Obsah: Zahradní slavnosti


Hra zahájila v roce 1963 etapu českého absurdního diva­dla. Autor poučen na dílech světového absurdního dra­matu (Ionesco, Beckett) vyjádřil velmi otevřeně společen­ské klima v Československu na počátku šedesátých let. Jednoduchý děj vychází ze znalosti psychologie českého člověka středních vrstev, jehož zásadami je: do ničeho se neplést, nevyjádřit přesně svůj názor, ale pokusit se vy­užít situace a získat nějaké výhody. I hrdinové Zahradní slavnosti - manželé Oldřich a Božena Pludkovi se svými syny Hugem a Petrem - jsou těmito typy. Jejich přizpůso­bivá životní filozofie zapadá dobře do celkového společen­ského marasmu, který je vykreslen v postavách zdánlivě o něčem rozhodujících (pracovník Zahajovačské služby Plzák, její ředitel, tajemník i vlivný muž „v pozadí" Kalabis).
Když je Hugo Pludek poslán svými rodiči na zahradní slavnost likvidačního úřadu hledat údajně vlivného Kalabise, rozjede se absurdita hry na život. Strach o své po­stavení, znemožňující normální myšlení, i snaha přizpů­sobit se společenské normě za cenu ztráty vlastní identity a obludná podřízenost fungování byrokratického mecha­nismu vyúsťují v jediný logický závěr - hlavní hrdina Hugo Pludek si při své úspěšné výpravě za získáním lepšího společenského postavení osvojuje potřebné znaky myšlení a chování tak dokonale, že ho vlastní rodiče nepoznávají. Autor volí pro vyjádření absurdity života specifické výra­zové prostředky. Jedná se zejména o vršení a opakování nic neříkajících frází, vycházejících z dobového funkcio­nářského slovníku, používá výroky a slogany z tradičního kulturního povědomí v ironickém vyznění, některé repliky jsou ve slovenštině a ruštině. Hrdinové se nemohou dorozumět, myšlenky, které pronášejí, se stávají bezobsažnými, neboť nikdo je nechce naplnit skutkem. Hra, která kriticky odhalovala prohlubující se morální úpadek československé společnosti v šedesátých letech, má ve své typizaci nadčasovou platnost, neboť odkrývá absurditu každého života, který se zříká vlastní identity a přizpůsobuje se vnější moci.
Vytvořil: Mady
Zdroj: Školní četba na dlani, Obsahy z děl českých a slovenských spisovatelů
Dnes je 23.06.2024
Den 38. výročí úmrtí Brousil Antonín Martin
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno