Obsah: Slovo a tvar

Slovo a tvar   / Jan Marius Tomeš        Vyd. 1    . - Praha: Torst, 2003  . - 725 s. ; 20 cm        ISBN 80-7215-192-4  : Kč∼499, 00 

Edičně monumentální soubor autorských studií a literárních a uměleckých kritik z české a francouzské poezie a českého a evropského výtvarného umění.
Předkládané texty nabízejí čtenáři jedinečné setkání. Uvádějí nás převážně do atmosféry 1. pol. 20. století( v případě českého výtvarného umění a české poezie i do 2. pol. 20. století), kdy česká kultura ztělesňovala jeden z významných pilířů jak středoevropského, tak šířeji celého západního uměleckého světa. Bylo to období, kdy básnická a výtvarná tvorba byly spolu téměř nerozlučně spjaté. Básníci a výtvarníci prožívali vzájemně nekončící přátelství. Sám autor měl tu dějinnou příležitost účastnit se tohoto inspirativního vření, kdy se houževnatě a neústupně hledá nejpřesnější jazykový a obrazový výraz. Svými texty o tom podává znalé, autentické a nepřehlédnutelné svědectví. Autor je jeden z mála, kterému se daří porozumět scéně současné umělecké tvorby na pozadí své mohutné svobodné zkušenosti s českou a evropskou avantgardou.
Rozsáhlý soubor studií, esejů, předmluv, doslovů, textů do katalogů výstav, přednášek a jiných textů významného českého básníka, překladatele a historika umění (* 1913). Oddíl Mezi generacemi shrnuje texty o české poezii - J. Horovi, F. Halasovi, K. Bochořákovi, I. Slavíkovi, I. Blatném, druhý oddíl - Studie o francouzské poezii - sleduje autorovy oblíbené francouzské autory od A. Bertranda a G. de Nerval přes Ch. Baudelaira a S. Mallarméa po S. Renaud a A. de Saint-Exupéryho. Následují oddíly Z českého výtvarného umění a Tři osobnosti evropského malířství (Kokoschka, Chagall, Michaux). Závěr knihy tvoří texty K výstavám několika přátel (mj. A. Krejči a J. Součka). k vydání připravila Zina Trochová]
Vytvořil: ota61
Upravil: janajau
Zdroj: mlp + knihynainternetu.cz
Dnes je 15.07.2024
Den 410. výročí úmrtí Brantôme Pierre de Bourdeille
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno