Med Jaroslav - Životopis

Literární historik a kritik
 Narodil se v rodině obchodního jednatele. Jeho manželkou byla dlouholetá televizní pracovnice Milena Medová (1934–1997, roz. Svobodová).
V rodišti Med vychodil obecnou školu a obchodní akademii. Po maturitě (1951) byl rok zaměstnán ve stavebnictví jako skladník. V letech 1952–1957 studoval na FF UK češtinu a knihovnictví; absolvoval diplomovou prací S. K. Neumann a česká knižní kultura. 1958–1980 učil na nejrůznějších (převážně odborných) školách v Praze. Souběžně byl 1966–1971 externím vědeckým aspirantem v ÚČL (kandidátskou práci Problémy české literární dekadence mohl obhájit a tituly CSc. a PhDr. získal teprve 1991). 1973–1980 externě vyučoval dějiny české a světové literatury na PedF v Ústí nad Labem a 1976–1980 spolupracoval s ÚČSL. Od roku 1980 je vědeckým pracovníkem tohoto ústavu, od 1990 rovněž externě přednáší českou a světovou literaturu na Katolické teologické fakultě UK.
 Publikuje od 1957. Postupně přispíval do Mladé fronty, Rovnosti, brněnské mutace deníku Práce, Karlovy univerzity, Archu, Dokořán, Slavie, Českého jazyka a literatury, do časopisů Čs. rozhlas, Studie a úvahy aj. V 70. a 80. letech časopisecky publikoval výhradně v České literatuře. Od 1990 přispívá dále do Listu pro literaturu, Literárních novin, Akordu, Proglasu, Perspektiv (příloha Katolického týdeníku), Tvaru, Hosta aj.
V 60. letech připravil pro Čs. rozhlas několik literárních pásem (o Jaroslavu Vrchlickém, Jaroslavu Haškovi, Bedřichu Václavkovi aj. ) a zdramatizoval knihu Mirko Paška Modrý leopard (1962). V témže období i později psal scénáře či úvodní slova k básnickým pořadům v poetické vinárně Viola (pořad z poezie Bohuslava Reynka Rty a zuby, 1967, aj. ). V 80. letech psal doslovy pro samizdatovou edici Kde domov můj. Na počátku 21. století pro Čs. rozhlas četl své paměti.
Dlouhodobě používá šifer -med, jm, J. M.
 Koncem 50. let Med vydal sbírku historizujících próz na motivy havlíčkobrodských pověstí, v 60. letech psal a v krajských časopisech sporadicky publikoval poezii. Dlouhodobě se však věnuje především literární historii, recenzní a ediční činnosti. Jako literární historik postupně soustředil svůj zájem zejména na problematiku moderní české literatury od konce 19. století (dekadence, symbolismus, katolická moderna aj. ) a na křesťansky orientovanou tvorbu starší i současnou (Spisovatelé ve stínu). Široké znalosti historické, filozofické, kulturologické a literárněhistorické tvoří pozadí Medovy monografie Viktor Dyk, v níž přinesl první syntetický portrét tohoto novodobého romantika a vysledoval jeho politický a umělecký vývoj. Své studie shrnul do souboru Od skepse k naději. V posledních letech se badatelsky zaměřil na literaturu a kulturu tzv. druhé republiky.
Důraz na významovou a myšlenkovou stránku uměleckého díla klade Med také jako recenzent. Svými edicemi výrazně přispěl k aktualizaci tvorby Jiřího Karáska, Viktora Dyka, Jana Zahradníčka a Bohuslava Reynka.

BIBLIOGRAFIE
Próza a práce o literatuře: Hory a mračna (PP 1959); Bedřich Václavek a Vysočina (studie životopis. , 1962, s J. M. Weimanem); Viktor Dyk (monografie s ukázkami z tvorby, 1988); Slovník básnických knih (1990, s M. Červenkou, V. Macurou a Z. Pešatem); Spisovatelé ve stínu (soubor studií, 1995, 2. rozšíř. vyd. 2004); Od skepse k naději (2006); Texty mého života (rozhovor s A. Palánem a J. Paulasem).
Účast v týmových pracích: Slovník české literatury 1970–1981 (1985); Lexikon české literatury 1 (1985), 2/1 a 2/2 (1993); Česká literatura na předělu století (skripta, 1991); Česká literatura 1945–1970. Interpretace vybraných děl (1992); Český Parnas. Vrcholy literatury 1970–1990 (1993); Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1 (1995); Česká literatura na předělu století (2002).
Příspěvky ve sbornících: Knihovna (1965, zde zkrácená verze diplomové práce S. K. Neumann a česká knižní kultura); Moderna ve slovanských literaturách (1988); Sborník Kruhu přátel českého jazyka (1989); Historická poetika slovanských literatur (1989); Čechy a Evropa v kultuře 19. století (1993); Moderní revue 1894–1925 (1995); Rok 1947 (1998); Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí (2000); Střípky vzpomínek: F. D. Merth očima přátel (2000); Zlatá šedesátá (2000); Fenomén smrti v české kultuře 19. století (2001); Život je jinde... ? (2002); Reflexe baroka v české literatuře 20. století (2003); 70 let nakladatelství Vyšehrad (2004); Básník a politik (2004); Literatura určená k likvidaci (2004); Víra a výraz (2005); Osobnost v církvi a politice (2006); Literatura určená k likvidaci II (2006); Dobré dílo, špatná doba (2006); Vladimír Holan a jeho souputníci (2006); Ars vivendi: Professori Jaromír Homolka ad honorem (2006).
Uspořádal a vydal: V. Bělík: Horácký zpěvník (1959); J. Karásek ze Lvovic: Ocúny noci (1984) + Gotická duše a jiné prózy (1991); V. Dyk: Promenáda Diogenova (1990) + Krysař (1997) + Dramata a prózy (2003, se Z. Trochovou); B. Reynek: Had na sněhu (1990) + Ostny v závoji (2002); J. Zahradníček: Žíznivé léto (1991) + Pozdravení slunci (1991); J. Chalupecký: Expresionisté: Richar Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, Podivný Hašek (1992, se Z. Trochovou a J. Šulcem); J. Kameník: Zápisky v noci (1993); České reflexe: politický plakát Václava Ševčíka 1959/1994 (1998).
Vytvořil: ota61
Upravil: ota61
Zdroj: Slovník českých spisovatelů od r.1945

'Životopis autora Med Jaroslav'
Dnes je 11.05.2021
Před 72 lety se narodil(a) Sís Petr
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno