Vondráček Vladimír - Životopis

Prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc. (23. února 1895, Praha – 1978, tamtéž) byl přední český psychiatr. Je pokládán za jednoho ze zakladatelů české lékařské psychologie, psychofarmakologie, dietetiky a psychiatrické sexuologie. Kromě toho byl významným popularizátorem psychiatrie a souvisejících věd a zasloužil se o integrování duševně chorých do běžného života. Je autorem asi 225 studií a knih, z nichž zřejmě nejznámější je jeho práce Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, za pozornost stojí také jeho třídílné Paměti.
Mládí
Vladimír Vondráček se narodil 23. února roku 1895 v Praze v rodině obchodníka s lahůdkami. Vystudoval akademické gymnázium a následně medicínu, z níž promoval v roce 1919.

Lékařská praxe
Jako začínající lékař působil na interní klinice profesora Ladislava Syllaby, Ústavu pro choromyslné u profesora Antonína Heverocha, farmakologickém ústavu profesora Emanuela Formánka a v lázních Lubochňa a Tatranská Lomnica. V r. 1938 byl jmenován profesorem a o rok později též docentem psychologie. V r. 1946 se stal profesorem, v r. 1957 přednostou kliniky po Zdeňku Myslivečkovi. Zde se zasloužil o zřízení výzkumné laboratoře a působil tu až do své smrti.
Profesor Vondráček proslul nejen jako významný lékař a vědec; byl také charismatickou postavou lékařské fakulty, vysoký muž s bradkou, známý svým suchým humorem. Své charakteristické vyjadřování uplatnil i ve svých odborných pracích, které jsou díky tomu srozumitelné, čtivé a přístupné i širší veřejnosti.

Dílo

Fantastické a magické z hlediska psychiatrie
Vondráčkova nejznámější odborná práce poprvé vyšla v roce 1968 (Státní zdravotnické nakladatelství), prozatím naposledy v r. 2003 (Columbus). Zatímco původní vydání bylo určeno spíše odborníkům, později se kniha stala oblíbenou také u široké veřejnosti. Spoluautorem se stal Vondráčkův dlouholetý přítel, právník, spisovatel, básník a cestovatel JUDr. František Holub (1894 – 1965).
Kniha podává výklad o různých záhadných a magických jevech, známých z historie, lidových vyprávění, pověstí či pohádek a dokládá, že jsou důsledkem duševních poruch, halucinací, iluzivních jevů a sugesce. Člověk s duševní poruchou často věří, že umí předpovídat budoucnost nebo číst myšlenky, že je prokletý nebo naopak vyvolený, že pochází z jiné planety nebo jiného času. Lidé s tělesným defektem se stali základem k vyprávěním o trpaslících, obrech, vlkodlacích. Z montážních představ vznikly příběhy o vodníkovi, kentaurech, upírovi. Důsledkem halucinací a sugesce jsou příběhy strašidelných hradech, ďábelských zjeveních nebo oživlých mrtvých. Různé duševní poruchy a psychické jevy Vondráček ukazuje na příkladech z historie, z bájí a pohádek, ale také ze své bohaté psychiatrické praxe.

Paměti
Vrchol Vondráčkovy literární tvorby představují třídílné memoáry, které nazval Lékař vzpomíná 1895-1920 (1973), Lékař dále vzpomíná 1920-1938 (1978) a Konec vzpomínání 1938-1945 (vyšlo posmrtně v r. 1988). Vzpomínky ukazují jednak jeho fenomenální paměť a dokreslují jeho životní osudy, jednak je v nich zachycena první polovina 20. století se všemi reáliemi. Autor v nich vyslovuje otevřeně množství soudů o lidech, které znal, zvláště ze svého povolání. Své memoáry ukončil v roce 1945, protože o následující době se tak otevřeně a kriticky za jeho života psát nemohlo.

Výběr z díla

O psychiatrii, psychiatrech a blázincích (1925)
Profesor Dr. Antonín Heveroch (1927)
Profesor Dr. E. Formánek, farmakolog (1929)
Profesor Dr. Ladislav Syl1aba (1931)
Farmakologie duše (1935)
Otravy (1935)
Čtení o zdraví a nemocech (sbírka fejetonů, 1941)
Hysterie (1944)
Afekt vzteku (1949)
O těle, duši a duševní hygieně (1949)
Vnímání (1949)
Klinická toxikologie (spoluautor Ota Riedl a kolektiv, 1958)
Hodnocení a jeho poruchy z hlediska psychiatrie (1964)
Fantastické a magické z hlediska psychiatrie (spoluautor František Holub, 1968)
Lékařská psychologie (spoluautor Jan Dobiáš a kolektiv, 1969)
Lékař vzpomíná 1895-1920 (1. díl pamětí, 1973)
Lékař dále vzpomíná 1920-1938 (2. díl pamětí, 1978)
Konání a jeho poruchy (1982)
Konec vzpomínání 1938 - 1945 (3. díl pamětí, 1988)
Vytvořil: ota61
Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie

'Životopis autora Vondráček Vladimír'
Dnes je 03.03.2021
Den 25. výročí úmrtí Durasová Marguerite
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno