Den 90. výročí úmrtí Chaloupka Josef
Hledej

Životopis : Bartoš Písař

Bartoš Písař, zvaný Bartoloměj od sv. Jiljí, byl obchodník a český kronikář.

Bartoš Písař měl solidní vzdělání. Byl zámožným obchodníkem s plátnem a pracoval i jako písař pražských hor viničných. Patřil k zámožnému stavu Starého města pražského. Jak uvádějí historické prameny, byl ducha smělého, svobodného, živého i pronikavého. Neskrýval své sympatie k lutherskému učení. Díky tomuto postoji byl v roce 1524 vypovězen z Prahy a vrátil se až v roce 1529.
Dílo Bartoše Písaře:

Bartoš Písař naznačil svojí kronikou nové cesty českého dějepisectví. Jeho sloh byl prostý a nenucený, někdy poněkud rozvláčný. Ve svém díle vynikal prostonárodními výrazy.

Chronica de seditione et tumultu pragensi 1524 - Kronika o pozdvižení jedněch proti druhým v obci pražské - 1524-30, též jako Kronika pražská. Autor v kronice jadrným způsobem vylíčil dramatické události po roce 1524. Autor líčí diktátorský způsob vlády nad Prahou staroutrakvisty Jana Paška z Vratu a jeho přívrženců. Své odpůrce, především pak z řad přívrženců M. Luthera a jeho učení, stíhal diktátor peněžitými pokutami, vězením, vypovězením z Prahy i drastickými popravami. Uvádění faktů v kronice je přesné a spolehlivé. Autor nedodržuje přísně chronologický postup, jak bylo dosud u kronik obvyklé, ale svůj výklad opírá o listiny a jiné písemné prameny. Roku 1527 zaznamenal Bartoš Písař ve své kronice jev, připomínající polární záři.

Kronika byla 19. 10. 1601 přepsána od Jeremiáše Groffa Miletínského a v této podobě i dochována. Kroniku uveřejnil v roce 1851 Erben na základě dvou rukopisů nacházejících se v univerzitní knihovně Pražské. Třetí zachovaný rukopis se nachází ve Strahovské knihovně. V tomto rukopise je vedle rozličných poznámek i epilog, který líčí zajímavé podrobnosti o událostech roku 1483, úvahy o nich a srovnání bouří z roku 1525 a roku 1483. Tento epilog má pět kapitol.
 
Ernest Denis: Konec samostatnosti české:
1 Písař Bartoloměj, neboli Bartoloměj od sv. Jiljí, vůbec Bartoš Písař řečený byl měštěnín Starého města pražského. Maje obchod plátenický náležel zámožnému stavu městskému i dává o něm soud velmi příznivý. Ducha jsa smělého, svobodného, živého i pronikavého, stal se jednou z obětí tyranství Paškova; o událostech let 1524-1530 zůstavil nám v pamětech svých líčení velice půvabné a živé. Ovšem nesmí se beze vší kritiky přijímati všecky obžaloby, které svaluje na protivníky své. Zemřel roku 1535. Sloh jeho jest prostý, nenucený, poněkud rozvláčný, vyniká výrazy a úslovími prostonárodnlmi, vylíčení povah jest velmi živé. Kroniku jeho uveřejnil Erben r. 1851 na základě dvou rukopisů universitní hnihovny Pražské, ale zachoval se ještě třetí rukopis v knihovně Strahovské. V tomto rukopise Strahovském vedle rozličných poznámek marginalních obsažena jest po knize čtvrté ještě zvláštní kniha řečená "epilog", kde čteme některé zajímavé podrobnosti o událostech r. 1483, úvahy o nich a srovnání bouře r. 1525 a 1483. (Srovnej díla našeho str. 146. ) Tento epilog Bartošův, o pěti kapitolách v úplném znění otištěn jest od dra. Rezka ve Zprávách o zasedání krklovské čes. společnosti nauk, Praha 1882: Dodatky a opravy k Bartošově Kronice o bouři Pražské. Překlad latinský vydal Höfler nákl. kr. učené společnosti 1859, Bartolomaeus von St. Aegidius Chronik von Prag in der Reformzeit, Chronica de seditione et tumultu pragensi 1524.
Vytvořil: ota61
Zdroj: Wikipedie, Ernest Denis: Konec samostatnosti české

'Životopis autora Bartoš Písař'

Dnes je 24.01.2020
Den 168. výročí úmrtí Kollár JanCopyright © Knihovnicka.net | Created by puktom
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno
Kniha návštěv | Antikvariát | Všeobecné podmínky užívání a ochrana osobních údajů
Mapa stránek | Podpořte nás | Partneři | Odkazy | Publikování | RSS 2.0 | Nápověda | Kontakt