Obsah: Pozoruhodné výroky aneb Tvoje problémy očima moudrých

Pozoruhodné výroky aneb  Tvoje problémy očima moudrých,  CD, rozsah cca 700 normostran, vydáno vlastním nákladem, 2009, Možno objednat na dobírku 200 kč +poštovné : Ing. Miroslav Papoušek, Ivančice, Okružní 16, mobil: 732 110 005. Email:mira. papousek@volny. cz.  
 
Publikace na CD obsahuje stručné, krátké, vtipné a vytříbené výroky i s uvedením pramene na témata jako
dobro – zlo, pravda – lež, žena – muž, rodiče – děti, úspěch a sláva, zdraví – nemoc, vývoj života, psychologie atd.  
                    
CD Podivuhodné výroky aneb Tvoje problémy  očima moudrých obsahuje tři díly o celkovém rozsahu cca 700 normostran. Každý ze tří dílů je rozdělen do 32 shodných okruhů:
 
Obsah:
                                                                                  
1. Úspěch a sláva                                                                  
2. Práce–aktivita                                                         
3. Podnikání a zahálka
4. Právo 
5. Bohatství–chudoba
6. Mládí-stáří                                                              
7. Zdraví–nemoc
8. Štěstí–neštěstí 
9. Dobro-zlo
10. Svoboda-poroba 
11. Pravda-lež
12. Politika–světový názor 
13. Moudrost-hloupost
14. Humor–smích–smutek
15. Žena-muž
16. Láska–sex–přátelství
17. Rodiče–děti
18. Učení–škola–výchova
19. Odvaha-zbabělost                                                      
20. Starosti-bolest
21. Úzkost-strach-samota                                                    
22. Filozofie-společnost
23. Dějiny-budoucnost
24. Morálka–charakter–svědomí
25. Příroda-vesmír
26. Stát–vlast                                                                  
27. Myšlení–paměť 
28. Věda-umění–náboženství
29. Vývoj života                                                                
30. Psychologie
31. Přísloví
32. Život-smrt                                                                     
 
Tato publikace je vhodná i pro pro získání celkového kulturního, morálního, politického i vědeckého přehledu  z mnoha oborů ve stručné, obvykle vtipné podobě. Neocenitelné je, že za každým výrokem je v závorce číslem uveden pramen, což je inspirace v případě zájmu o seznámení  např. s celou knihou a  pro časové zařazení výroků. Na rozdíl od jiných podobných publikací, například citátů, je podstatná část výroků z nedávné minulosti nebo ze současnosti, hlavně ve 2. a 3. dílu, nejzajímavější perličky současné vědy, astronomie, genetiky, politiky, psychologie apod.
O kvalitě těchto výroků svědčí i to, že se začínají objevovat jejich citace i v televizi a rozhlasu na základě zveřejněné části 1. dílu. Dokonce mírně pozměněné i v reklamě. Tyto citáty jsou vlastně přesné dokumenty, které si může kdokoliv ověřit i s původním pravopisem nebo dikcí. Každý výrok je zcela samostatný a nezávislý. Mohou se i číst napřeskáčku, výběr okruhu podle momentální nálady čtenáře.
 
Motto:
Posilováním kladných nálad a citových stavů prostřednictvím myšlení (psychogenním emočním přeladěním) odstraňujeme  nálady a city záporné. Jednou z forem posilování kladných stránek přítomné prožívané situace prostřednictvím myšlení představují sbírky krásných hodnotných myšlenek, které vybízejí k tomu, abychom se jimi řídili nebo je realizovali.
Sbírejme si myšlenky, které dodávají klidu, odvahy a vytrvalosti, veďme si kartotéku těchto cenných myšlenek, k nimž je možno se uchýlit ve chvílích strachu a úzkosti (ale i euforie! ).
 
Libor Míček: Sebevýchova a duševní zdraví, SPN, 1976
 
Úvod
     
Věříme, že vás tato kniha potěší ve chvílích pohody i smutku, ve chvílích nerozhodnosti, pochyb, obav, nezdarů, nemoci, krizí a pod. nebo naopak , úspěchů a rozjaření , že vám zpříjemní dlouhou chvíli při cestě vlakem  nebo čekání ve frontě na maso a že se budete k přečtené knize rádi a často vracet. Snad by ji bylo možno při troše neskromnosti považovat téměř za něco jako bible  moderního člověka. I mladí, kteří se ještě sami hledají a hledají odpovědi na svoje specifické problémy , zde snad najdou spoustu inspirací a získají i široký rozhled. Ti jistě ocení zpravidla několik moudrých, přesně, stručně a často vtipně formulovaných pohledů na problém, a to - stejně jako v  bibli – někdy kontroverzních, takže si mohou vybrat podle svého momentálního rozpoložení.

                           ----
 
Autor nabídl první díl Pozoruhodných výroků už začátkem šedesátých let ke knižnímu vydání bezvýsledně desítce nakladatelství :Odeon, Orbis, Vyšehrad, Československý spisovatel atd. Po čase došlo k explozi tohoto literárního žánru. První díl PV byl vydán knižně až v roce 2000 v nakladatelství Gloria.
 
               
Ukázka (pouze z 1. dílu) :
 
O kruh:  Žena – muž
 
Ženy dělají pro svůj zevnějšek věci, za něž by prodavači ojetých vozů šli do vězení. (Henri de Montherlant). (noviny Svobodné slovo)
 
Když se člověk naloďuje,
má se pomodlit jednou.
Když jde do války,
dvakrát.
Když se žení,
třikrát.
(Španělský popěvek). (81)
 
Slovo je žena, čin je muž. (Herbert). (81)
 
Jsou dobrá manželství, ale neexistuje žádné chutné. (La Rochefoucauld). (81)
 
Bůh stvořil ženu, aby ovládl muže. (Voltaire). (81)
 
Počestnost žen je často láskou k jejich pověsti a pohodlí. (La Rochefoucauld)
 
Ženy běhají za blázny a moudrých se štítí jako jedovatých hadů. (Erasmus)
 
Když někdo není na ženské, někde je vada. (84)
 
Máš-li mne jen trochu ráda, nech mne šáhnout na prdel (nazpíval Rudolf Hrušínský na magnetofonový pásek mamince J. Menzela ), ( TV : GEN, 1993)
 
Pesimisté jsou přesvědčeni, že všechny ženy mají volné mravy, optimisté v to doufají. (91)
 
Žena s minulostí již po věky přitahuje muže, kteří doufají, že historie se bude opakovat. (91)
 
Nedostane-li žena toho, koho chce, běda tomu, kdo ji dostane. (91)
 
Je jediný způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel, nikdo ho nezná. (91)
 
Každá žena by měla mít dva lékaře: ke staršímu by šla, pokud jí něco je, k mladšímu, pokud jí něco chybí. (91)
 
Pro ženy je typická anekdota: "Věř mi, vnučko, v životě ženy bývá jen jedna velká láska. " "A kdo to byl u tebe? " "Námořníci. " (91)
 
Skutečně náročným šéfem je ten, který chce mít mladičkou sekretářku s dlouholetou praxí. (91)
 
Je historickou zkušeností žen na celém světě, že po koňaku, whisky či vodce je muž příjemně útočný, po víně příjemně vtipný a dovádivý, ale po ležáku prostě lehne a spí. (91)
 
K jubilantově lásce k ženám (hlavně cizím): Zde bych samozřejmě mohl přirovnávat jublianta např. k dřevorubci, protože vždy musel mít po ruce klín. (91)
 
Dříve dostal muž za manželku takovou ženu, která uměla vařit jako její matka. Dnes dostane spíš takovou, která umí pít jako její otec. (91)
 
Manželství je toliko výměnou nedůtklivostí ve dne a nepohodlí v noci. (Guy de Maupassant)
 
Manželství? Ve dne výměna špatné nálady, v noci výměna špatných pachů. (Talleyrand)
 
Je-li muž ženě nevěrný, je to proto, že muž je sobec a nepochopil citlivou ženskou duši. Je-li žena nevěrná muži, je to proto, že muž je sobec a nepochopil citlivou ženskou duši. (91)
 
Jsme všechny nějak rozpolcené, ale každá na stejném místě. (MUDr. M. Plzák, TV)
 
Ženy nehledají krásného muže. Ženy hledají muže, který měl krásné ženy. (Milan Kundera)
 
Muž sní o sexuálních vztazích s více ženami. Žena vidí své štěstí v trvalém vztahu k vynikajícímu, inteligentnímu a silnému partnerovi, k němuž může obdivně shlížet. (93)
 
Ženy ještě v daleko větší míře než muže odpuzuje neestetično, např. sádelnatá břicha či hýždě, dlouhé nehty na prstech nohou, hemeroidy, neochlupenost mužského hrudníku apod. (93)
 
Ženy nemají důvěru k mužům, kteří nemají důvěru sami v sebe. (J. F. Cooper: Stopař). (97)
 
Zajímalo by mě, co ženy zajímalo na mužích dříve, když ještě nebyly peníze. (91)
 
Není ohleduplným manželem ten, kdo se ohlíží za každou ženou. (91)
 
Princ Charles jednou poznamenal: "Slyšel jsem, že muž má nejdřív poznat matku, než se ožení s dcerou. " Byl by býval udělal dobře, kdyby se tou radou řídil. (94)
 
Mívám často na vybranou: buď se se ženou hádat, nebo se všemu smát. Vyberu si obyčejně to druhé. Nemá tolik vtipu, aby žertovala a ztichne. Mozartova žena dozajista nikdy nepochopila, že její muž je geniální hudebník. A pokud se týče mé manželky, necenila mne nikdy víc než osla. Toho z pohádky, kterému stačí jen se otřást, a už mu padají z kožichu dukáty. Psala mi nedávno do Londýna o peníze, že si chce koupit domek jako vdovské sídlo. Docela surově počítá s mou smrtí, jen když jí majetek zůstane. (Hayden). (53)
 
Jakmile vám jednou manželka naznačí, že si něco udělá a že s sebou vezme i děti, svažte ji pevným provazem, zavolejte sanitku a odvezte ji do psychiatrické nemocnice. (M. Plzák). (103)
 
Tragédie tohoto manželství - stejně jako jiných - záležela v tom, že to, co každý z nich viděl v druhém, nebyla celá pravda. (62)
 
Chlap má takovou cenu, jakou má odvahu. (TV, Král Krysa)
 
Všichni, i on sám, poznávají tento chlad, toto utajené nepřátelství k lidem... Čechov snad vcelku nenáviděl ještě více ženy než muže. (65)
 
Jak se říká: žena je venku anděl a doma ďábel. (TV - Čechov)
 
Nic není na světě slabšího než muž. (Homér). (67)
 
Žena je docela obyčejný tvor, o němž sis udělal krásnou představu. (Flaubert). (67)
 
Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil. (Platón)
 
Flirt je umění, jak padnout ženě do náručí a neupadnout do manželství. (TV)
 
Dopřejte manželovi, aby vás někomu přebral. (34)
 
Manželství je instituce, v níž se máme mít lépe než za svobodna, jistota, klidná a příjemná základna, kde lze s dobrými nervy a s pocitem bezpečného zázemí čelit světu. (34)
 
Jaké manželství bude člověk mít, to záleží v prvé řadě na tom, jaký je on sám, a teprve potom na člověku, kterého si vezme. (Stoneová, Stone: Kniha o manželství). (34)
 
Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy. (Zemědělské noviny)
 
Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem. (L. N. Tolstoj)
 
Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství. (B. Franklin)
 
Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. (Moliére)
 
Ženy si vždy vybírají muže a muži do toho mají málo co mluvit. Potíž je v tom, že svou techniku dovedou tak zakamuflovat, abychom věřili, že si je vybíráme my. (Charles Spencer Chaplin). (119)
 
Která žena, byť byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist? (H. de Balzac)
 
Muž, i ten nejlepší, není v určitých chvílích nic více než pařez. Ženské srdce, ženský soucit, ženská účast, nekonečná dobrota, se nedá ničím nahradit. (F. M. Dostojevskij). (119)
 
Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trochu lásky, chcete-li být šťastni se ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení. (A. Maurois). (119)
 
Počestná manželka je muži poddána, ale zároveň mu vládne. (Publius Syrus). (120)
 
Mužům sluší spíše nedbalý vzhled. (Ovidius)
 
Milenci nemilují ženiny šaty, ale to, co je v nich. (Plautus)
 
Krásná žena bude nahá ještě hezčí než v purpuru. (Plautus)
 
Co říká žena toužícímu milenci, může se napsat do větru a prudké vody. (Casatullus). (120)
 
Žena buď miluje nebo nenávidí, nic jiného. (Publius Syrus)
 
Vždy nestálý a měnivý tvor je žena. (Vergilius)
 
Nic není tak proměnlivé, nic tak nestálé jako ženský rozmar. (Seneca). (120)
 
Řekne-li vám dívka, že si něco udělá, když si ji nevezmete, pak si ji nikdy neberte. Tato hrozba je vrcholně nemorální. (37)
 
Ve městě směřuje všechno vychovávání a vzdělávání ženy v podstatě k tomu, aby byl z ženy vytvořen člověk-zvíře, totiž aby se líbila samci a aby tohoto samce dovedla ovládat (123)
 
My muži se staráme o jejich svobodu, ale ony o tuto svobodu vůbec nestojí, jenom se tak tváří. Strašně chytré, děsně chytré! ... (123)
 
Muž hráč - lne k improvizaci, dobrodruh, podnikatel, záletník, zdánlivě nespolehlivý. (41)
 
Při neshodách vyhlásit formální manželství : přerušit dialog o manželství, chladnokrevně plnit pracovní povinnosti, vyvarovat se jakékoliv vřelosti, jen omezit (nepřerušit) pohlavní život (druhý se musí podřídit). (41)
 
Autor (linka důvěry, manželská poradna) se trochu diví zasmušilým introvertům a také klientům pokleslým na duchu, proč si všechno tak berou, když žít je tak krásné. (41)
 
Manželství není a nemůže být cílem vaší radosti, ale jejím prostředkem. Skrze manželství mohu konzumovat všelijaké radosti a rozmanitosti života - děti, pokrm, krásu a pohodlí domova, ale též daleké a blízké cesty ve dvou s možností pomoci si a sdělit si dojmy, navštěvovat kina, dostihy, obrazárny a další. (41)
 
Manželství - ventil pro muže (dnes i pro ženy? ), který mimo dům, v práci, úřadě musel, někdy skutečně musel rozdávat úsměvy, ochotu, energii. Přijde vyčerpaný, schopný kdykoliv vybuchnout. (101)
 
Mužové jsou lháři, jsou nestálí, falešní, darebáci, pokrytečtí, nadutí a ničemní. Ženy jsou lhavé, ješitné, všetečné a plné domýšlivosti. A přece existuje na světě něco vznešeného a svatého: to jest spojení těchto nedokonalých a strašných bytostí, muže se ženou. (Alfréd de Musset)
 
Miloš Kopecký na otázku, zda je šťastně ženatý: Ano, moje žena je šťastná a já jsem ženatý. (Z pořadu Svobodné Evropy 31. 8. 1995)
 
Po dokončení filmu Někdo to rád horké Billy Wilder usoudil, že by si zasloužil nějakou cenu, protože je jediným režisérem, který pracoval s Marylin (Monroe) na dvou filmech. "Teď už se zase můžu podívat na manželku a nemám chuť ji uhodit za to, že je žena, " prohlásil. (138)
 
Někdo z filmového štábu se zeptal Tonyho Curtise, jaké to je líbat se s Marylin a on odpověděl: "Je to jako líbat Hitlera. " (asi v r. 1958). Tazateli se to zdálo dost hrubé. "Opravdu? " Curtis se zakabonil: "Tak si s ní zkuste zahrát! " (138)
 
Jako žena jsem ztroskotala. Muži toho tolik očekávají a já jim to nedokážu splnit. (Marylin Monroe v r. 1962). (138)
 
Všiml si (John Hyde - 53 let) hrbolku na špičce nosu a toho, že nemá (Marylin Monroe) žádnou bradu. Hranice vlasů nad čelem potřebovala ještě trochu zvednout a bylo třeba udělat něco s jejími zuby. (Zařídil jí plastickou operaci). (138)
 
Nejpozději ve dvanácti letech, ve věku, kdy se většina žen rozhodne vstoupit na dráhu prostitutky, to znamená nechat pro sebe později pracovat  muže a na oplátku mu v určitých intervalech poskytovat svou vaginu - žena přestává rozvíjet svého ducha. (140)
 
Všeobecně platí zásada, že žena je tím dražší, čím zajímavější jsou její druhotné pohlavní znaky. Muž, který potká jiného muže s obzvlášť atraktivní ženou, by tedy neměl být sklíčený, měl by si naopak uvědomit, na kolik tato žena dotyčného přijde. (140)
 
Radost, jakou ženě působí orgasmus, se na její hodnotové stupnici řadí hluboko pod radost, jakou jí například udělá návštěva koktejlového večírku nebo nákup zelených lakových holínek. (140)
 
Jaká je to ironie, že muži tolik opovrhují právě obyčejnými prostitutkami - vždyť ty patří k těm málo ženám, které otevřeně přiznávají, že získávají peníze pronajímáním jistého tělesného otvoru. (140)
 
Jak velkou pomocí by pro muže bylo, kdyby věděli, jaké chladné a jasné myšlenky může mít žena ve chvíli, kdy jsou její oči zahaleny závojem slz. (140)
 
Je známo, že  ve Spojených státech, kde už několik desetiletí klesá podíl zaměstnaných žen, disponují právě ony více než polovinou soukromého majetku. Ve vyspělých částech Evropy to nebude jinak. Brzy bude žena kromě psychologické moci mít nad mužem i absolutní materiální moc. (140)
 
Jediným důležitým činem v životě ženy je volba správného muže (smí se mýlit všude, ale tady ne. (140)
 
Vzniklo už téměř klišé, . že muž, který to dotáhl obzvlášť daleko (jako hospodářský magnát, finanční makléř, rejdař, dirigent ), si na vrcholu svého úspěchu (tedy většinou ve 2. nebo 3. manželství) přivede domů fotomodelku. (140)
 
... proč ti jinak skvělí muži, pro něž žít je totéž co pracovat, nepoznají, že na ženách, kromě vaginy, dvojice ňader a několika děrných štítků s hloupými stereotypními frázemi není nic, ale vůbec nic. " (Z doslovu O erotickém otrokářství), (140)
 
Dnes je tomu tak, že muži vystupňovali exkluzivní použití ženské vaginy do bláznivě vysokých cen. To umožňuje ženě značný stupeň vykořisťování - tak vysoký, že skutečně zastiňuje i nejkonzervativnější kapitalistický systém. Žádný z mužů nezůstane ušetřen... Méně pudově náročný partner brzy zjistí, jak lze manipulovat s druhým, který má větší sexuální potřebu, dostává se do role vykořisťovatele - ženy - a chová se podle toho: být ženský znamená mít slabší sexuální pud. (140)
 
Muž s výrazným libidem musí být ještě poslušnější než kterýkoliv jiný - dynamický, podnikavý, činorodý, nadšený mladý muž, tak žádaný ve všech hospodářských odvětvích, není nikým jiným než psychopatem absolutně závislým na sexu, který si své cíle vzhledem k ženám stanovil obzvlášť vysoko. Co jiného než odměna ženy by mohla mladého muže přimět k tomu, aby se s nadšením angažoval při prodeji libovolného značkového zboží, zatímco venku za okny jeho kanceláře na něj čeká svět plný zajímavých dobrodružství? Jeho sexuální pud je tak silný, že se vzdá celého světa a za takto těžce vydělané penize si koupí ženu. (140)
                                                                                ... zatímco ona ze svých anatomických zvláštností profituje, kde může, zůstává on jejich věčným otrokem. (140)
 
"Muž má pro ženu jen funkci živitele" a nejvyšším ideálem ženy je "život bez práce a odpovědnosti". (Z doslovu). (140)
 
Nemyslím, že je mnoho mužů, kteří jsou věrni svým manželkám. Muži jsou taková záhadná kombinace dobra a zla. (Jackie - Jacqueline Kennedyová - Onassisová). (143)
 
Žena ovládá muže svou ženskostí, která je však ve své podstatě muži špatně pochopenou hloupostí. (Z doslovu). (140)
 
Jiří Suchý o monogamii: "Nebudí pohoršení ani závist a odpovídá našim příjmům. " (145)
 
Jiří Suchý o žárlivosti: "Žárlivost je neúčinný způsob boje proti konkurenci. " (145)
 
Kolega Kurt Freund říkal, že ženy jsou nesolidní, takže i v homosexualitě jsou neprůhledné... (145)
 
Žena odjakživa touží po tom, jak si zajistit ochranu mocného a bohatého muže, erotiku k tomu často používá pouze jako prostředek. (146)
 
T. Peralman: Jeden z janičářů upustil nůž a děd mu jej vrátil s poníženou podlézavostí mezi žebra za to, že se usmál na jeho dívku. (Aforismus). (146)
 
Římské ženy se neučily (na rozdíl od mužů) psát a počítat. Jejich doménou byla domácnost a nenápadné ovládání mužů. (Rozhlas, 18. 1. 1996)
 
Jak říkával moudrý pan Benák z Chocerad: "V manželství nemůžou být dva stejně chytrý - proto ten chytřejší dělá vždy hloupějšího. " (150)
 
Ženy nejsou něžné. Ženy v nás jen něžnost vzbuzují. (Anatole France)
 
Pavlína Filipovská Evě Pilarové: "Víš, Evi, kdybychom si měly vzít muže našeho věku, musely bychom je nosit. " (TV, Genus, 12. 5. 1996)
 
"Přitažlivost" (muže či ženy) obvykle znamená pěkný balíček vlastností, které jsou na trhu osobností populární a vyhledávané. (133)
 
Před manželstvím mějte oči otevřené, v manželství je potom trochu přivírejte. (Shakespeare)
 
Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a na polovinu omezit svoje práva. (Schoppenhauer). (161)
 
Když nechce manželka, udělá to služka. (Luther). (187)
 
Byl jednou jeden hlupák,
k smrti rád měl ženu,
zrovna jako ty a já
vlasatou kštici, pytel masa, kostí -
úplná nula bylo její jméno,
ale hlupák ji nazval královnou svých snů,
zrovna jako ty i já.
Byl jednou jeden hlupák, dával vše, co měl,
zrovna jako ty i já.
Mladý byl, krásný a odvahu měl
a nedovedl se přece ženě zavděčit.
Do vínku dostal pošetilým být
zrovna jako ty i já.
(R. Kipling). (184)
 
Poznámka: Citáty z pramene (140) nepocházejí, jak by se mohlo usuzovat, od zapřísáhlého nepřítele a pomlouvače žen, ale od německé lékařky žjící v Jihoafrické republice.
Vytvořil: novas
Upravil: novas, Mady
Zdroj: Knižní novinky
Dnes je 16.10.2021
Před 211 lety se narodil(a) Mácha Karel Hynek
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno