díly umění. V knize Dvacetkrát starší než Altamira vřazuje tyto první pokusy do epochy vzdálené statisíce let, kdy žil v Evropě Homo steinheimensis a Homo heidelbergiensis. Bohemien, smluvní označení industrie vyráběné tímto člověkem na území Čech, vyplňuje dobu vzdálenou dvě stě tisíc až sto tisíc let před naší současností. Publikace o pravěkém umění, soškách, petroglyfech, řezbách totiž většinou komentují epochu vzdálenou pouhé desetitisíce let, kdy tvůrci byli neandrtálci, kromaňonci atd.
Ve společné publikaci s Karlem Žeberou Říp hora v jezeru rekonstruuje podobu symbolické zvonovité hory, která stojí v rovině mezi Labem a Ohří jako preludium Středohoří. Ta se v různých geologických dobách tvarovala v rozmanitém profilu. Vznikl cyklus více než osmdesáti kompozic obrazů pravěkých krajin v Čechách, malovaných na sololitu temperou, rozpětí mezi léty 1970-1999. Vlastním nákladem vydal publikaci těchto obrazů s výkladovým textem pod titulem 100krát pravěk obrazem, 2000. Odrážejí nepochybně zážitek rodné krajiny lomený vidinou imaginárního ráje, lidí, zvířat, přírody světa tušeného v nepamětnu. Trvalá výstava pravěkých artefaktů shromážděných Jiřím Mikulou v Libochovickém zámku mezi léty 2000 - 2004 upozorňovala na vztah paleontologa, archeologa amatéra k regionu. Mezitím se dne 16. dubna 2004 uzavřela životní dráha Jiřího Mikuly. V budoucnu by zpracování fondu Jiřího Mikuly v muzejním, technicky vybaveném prostředí určitě vzbudilo zájem některého specialisty a podnítilo další publikační činnost. Záměr a tvar expozice má analogii: například Pravěké muzeum Josefa Jíry s pražskými nálezy nadšence sběratele, které jsme navštěvovali se školou jako děti v zámečku na Hanspaulce v Praze 6. V následném vývoji se muzeum stalo součástí sbírek Muzea hl. m. Prahy.
Jméno však neutonulo, před několika lety uspořádalo MHP samostatnou prezentaci původní sbírky Josefa Jíry. Předpokládaný vývoj v 21. století míří k integraci a spojení pravěkých nálezů z širokého akčního radiu příkladně severních Čech nebo Pražska atd. v jednom celku.
Postoj J. Mikuly ve vztahu k rodišti: Jiří Mikula byl typickým rodákem krajiny na Ohři. I ve zralém věku si sem rád zajel zavzpomínat na rybářská nokturna (odkdy byl rybářem už si sám nepamatoval), přišel si zakopat fotbal, ale nejčastěji se vyskytoval jako tajuplný osamělý chodec v polích i rolích, který něco sbíral a pak odvážel v těžké tašce via Praha 6. Ne všechny nalezené kameny byly pozitivní ve smyslu stopy pravěkého lidského dotyku. I tak ozdobily zahradu a vypovídají o někdejší náruživé aktivitě. V každém případě byly artefakty konzultovány se špičkovými odborníky! Nadšenci tohoto zaujetí jsou zpravidla průkopníky v neprobádaném prostoru, za nimiž dříve nebo později bude následovat profesionální týmový výzkum.
Vytvořil: pan.Kchiu

'Životopis autora Mikula Jiří'
Dnes je 23.05.2022
Den 116. výročí úmrtí Ibsen Henrik
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno