Obsah: Zarathuštra

Práce českého orientalisty o íránském proroku Zarathuštrovi, jeho životě, působení a učení i o jeho vlivu v dobách pozdějších. Autor popisuje perské dějiny v období 7. -6. stol. př. n. l. , ale zejména se podrobně zabývá osobou Zarathuštry, staroíránského proroka a reformátora, jehož učení následně ovivnilo vývoj islámu a vzbudilo zájem i v Evropě l. pol. 20. stol. po vydání známého díla F. Nietscheho. O. Klíma podává výklad Zarathuštrova učení velice podrobně, zejména jde o rozbor Avesty - sbírky zachovaných částí staroíránských písem, ve kterých jsou (mimo jiné) také obsaženy hlavní myšlenky Zarathutrova učení (je ale sporné, zda některé části, zejména tzv. Gáthy, prorok osobně sepsal). Z toho pak vychází autorova analýza náboženských názorů celého zoroastrismu (pársismus). Závěrečné kapitoly přímo citují Zarathustrovy myšlenky i výroky některých jeho následovníků. Připojen přehled panovníků staré a střední doby íránské a dále bibliografie. Na úplný závěr autor doplnňuje text obsáhlými vysvětlivkami - což je vlastně stručná charakteristika všech osobností (v abecedním pořadí), o nichž je v textu zmínka.
Vytvořil: Zdenka
Upravil: janajau
Zdroj: anotace ke knize
Dnes je 19.04.2024
Před 107 lety se narodil(a) Hassel Sven
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno