Obsah: Svatí kacíři

Jestliže popularizující literatura věnovaná cyrilometodějské misii na Velké Moravě je téměř nepřehledná, předložená práce se z ní sympatickým způsobem vyděluje tím, že její činnost zasazuje do širokého rámce historických dějů té doby (a namnoze i řady staletí jí předcházejících). V první části věnuje kniha pozornost především dějinám Byzance, o nichž běžný český čtenář prakticky nemá příležitost se cokoli dozvědět. Neméně důležité jsou však i partie věnované poměrům ve franské říši a v papežském Římě, s nimiž události na Velké Moravě tu bezprostředně, tu jen vzdáleně souvisely a jež autorka popisuje až se šťavnatou barvitostí. Sebrala obdivuhodné množství historického materiálu, a to nejen pokud jde o tzv. velkou politiku, ale do určité míry i o běžném životě širších vrstev obyvatelstva. Charakterizuje církevní spory, a to jak církevně politické zápasy, tak věroučné polemiky, které reprodukuje celkem věrně, i když - což je vzhledem k charakteru knihy přirozené - místy trochu zjednodušeně. Množství údajů, které autorka shromáždila, je skutečně překvapující.
Vytvořil: Zdenka
Zdroj: Anotace z knihy Svatí kacíři
Dnes je 27.05.2024
Před 100 lety se narodil(a) Chudík Ladislav
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno