Obsah: Umbriana


Název sbírky, magické slovo Umbriana, vysvětluje autor jako „slovo ze spánku, to jest stín a chlum a v této pahorkaté krajině dramatu tu a tam hrad či zámek, v němž bydlí tajemství".
Tři oddíly této sbírky - Hrad, Maska pokrytá rukou, Ischias vinné révy - dávají nahlédnout do vnitřního světa intelektuálního básníka, jehož lyrická tvorba je budována z transformovaných vlastních zážitků a složitých reflexí klasického a moderního umění.
Klíčovým problémem Divišovy poezie šedesátých let je trauma válečné hrůzy („hrůzou se čistíš, ale zanášíš" - Usť Urt noci), které je zřetelné na obou jejích pólech. Emo­cionálně nejpůsobivější jsou sdělné básně, vyjadřující zku­šenost válečného věznění, výrazově oproštěné, směřují­cí k jednoznačné výstižné pointě. (Študáci se vracejí z koncentráků, Pečkárna, Pankrác, Hanuš Fischer, Vik­tor Weiss u Hagiboru, Příkopy). Současná inspirace umě­leckými podněty - klasickými i soudobými (Ucello, Ben­venuto Cellini, Dante, Lermontov, van Gogh, L. Klíma, Kafka, Holan, Chaba, Šerých, Tesař, Ludwig) - se zadr­hává do křečovitých metafor a zašifrovaných symbolů úzkosti, vrávorání a bídy. Básník pracující slovem obje­vuje paradoxní spojení (dala mi okusit, nikoli zakusit, zledovět pokořením, zmrákotnět zacitnutím, přizoufnout, zestydnout), vytváří nedořečené novotvary (úsavný, zástepí, polopoušť, propasení, vnevčas, osnímaný) i snově magické výrazy (Karibů, Urgh, Kwém, Umbriana, Marosquen) pod­něcující čtenářovu fantazii. „Posedlost mluvy", které je básník oddaným služebníkem, se projevuje v rytmizovaném volném verši volajícím po hlasitém přednesu, který v plné míře obnaží zvukomalebné kumulace („Všem chod­cům vratičným, všem závratcům, vrávorajícím ze vrat nad závratné... " - Marosquen; „Vytříbila střeh /rozšila lebku, zašvila ji / i odvšivila. " - Příkopy).
Vytvořil: Mady
Upravil: Tomcek
Zdroj: Školní četba na dlani, Obsahy z děl českých a slovenských spisovatelů
Dnes je 25.04.2024
Před 59 lety se narodil(a) Reiersgard Marit
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno