Před 88 lety se narodil(a) Morrisonová Toni
Hledej

Životopis : Neubauer Zdeněk

Prof. RNDr. et PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. je český filosof a biolog.
Studoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a filosofii na Filosofické fakultě téže univerzity, koncem 60. let strávil tři roky na studijním pobytu v Neapoli (Itálie). V roce 1970 získal titul RNDr. , v roce 1971 PhDr.
V sedmdesátých letech pracoval v laboratořích PřF UK, později jako programátor. Významně se podílel na neoficiálních a polooficiálních seminářích, přednáškách, sbornících věnovaných filosofii, vědě, technice, přírodě.
Od roku 1990 přednáší na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK, v letech 1990–1996 byl vedoucím katedry. V roce 1991 se stal docentem obecné biologie, v roce 1992 profesorem; obě řízení absolvoval na 3. LF UK.
Ve svém díle se zabývá zejména epistemologií, vztahy mezi vědou a filosofií, hermetismem, křesťanskou filosofií, ale „odbíhá“ též k literatuře či jazykovědě. Jeho originální myšlení ovlivnilo mnoho přímých i nepřímých žáků a spolužáků, filosofů, vědců či umělců. Z jeho vědecké dráhy je ceněn objev tzv. „genového přepínače“, resp. objev estetiky bakteriálních kolonií. Podílí se na Čtvrtcích ve Viničné či na Ekologických dnech Olomouc.

Knižně vyšlo mj. :

Nový areopág (1992)
Přímluvce postmoderny (1994)
Faustova tajemná milenka (1990)
O cestách tam a zase zpátky (1990)
Deus et natura (1999)
O přírodě a přirozenosti věcí (1998)
Golem a jiná vyprávění o podivuhodných setkáních (1998)
Biomoc (2002)
O sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání (2004)
Skrytá pravda země - (spolu s Tomášem Škrdlantem) (2004)
Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu - (spolu s Jakubem Hlaváčkem) (2003)
O svatém Františku aneb zrození ducha novověku (2006)
O počátku, cestě a znamení časů (2007)
 
Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer - bibliografie (neúplná):

Bytí a subjektivita ricoeurovské eseje, SI 1986
Cesta za smyslem bytí a poznání, SI 1988 (sb. přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodovědy)
Čas. přísp. : Chiliasmus a eschatologie aneb partnerství s přírodou, FČ 1991
Deus et natura, SI 1980
Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky, 1990, 2. vyd. 1992
Duše Čech (s M. Svobodovou)                                Chvála bláznovství, G 1994
Faustova tajemná milenka, 1991
Implikátní a explikátní řád živé skutečnosti (s J. Fialou), 1986
K subjektivitě bytí a fenomenologii živé skutečnosti aneb Manifest Teoretické Biologie, Pamětní spis k životním a pracovním jubileím prof. PhDr. Radima Palouše, Dr. h. c. , 1995
Kreacionismus jako karikatura vědy (s L. Bělkou), Gaia návrat bohyně, Viry a viry, V 1992
Křesťanský mýtus? KřR 1995
Kybernetické problémy přírodovědy, SI 1984
Lejzr a smrt (s S. Komárkem), Tvar 1993
Myslet tvar, Věda 20. století a nový obraz světa (kol. autorů), P 1994
Mythus. Kosmologická staž, Prostor (P) 1991
Nebe a země, věda a mýtus, S 1994
Nedorozumění v Třešti, V 1994
Noční rozhovor s Nikodémem, Holo, eko, trans předpony nového věku, S 1993
Nový Areopág, 1992
O náhodě a spontaneitě, V 1995
O původu tvarů, Fenix "vědeckého kreacionismu" (s L. Bělkou), Estetika v biochemii, Stará a nová aliance neboli Bible, Linne a Darwin, Redukcionismus v chemii, Vesmír (V) 1991
Pád totality a konec vědeckého světonázoru, Marxismus, Pluralita, svoboda a demokracie z hlediska ontologie stvoření, P 1993
Pocta L. Klímovi (s J. Chuchmou), R 1993
Popperovské medailonky, V 1993
Postmoderna jako renesance, Kdyľ se mění paradigma, Kritický sborník (KS) 1993
Předmluvy: Pojednání o Kameni mudrců, in M. Kushi: Kámen filosofů. Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy, 1997.
Přímluvce postmoderny, 1994
Přítomnost (Př) 1991
Rádl redivivus (kol. autorů), Př 1992
Sborníky: O povaze bytí, Cesta za smyslem bytí a poznání, 1988
Střetnutí paradigmat v současné biologii, SI 1985
(s M. Jůzou, E. Jůzovou), S 1995
Vhled a vzhled neboli O intuici, KS 1995
Vstříc světu s budoucností (s P. Holubem, J. Praskem), Respekt (R) 1992
Vyprávění o svatém Grálu, Nezávislá úvaha o symbolice nového schizmatu, Souvislosti (S), 1991
Změny paradigmatu, P 1992
Vytvořil: ota61
Upravil: ota61
Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie

'Životopis autora Neubauer Zdeněk'

Dnes je 18.02.2019
Před 88 lety se narodil(a) Morrisonová ToniCopyright © Knihovnicka.net | Created by puktom
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno
Kniha návštěv | Antikvariát | Všeobecné podmínky užívání a ochrana osobních údajů
Mapa stránek | Podpořte nás | Partneři | Odkazy | Publikování | RSS 2.0 | Nápověda | Kontakt