Rózewicz Tadeusz - Životopis

básník, prozaik, scénárista. Za války se zúčastnil tajné vojenské přípravy partyzánských bojů, přispíval do konspiračního tisku. Po osvobození studoval dějiny umění na UJ, od r. 1949 žil v Gliwicích, od r. 1968 ve Vratislavi. Rózewicz . je jedním z čelných současných polských básníků a dramatiků, mluvčím generace silně poznamenané válečnými hrůzami. Jeho tvorbu je možno nazvat svědomím tohoto pokolení. Po tragických prožitcích a zkušenostech ztratil básník důvěru k dřívějším estetickým soudům, neboť tváří v tvář dané skutečnosti byly neúčinné. Proto zdůrazňoval etiku. Snažil se najít nové východisko poezie a její funkce, odpatetizovat ji, všechny jevy pojmenovávat nanovo. Oprošťoval básnickou řeč, odmítal důmyslné metafory, tropy a konvence, prostým, konkrétním jazykem citlivě reagoval na soudobnou problematiku. V pozdější R. tvorbě sílil protest proti myšlenkové a citové krizi, lidské lhostejnosti, soudobým formám maloměšťáctví. ve scénických dílech usiluje o nový způsob divadelního projevu, o zobrazení celé pravdy o současnosti bez respektování konvencí. Dřívější divadelní praxi paroduje, své "antidrama" nazývá "dramatem otevřeným", zdůrazňuje své realistické východisko, které rozhoduje o výběru a řazení autentických záběrů ze skutečnosti, o logice vnitřního rytmu. Využívá postupu avantgardních směrů, operuje groteskními a absurdními srovnáními, hyperbolami, satirické a komické scény střídají scény lyrické či katastrofická mementa. R. básně i dramata náleží k uměleckým vrcholům poválečné polské literatury a přinesly mu řadu poct i vysoké uznání v zahraničí. Patří mezi literární osobnosti přinejmenším evropského, ne-li světového významu, které literatuře dalo polské 20. století. Tvůrce, který se vedle jiných už od svého debutu v roce 1947 po svém pokouší o zdánlivě nemožné, totiž o "poezii po Osvětimi". Tvoří tedy od samého počátku s oním vědomím, které jeho generaci dala zkušenost druhé světové války, s vědomím nemožnosti psát jako "předtím", a přece s nepřekonatelnou potřebou vydat svědectví. Jeho "nahé verše", jak je označovala kritika, vznikají ze slov kladených na sebe jako očištěné cihly či kamení trosek a přemáháním vlastní i cizí osamělosti skládají obraz toho, co musí být zachráněno. Bohatě dokumentovaný svazek Mezi apokalypsou a … představuje život a rozsáhlé dílo tohoto světoznámého "korunního svědka 20. století" v působivé zkratce.
Vytvořil: janajau
Upravil: janajau, Tomcek
Zdroj: divadlo.cz + okpb.cz

'Životopis autora Rózewicz Tadeusz'
Dnes je 19.05.2024
Před 77 lety se narodil(a) Farská Helena
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno