Karen Jiří - Životopis

* 11. 6. 1920, Litomyšl  
† 30. 4. 2000, Praha 
 
Básník
 Vlastním jménem Ladislav Podmele. Jeho otec byl švec. Karen navštěvoval obecnou školu v Nových Hradech, vyučil se knihkupcem v Kladně a Vysokém Mýtě a pracoval jako knihkupecký příručí. Od 1940 studoval na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, 1942 však byl totálně nasazen v Německu (mj. Nordhausen a Magdeburk) a maturoval až 1945. V témže roce začal studovat na FF UK historii a filozofii (1949 diplomová práce Problém svobody v díle filozofa Svobody, 2. státní zkouška 1950). Působil jako středoškolský profesor a vychovatel krátce v Boleticích, poté v Ústí nad Labem a na Kladně. Od roku 1954 řídil Kabinet historie a marxismu-leninismu v Ústavu pro další vzdělávání učitelů v Praze a 1962 se stal odborným pracovníkem Výzkumného ústavu odborného školství. Po několika infarktech odešel 1976 do invalidního důchodu.
 Debutoval 1939 v Jitru a Studentském časopise, za okupace přispíval do ilegálního časopisu Zrcadlo. Dále publikoval v periodikách: Svoboda (Kladno), Studentský časopis, Jitro, České slovo, Akord, Řád, Vyšehrad, Mladá fronta, Pochodeň (Hradec Králové), Květy, Čs. voják, Rudé právo a Literární měsíčník. Pod vlastním jménem tiskl odborné články v časopisech Rodina a škola, Učitelské noviny, Socialistická škola a Společenské vědy ve škole. Publikoval také v esperantu, jehož propagaci se věnoval. V literárních počátcích užíval pseudonymů Vláďa Podhořanský a Jiří Janda.
 Od svého pozdního debutu Vteřiny zrání, zahrnujícího verše vznikající v průběhu několika desetiletí, vydal Karen v rychlém sledu řadu sbírek, traktujících v různých variacích téma hledání určujících hodnot života a jeho klíčových momentů. Významné místo v Karenově tvorbě zaujímá evokace zážitků a traumat z války a totálního nasazení i reminiscence na šťastný i rozporuplný věk dětství chápaný jako ideální a léty ztracený rozměr domova. Od oslavy tvůrčí dělnosti, ztělesňované rovnocenně prostými lidmi i mimořádnými kulturními osobnostmi, dospívá Karen postupně k silnému zepičtění, dialogičnosti až dramatičnosti své poezie; výrazem zájmu o postavy umělců se stal básnický životopis Fryderyka Chopina Hledání modrého tónu. V důsledku autorovy životní situace pronikají od konce 70. let do jeho tvorby i motivy nemoci, odchodu z aktivního života a smrti; obdobně se snaží vyslovovat k některým závažným problémům současnosti (ekologie, mezilidské vztahy, odlidštěnost, stres). Přes nostalgickou optiku charakterizuje Karenův přístup k realitě výrazný optimismus a dobově typická tendence k nekonfliktnosti.
V 90. letech šířil nové sbíky, psané v češtině i v esperantu, formou soukromých tisků, resp. xerokopiemi strojopisů. Průřez touto jinak oficiálně nevydanou tvorbou Jiřího Karena přinesl výbor Potichu a šeptem. Karenova poezie je v něm představena jako poezie hledající prostřednictvím naivistické a dekorativní obraznosti harmonii, klid a idylu ve vzpomníkách na dětství i milostných situacích; jen vemi zřídka tento pozitivně laděný pohled na svět ztemňují reflexe strárnutí a času. Z Karenova dlohodobého zájmu o donkichotskou látku se zrodila sbírka Výpravy Dona Quijota do hlubin lidské duše.
Z pozůstalosti byl pod titulem Kdybych se nevrátil vydán výbor z deníků, dopisů a veršů z doby autorova totálního nasazení v letech 1942–1946.

BIBLIOGRAFIE
Poezie a práce o literatuře: Vteřiny zrání (BB 1972); Okřídlený kámen (BB 1973); Plášť do deště (BB 1976); Den laskavý na slova (BB 1976); Ještě jednou žít na zemi (BB 1979); Hledání modrého tónu (BB 1979); Jiří Karen beseduje se svými čtenáři (regionální tisk, 1979, obsahuje bibliografii); Země, po které jsem šel (BB 1983, souběžně rusky, básně k cyklu obrazů I. Noseka); Stromy přicházejí do města (BB 1984); Ota Dub (brožura, 1984); Sázka na člověka (BB 1986); Vaše podlaha, náš strop (BB 1988); Skřivan zpívá na betonu (BB 1990); Buď rád, že nejsi kámen (BB, Mnichov 1994); Kantoj de vaganto sur planedo Goja Gojmalo. Orginale verkitaj versoj en Esperanto 1979–1996 (BB 1996, soukromý tisk); Než udeří devátá vlna: Ludwig van Beethoven (BB 1997, soukromý tisk, skladba z roku 1979, vyšlo německy a v esperantu); Tryzna za Jana Z. (BB 1997, soukromý tisk); Kychot v nás (BB 1997, soukromý tisk); Křeslo pro snivé hosty ze vzdálených časů (BB 1997, soukomý tisk); Věci lidé hodnoty vztahy aneb malý poetický slovník I, II (BB 1998, soukromý tisk); Živote, stál jsi za to? Účtování a hledání smyslu (BB 1998, soukromý tisk); Staří milenci. Lásky čtvrtého věku (BB 1998, soukromý tisk); Plavby Odysseovy (BB 1998, soukromý tisk); Planeta Homo anthropos (BB 1998, soukromý tisk); Výpravy Dona Quijota do hlubin lidské duše (BB 2000, ed. V. Ludvíková).
Výbory: Čtverec nad přeponou lásky (BB 1989, ed. R. Matys); Život laskavý nejen na slova (1996, ed. J. Pavelka, v esperantu pod tit. Mondo afabla ne nur al vortoj, 2002, přel. J. Mráz); Potichu a šeptem (BB 1998, výbor knižně nepublikovaných básní, ed. J. Pavelka); Ein kleines Licht im Dunkeln (BB 2000, ed. J. Pavelka, do něm. přel. J. Kühmeier).
Korespondence a deníky: Kdybych se snad nevrátil (výbor z korespondence a deníků, 2006, ed. J. Ruszelák, něm. pod tit. Briefe aus dem Reich, Zlín 2006, přel. E. Schreiber).
Příspěvky ve sbornících: Domy s tisícem očí (1985); Pošli to dál (2003); Pošli to dál 3 (2005).
Ostatní práce: Li parol formation in Interlingue (= Tvorba slov, v esperantu, 1949); Metodický průvodce k Dějinám starověku a středověku pro 9. postupný ročník škol všeobecně vzdělávacích (1956, s J. Polišenským a A. Chocholovou); Metodický průvodce k Dějinám doby nejnovější pro 11. ročník škol všeobecně vzdělávacích a pedagogických (1956); Z teorie a praxe občanské výchovy na školách 2. cyklu (1965); Metodické materiály k výuce občanské výchovy na odborných učilištích a učňovských školách (rozmnož. 1967, s V. Dlouhým a J. Brabcem); Pověrečné a naivní myšlení jako teoretický problém (2 sv. , 1969); Modernizace vyučovacího procesu v občanské výchově na odborných učilištích a učňovských školách (1969); Základy vědeckého světového názoru (1969); Metodická príručka pre učitelov občanskej výchovy na odborných učilištích (slov. , Bratislava 1970); Komunistická morálka a výchova nového člověka (1971); Budování socialismu v ČSSR (1972, s T. Sloukou a M. Rosenzweigem); Učení o společnosti a státu (1972, s M. Rosenzweigem); Výběr ze zákonů ČSSR. Pomocná kniha k občanské nauce (b. d. , 2. vyd. , 1975, s I. Průšou) aj.
Vytvořil: Tomcek
Upravil: ota61
Zdroj: Slovník českých spisovatelů od r.1945

'Životopis autora Karen Jiří'
Dnes je 23.06.2024
Před 133 lety se narodil(a) Vančura Vladislav
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno