Chesterton Gilbert Keith - Životopis

Pocházel ze zámožné londýnské rodiny (po matce byl francouzského původu). Studoval malířství na Sladově akademii, studium nedokončil, od r. 1895 se živil jako novinář. Po vážné duševní krizi kolem r. 1893 se stal anglikánem, jeho postoje se však postupně přibližovaly stanoviskům katolické církve, do které formálně vstoupil (byl pokřtěn) až roku 1922. Roku 1901 se oženil s Frances Blogg, jejich manželství zůstalo bezdětné. Během búrské války se Chesterton postavil na stranu Búrů, tehdy se také spřátelil s Hilairem Bellocem, tento přítel ho pak výrazně ovlivňoval až do konce života. Společně často polemizovali s G. B. Shawem a H. G. Wellsem, od Shawa dostali přezdívku „Chesterbelloc“. R. 1912 vypukla tzv. Marconiho aféra (Chesterton 1997, 147), při které se kromě jiných také Chestertonův bratr Cecil snažil odhalit korupci na nejvyšších vládních místech. Aféra hluboce otřásla Chestertonovým míněním o anglických státních institucích, které od té doby bude stále častěji prohlašovat za prohnilé a ovládané plutokracií (Chesterton 1997, 156). Od roku 1925 do smrti Chesterton vydával týdeník G. K. ´s Weekly, na jehož stránkách společně s Bellocem šířil především své politické názory. S Bellocem prosazovali program tzv. distributivismu, jeho cílem byla rovnoměrnější distribuce výrobních prostředků. Ve svých dílech obhajuje tradiční hodnoty. Ke sdělení svým názorů často používá formu paradoxu.

Poezie
Chesterton debutoval r. 1900 dvěma sbírkami básní. Další básně pak publikoval v samostatných sbírkách, nebo je často vkládal do svých prozaických děl. Česky jich několik bylo publikováno v rámci Archů Josefa Floriana, v Akordu a Arše, jako soukromý tisk vyšlo Gloria in profundis r. 1929. První výbor vyšel r. 2004 pod názvem Souzvuk barev.

Eseje a polemiky

Obrany (The Defendant, 1901, česky 1976)
Ohromné maličkosti (Tremendous trifles, 1905, česky 1925)
Heretikové (Heretics, 1905, česky 1915)
Ortodoxie (Orthodoxy), autorův pohled na víru
Co je špatného na světě (What's Wrong with the World, 1910, česky 1925)
Bouře a úvahy (Alarms and Discursions, 1910)
Pověra rozvodu (The superstition of divorce, 1920, česky 1926)
Eugenika (Eugenics and other evils, 1922, česky 1928)
Nesmrtelný člověk (The Everlasting Man, 1925, česky 1927), C. S. Lewisem označena jako nejlepší populární apologetika (obhajoba křesťanství)

Literární kritiky
Chesterton vytvořil řadu studií o anglické literatuře, např. Robert Browning (1903), Charles Dickens (1906) a Bernard Shaw (1910, česky 1926).

Portréty katolických světců

Svatý František z Assisi (St. Francis of Assisi, 1923, česky 1993)
Svatý Tomáš Akvinský (St. Thomas Aquinas, 1933, česky 1947, 1993)

Fantastické a detektivní příběhy

Napoleon z Notting Hillu (The Napoleon of Notting Hill, 1904) — první román, odehrává se v roce 1984, není však zobrazen technologický pokrok, ale doba, kdy jsou londýnské čtvrtě schopny bojovat za svoje tradice a ideály
Klub podivných živností (The Club of Queer Trades, 1905, česky 1923) — povídky, ve kterých jsou odhalovány záhadné živnosti členů výstředního klubu
Anarchista Čtvrtek (také Kamarád Čtvrtek, The Man Who Was Thursday, 1908, česky 1913) — fantastický román s detektivními prvky, básník Syme se jako obhájce řádu a tradičních hodnot dostává do anarchistické organizace, potýká se s jejími členy a hledá odpověď po smyslu svého snažení
Koule a kříž (Ball and cross, 1909, česky 1923)
Manalive (Muž, který byl příliš živý, 1912, česky 1925)
Létající hospoda (také Létací hostinec, The Flying Inn, 1914), fantastický satirický román
Povídky o dlouhém luku (The Tales of the Long Bow, 1925, česky 1927), soubor povídek
Návrat Dona Quijota (The Return of Don Quixote, 1927, česky 1985)
Klub zneuznaných mužů (Four Faultless Felons, 1930), povídky, v nichž se zdánlivě zločinné činy ukázují jako ušlechtilé
Muž, jenž věděl příliš mnoho (The Man Who Knew Too Much, 1922, česky 1926)
Paradoxy pana Ponda (The Paradoxes of Mr. Pond, 1936, česky 1985), detektivní povídky


Povídky otce Browna
Nejznámější z Chestertonova díla jsou detektivní povídky, v nichž hraje hlavní roli kněz Brown.

Nevinnost otce Browna (také Prostota otce Browna, The Innocence of Father Brown, 1911, česky 1918)
Moudrost otce Browna (The Wisdom or Father Brown, 1914, česky 1924)
Nedůvěra otce Browna (také Pochybnosti otce Browna, The Incredulity of Father Brown, 1926, česky 1927)
Tajemství otce Browna (The Secret of Father Brown, 1927, česky 1947)
Skandál otce Browna ( The Scandal of Father Brown, 1935, česky 1992)

Autobiografie

Autobiografie (Autobiography, 1936, česky 1997), vydaná posmrtně


Vytvořil: Mady
Upravil: ota61
Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie

'Životopis autora Chesterton Gilbert Keith'
Dnes je 16.07.2024
Před 120 lety se narodil(a) Páleníček Ludvík
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno