Obsah: Naše paní Božena Němcová


Básnická sbírka napsaná a vydaná k 130. výročí narození Boženy Němcové je dosud nejlepším uměleckým vyjádře­ním osobnosti této spisovatelky a v době nacistické oku­pace měla mimořádný význam.
Básnický portrét Boženy Němcové je složen ze sedm­nácti básní. K výkladu osobnosti velké spisovatelky bás­ník přistupuje v úvodním oslovení zjihle a s pokorou. První čtyři básně jsou průhledy do mládí B. N. Podobizna naší paní a Svatební jsou uhrančivými obrazy mladistvé krásy („Byla krásná, až to k víře není") a předčasného sňatku („Děvčátka se nikdo neptá / a tak vdali ji... viď, ty bys ráda umřela/Barunko Němcová"). První slova Naší paní s opoj­ným lyrismem a s využitím pohádkových motivů vyjadřují zrod slovesného umění spisovatelčina. Jedenáct veršů básně Žena a muž v mistrné metaforické zkratce zachy­cuje podstatu ztroskotání jejího manželství.
Druhá čtveřice básní líčí chudobu a rodinné trápení Němcové (Sedí smutná paní..., Naše paní bojuje s drakem, Kdo viděl..., Podobizna z r. 1856).
Básně Umírání, Smrt naší paní, U hrobu naší paní, Poutníkovi zachycují v jímavých obrazech poslední chvíle básnířčiny, s dětskou něžností se zastavují u jejího hrobu a s aforistickou stručností sdělují: „Její květy heraldické / Bodlák, Laskavec."
Závěrečné básně vystihují tvůrčí odkaz B. N. (Ať se stalo, Řeč naší paní, Jako by anděl, Chvála naší paní). Sou­střeďují se - a jak by ne v době nejvyššího národního ohro­žení - na slovesnou stránku jejího díla. Poslední verše zcela jednoznačně vypovídají o době vzniku:
 
„Paní pláč Koruny české srdce nám tak svírá kde by byla bez Vás paní naše víra Paní matko naší velikosti chraňte lid a země klín až po srdce rozevřený řezem císařským."
 
Halas stylizuje Němcovou jako moderní světici, a záko­nitě proto používá formy litanie. Jadrná lidová rčení a pro­stý hovorový výraz se střídají s umnými, leč příznačnými novotvary (od Nerada k Nebylu), pracuje s aforistickými i zkratkovitými výroky a nezřídka se uchyluje k pohád­kovým motivům. Tím vším přibližuje Němcovou prostému i intelektuálnímu čtenáři.
Vytvořil: Mady
Zdroj: Školní četba na dlani, Obsahy z děl českých a slovenských spisovatelů
Dnes je 30.11.2023
Před 45 lety se narodil(a) Smith Tom Rob
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno