Obsah: Alexandreis


Po úvodním oslovení čtenářů, v němž básník hovoří o obtížích své práce a obhajuje se proti  pomlouvačům, následuje vyprávění o Alexandrově narození, jeho mládí, osiření a o prvních vojenských úspěšných taženích proti Thébám a Athénám. V další části skladby je vylíčena Alexandrova plavba do Asie, popsáno vítězné střetnutí s perským králem Dariem, pokoření Egypta a Libye, tažení do Sýrie a dobytí Babylonu. Světovládné tažení Alexandrovo pokračuje cestou do Indie a končí vylíčením vojevůdcovy smrti.
Středověký charakter skladby se projevuje v zasazeni příběhu do prostředí tehdejší feudální společnosti, v oslavě rytířského jednání i v omezení mytologických a exotických prvků. Neznámý autor byl zřejmě příslušníkem vyšší šlechty, o čemž svědčí opovržlivý postoj k sedlákům a měš­ťanům a užití řady českých vlastních jmen v označení bo­jovníků Alexandrovy družiny. Vlastenecké zaujetí jmeno­vitě prokazuje v pasážích o rozpínavosti cizinců v naší zemi a v zdůraznění rozhodnosti a odvahy, jimiž by měl vynikat český panovník.
Vytvořil: Tomcek
Zdroj: Školní četba na dlani, Obsahy z děl českých a slovenských spisovatelů
Dnes je 23.06.2024
Před 103 lety se narodil(a) Petrmichl Jan
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno